Laajennuksen avulla verkkokauppasi asiakkaat voivat kerryttää itselleen euromääräisiä alennuksia asioimalla verkkokaupassasi. Tässä artikkelissa käydään läpi kanta-asiakasohjelman toiminnot ja hallinta.

Kanta-asiakasohjelma on saatavilla maksullisena lisäominaisuutena kaikkiin MyCashflow-verkkokauppoihin, joilla on vähintään Basic-palvelupaketti.

Kanta-asiakasohjelma on oletusarvoisesti monikanavainen, joten jos verkkokaupassasi on käytössä myymäläkäytön mahdollistava MyCashflow Kassa, myös myymäläasiakkaasi voivat hyötyä kanta-asiakaseduista ja käyttää alennuksiaan myymäläostoissa.

Ohjelman toiminta

Kun asiakas on liittynyt kanta-asiakasohjelmaan ja on kirjautuneena verkkokauppaan, hän saa tilaamistaan tuotteista pisteitä valitsemasi suhdeluvun mukaisesti (1 piste jokaisesta käytetystä 0,10 tai 1 tai 10 eurosta). Lisäksi voit myöntää pisteitä kanta-asiakasohjelmaan liittymisestä sekä asiakkaan tekemistä tuotearvosteluista.

Kanta-asiakaspisteitä ei kerry tilauksen toimituskuluista eikä lahjakorttien ostamisesta. Tuotteiden hintoihin vaikuttavat alennukset alentavat vastaavasti pistekertymää.

Kertyneet kanta-asiakaspisteet muuttuvat joka kuukauden alussa alennuskoodiksi määrittämiesi palkintotasojen mukaan. Alennuskoodien tasot voivat olla esimerkiksi seuraavanlaisia:

 • 100 pistettä = 5 euroa
 • 250 pistettä = 15 euroa
 • 500 pistettä = 40 euroa.

Asiakas saa automaattisesti suuriarvoisimman alennuskoodin, mihin hänen senhetkiset pisteensä oikeuttavat. Kuukausittain asiakas voi saada vain yhden alennuskoodin, vaikka pistemäärä riittäisi useampaankin. Yli jäävät pisteet säilyvät myöhempää käyttöä varten ilman takarajaa.

Jos kanta-asiakkaalla on voimassa olevia alennuskoodeja, hän saa kuukausittain automaattisen sähköpostiviestin, joka sisältää tiedon asiakkaalle kertyneistä alennuksista ja niiden voimassaolosta. Alennuskoodit ja pistekertymä näkyvät myös asiakkaan Oma tili ‑sivulla.

Hinnoittelu

Kanta-asiakasohjelma on maksullinen ominaisuus, jonka hinta koostuu kuukausimaksusta ja kanta-asiakkaiden tekemiin tilauksiin pohjautuvasta provisiomaksusta.

Katso hinnat MyCashflow'n verkkosivuilta.

Asennus ja käyttöönotto

Voit ottaa kanta-asiakasohjelman käyttöön kaikissa kauppaversioissa, jotka ovat julkisesti saatavilla. Kanta-asiakasohjelmaan ei sen sijaan voi sisällyttää kauppaversiota, joka vaatii asiakkaan kirjautumisen. Hyötyäkseen kanta-asiakasohjelmasta asiakkaan pitää kuitenkin tehdä ostoksensa kirjautuneena.

 1. Mene hallintatyökalun sivulle Tili > Laajennukset > Kanta-asiakasohjelma.
 2. Tilaa laajennus käyttöön.

  Halutessasi voit testata laajennuksen asetuksia maksutta ennen laajennuksen tilausta, jolloin pääset näkemään verkkokaupan tapahtumahistoriaan perustuvia ennustelukuja kanta-asiakasohjelman pistekertymistä nykyisille asiakkaille.

  Voit myös määrittää asetuksia valmiiksi, ennen kuin tilaat laajennuksen. Kaikki tekemäsi muutokset ovat voimassa, kun tilaat laajennuksen ja julkaiset kanta-asiakasohjelman asiakkaillesi.

 3. Mene hallintatyökalun sivulle Asiakkaat > Kanta-asiakasohjelma ja luo verkkokauppaan kanta-asiakasohjelma.
 4. Määrittääksesi kanta-asiakasohjelman asetukset paina sivun oikean yläkulman Asetukset-painiketta.
 5. Varmista, että kanta-asiakasohjelmalle on tuki verkkokauppasi teemassa.

  MyCashflow'n oletusteema sisältää valmiin tuen kanta-asiakasohjelmalle.

  Muissa kuin oletusteemaa käyttävissä verkkokaupoissa vaaditut elementit on lisättävä verkkokaupan teemaan.

 6. Kun olet valmis, voit julkaista kanta-asiakasohjelman asiakkaillesi.

Julkaistun kanta-asiakasohjelman esittely ja ehdot ovat luettavissa verkkokaupassa, ja linkki ohjelman esittelyyn näkyy tuotesivuilla sekä ostoskorissa.

Ohjelman luominen

Näin luot kanta-asiakasohjelman:

 1. Mene hallintatyökalun sivulle Asiakkaat > Kanta-asiakasohjelma.
 2. Paina Luo kanta-asiakasohjelma ‑painiketta.

  Luotuasi ohjelman löydät sivulta esiasetuksiin perustuvan yhteenvedon kanta-asiakasohjelman tiedoista.

Ennen kuin voit julkaista kanta-asiakasohjelman, sinun pitää avata sen asetukset ja määrittää, mistä kauppaversioista asiakkaille kertyy pisteitä. Käy läpi myös muut asetukset ja muokkaa niitä tarvittaessa.

Palvelun laskutus käynnistyy vasta kun julkaiset kanta-asiakasohjelman.

Kanta-asiakasohjelman asetukset

Pääset kanta-asiakasohjelman asetuksiin hallintatyökalun sivulta Asiakkaat > Kanta-asiakasohjelma painamalla Asetukset-painiketta.

Asetusten avulla voit määrittää, miten kanta-asiakaspisteitä kertyy ja etuja jaetaan. Asetuslomakkeen yhteydessä näet reaaliaikaisia arvioita pistekertymästä, mikä auttaa sinua suunnittelemaan tehokkaan ja kannattavan kanta-asiakasohjelman.

Perusasetukset

Voit antaa ohjelmalle nimen, määrittää versionäkyvyyden ja valita sivut, joilla esittelet ohjelman ja sen ehdot.
 • Nimi: Anna ohjelmalle kuvaava nimi.
 • Kanta-asiakasohjelmaan sisältyvät versiot: Valitse kauppaversiot, joiden asiakkaat voivat kerätä pisteitä. Ohjelmaan ei voi sisällyttää versiota, joka vaatii kirjautumisen.
 • Esittelysivu ja Kanta-asiakasohjelman ehdot: Järjestelmä luo automaattisesti nämä sivut käyttäen oletussisältöjä.

  Sivut kuuluvat pakollisina kanta-asiakasohjelmaan, joten niitä ei voi poistaa eikä niiden näkyvyyksiä voi muuttaa. Voit kuitenkin muokata sivujen sisältöä ja ulkoasua samalla tavalla kuin sisältösivuja yleensä.

  Jos muutat sivujen oletussisältöjä, tee se harkiten. Erityisesti aaltosulkeissa olevat Interface-tagit – esim. {LoyaltyProgramDiscountTierPoints} – kannattaa jättää koskematta, sillä niiden avulla ohjelman yksityiskohdat päivittyvät sivuille automaattisesti.

Pisteiden kertyminen ja palkinnot

Pisteiden kertymistä ja palkintoja koskevat asetukset on syytä suunnitella huolellisesti. Hyvä asiakasohjelma parantaa asiakaspysyvyyttä ja lisää myyntiä. Palkintojen on siis oltava tarpeeksi houkuttelevia sitouttamaan asiakkaita, mutta samalla sinun on pidettävä huolta oman toimintasi kannattavuudesta. Käytä apunasi lomakkeen yhteydessä näkyviä arvioita pistekertymästä.

Kertyminen-osiossa voit määrittää, kuinka paljon pisteitä kanta-asiakkaalle kertyy ostoista ja muista toiminnoista.
 • Liittymisestä: Määritä montako pistettä asiakas saa kanta-asiakasohjelmaan liittymisestä.
 • Tuotearvosteluista: Määritä montako pistettä asiakas saa tilauksen tuotteiden arvostelusta. Pisteiden myöntäminen vaatii, että hyväksyt ainakin yhden arvostelun julkaistavaksi.
 • Ostoista: Määritä suhde, jolla pisteitä kertyy tilauksen tuotteista. Mahdolliset alennukset vähentävät pistekertymää. Pisteet kertyvät siinä vaiheessa kun tilaus merkitään toimitetuksi. Mikäli asiakas palauttaa tuotteita, järjestelmä vähentää niistä kertyneet pisteet, mutta jos pisteet ovat jo muuttuneet alennuskoodiksi, se jää voimaan.

Kanta-asiakasohjelmaan liittymisestä ja tuotearvosteluista kertyvä pistemäärä voi olla nolla. Siinä tapauksessa kyseinen toiminto jää kokonaan ilman mainintaa Kanta-asiakasohjelman ehdot -sivulla.

Palkinnot-osiossa voit määrittää pistetasot, jotka oikeuttavat eriarvoisiin alennuskoodeihin, sekä alennuskoodien voimassaoloajan.
 • Alennuskoodien tasot: Määritä pistemäärä ja siitä saatavan alennuskoodin arvo. Voit määrittää niin monta tasoa kuin haluat.
 • Etujen voimassaoloaika: Määritä kuinka monta kuukautta alennuskoodi on voimassa sen generoinnista alkaen. Järjestelmä generoi alennuskoodit ja lähettää ne kanta-asiakkaille kuukauden alussa.

Jos kanta-asiakasohjelman julkaisemisen jälkeen teet sen asetuksiin muutoksia, jotka vaikuttavat pisteiden kertymiseen tai palkintoihin, muuttuneet tiedot päivittyvät automaattisesti ohjelman esittelyyn ja ehtoihin. Muutoksista ei kuitenkaan lähde automaattista sähköpostitiedotetta kanta-asiakkaille, joten sinun on tiedotettava niistä erikseen.

Arvio pistekertymästä

Asetuslomakkeeseen liittyvä Arvio pistekertymästä -osio auttaa ymmärtämään, kuinka kanta-asiakasohjelma toimisi valitsemillasi asetuksilla verkkokaupassasi. Osion simulaatiot pistekertymistä päivittyvät aina kun muutat ohjelman asetuksia.

Arviot näkyvät kolmena kaaviona, jotka kuvaavat, kuinka monta pistettä asiakkaasi olisivat keränneet yhteensä ostoksista, kanta-asiakasohjelmaan liittymisestä sekä tuotearvostelujen kirjoittamisesta, jos kaikki toiminnot olisi tehty kanta-asiakasohjelman puitteissa. Viemällä hiiren kaavion yhteydessä olevan kysymysmerkin päälle saat auki infotekstin, joka selventää, mihin oletuksiin kunkin arvion pistekertymä perustuu.

Kaavioiden alapuolella näet yhteenvedon kertyneistä pisteistä ja alennuskoodien yhteisarvosta. On tärkeää muistaa, että vaikka arviot perustuvat kauppasi dataan, ne ovat suuntaa antavia eivätkä välttämättä toteudu täsmälleen ennusteen mukaisesti.

Osion otsikkorivin aikavälipainike avaa kalenterivalikon, josta voit valita, millaiselta ajanjaksolta kertyneeseen dataan simulaatiot perustuvat. Oletusarvoinen ajanjakso on edellinen kalenterikuukausi, mutta voit valita myös muunlaisen aikavälin.

Ohjelman julkaiseminen

Kun olet luonut kanta-asiakasohjelman ja määrittänyt siihen sisältyvät kauppaversiot, voit käynnistää ja julkaista sen.

 1. Mene hallintatyökalun sivulle Asiakkaat > Kanta-asiakasohjelma.
 2. Paina Käynnistä kanta-asiakasohjelma ‑painiketta.

  Käynnistämisen jälkeen sivulla näkyy kanta-asiakasohjelman käyttöhistoriaa kuvaavia kaavioita, jotka päivittyvät reaaliaikaisesti.

Kun käynnistät kanta-asiakasohjelman, sen esittely ja ehdot tulevat julkisiksi verkkokaupassa. Lisäksi ohjelman liittymiskehote tulee näkyviin asiakkaiden rekisteröitymislomakkeessa sekä jo rekisteröityneiden asiakkaiden Oma tili ‑sivulla.

Kanta-asiakkuuksien hallinta

Asiakas voi itse liittyä kanta-asiakasohjelmaan rekisteröityessään verkkokaupan asiakkaaksi tai jälkeenpäin. Tarvittaessa voit myös liittää asiakkaitasi kanta-asiakasohjelmaan hallintatyökalun kautta.

Asiakkaan omatoiminen liittyminen kanta-asiakkaaksi

Asiakas voi liittyä kanta-asiakasohjelmaan rekisteröitymislomakkeen Liity kanta-asiakkaaksi ‑valinnalla. Jos asiakas on rekisteröitynyt mutta ei ole vielä liittynyt kanta-asiakkaaksi, liittymispainike näkyy asiakkaan Oma tili ‑sivulla.

Asiakkaan liittäminen ohjelmaan hallintatyökalun kautta

Näin voit liittää asiakkaasi kanta-asiakasohjelmaan:

 1. Etsi ja avaa asiakastilin tiedot hallintatyökalun Asiakkaat-sivun listauksesta.
 2. Paina Kanta-asiakkuudet-kohdan Lisää kanta-asiakkaaksi ‑painiketta.

  Kanta-asiakkuuslomake avautuu ponnahdusikkunaan.

 3. Jos kanta-asiakasohjelmaan sisältyy useita kauppaversioita, valitse Jäsenyyden kauppaversio ‑pudotusvalikosta ensisijainen versio.

  Version perusteella määrittyvät mm. kuukausittaisten kanta-asiakassähköpostien lähettäjän tiedot.

 4. Paina Liitä kanta-asiakkaaksi ‑painiketta.

  Ponnahdusikkuna sulkeutuu, ja tämän jälkeen löydät asiakastietojen Kanta-asiakkuudet-kohdasta linkin asiakkaan jäsenyystietoihin.

Kanta-asiakasohjelmaan liittämisestä ei lähde asiakkaalle automaattista ilmoitusta, joten sinun on ilmoitettava siitä erikseen.

Asiakkaan pistesaldon muuttaminen manuaalisesti

Näin voit muuttaa kanta-asiakkaan pistesaldoa:

 1. Etsi ja avaa asiakastilin tiedot hallintatyökalun Asiakkaat-sivun listauksesta.

  Saat kanta-asiakkaat suodatettua esiin valitsemalla vasemman palstan valikosta Kanta-asiakkaat-ryhmän.

 2. Paina asiakastilin tiedoissa Kanta-asiakasohjelma-linkkiä.

  Asiakkaan pistetiedot avautuvat.

 3. Kohdassa Pistesaldo paina asiakkaan pistemäärän osoittavaa linkkiä.

  Pistesaldolomake avautuu.

 4. Kirjoita pistesaldoon lisättävä tai siitä vähennettävä pistemäärä Muutos-kenttään.

  Voit syöttää kenttään vain kokonaislukuja. Jos haluat vähentää pisteitä, kirjoita luvun eteen miinusmerkki.

 5. Kirjoita Selite-kenttään muutoksen syy.

  Selite ei näy asiakkaalle missään.

 6. Paina Tallenna-painiketta lomakkeen lopussa.

Asiakkaan pistesaldo on nyt päivitetty, ja asiakkaan pistetapahtumissa näkyy tieto tekemästäsi muutoksesta.

Huomaa, että manuaalisista saldomuutoksista ei lähde asiakkaalle automaattista ilmoitusta. Ellet ole sopinut asiakkaan kanssa asiasta etukäteen, sinun kannattaa tiedottaa hänelle muutoksesta esim. sähköpostitse.

Alennusten voimassaolo ja käyttö

Asiakas saa tilauksensa mukaiset kanta-asiakaspisteet tililleen heti, kun tilaus merkitään toimitetuksi. Mikäli asiakas myöhemmin palauttaa tuotteita, järjestelmä vähentää niistä kertyneet pisteet asiakkaan pistesaldosta automaattisesti.

Jos kanta-asiakaspisteet ovat ehtineet muuttua alennuskoodiksi ennen tuotteiden palauttamista, asiakkaan pistesaldo voi pudota miinusmerkkiseksi. Siinä tapauksessa hänen on kerättävä tavallista enemmän pisteitä ennen kuin voi saada seuraavan alennuskoodin. Myönnetty alennuskoodi pysyy voimassa, vaikka tuotepalautuksen jälkeinen pistesaldo ei sen saamiseen enää oikeuttaisi.

Alennuskoodeja voi käyttää vain kirjautuneena verkkokauppaan samalla tilillä, jolla asiakas on liittynyt ohjelmaan. Toisin kuin kanta-asiakaspisteet, alennuskoodit vanhenevat, jollei asiakas käytä niitä määrittämäsi voimassaoloajan kuluessa.

Alennuskoodit ovat kertakäyttöisiä. Jos asiakas käyttää alennuskoodin tilaukseen, jonka summa on pienempi kuin alennuskoodin arvo, käyttämättä jäänyttä osuutta ei pysty hyödyntämään enää seuraavien tilausten yhteydessä.

Ohjelman tulokset ja raportit

Kanta-asiakasohjelman tulokset ja tiedot ovat saatavilla kolmesta päälähteestä hallinnassa:

 • Asiakkaat > Kanta-asiakasohjelma ‑sivu: Täällä näet kaaviot, jotka tarjoavat tietoa alennuskoodeihin liittyvistä arvoista, uusien asiakkaiden määrästä sekä kanta-asiakkaiden tilausten arvosta. Kaaviot päivittyvät reaaliajassa, ja voit säätää näytettävän datan aikavälin.

  Lisäksi löydät sivulta linkit kanta-asiakkaiden omaan asiakasryhmään ja ohjelman kautta myönnettyjen alennuskoodien listaan (kanta-asiakasohjelman alennuskoodit eivät näy Tilaukset > Alennuskupongit ‑sivulla).

 • Asiakkaat-sivu: Kanta-asiakkaiden omasta asiakasryhmästä näet kaikki ohjelmaan liittyneet asiakkaat. Kanta-asiakkaiden tiedoista löytyy Kanta-asiakkuudet-linkki, jonka avulla voit tarkistaa asiakkaan pistetapahtumia ja muuttaa asiakkaan pistesaldoa.

  Pistesaldojen muutoksille pitää aina lisätä selite.

 • Raportit-sivu: Voit suodattaa tilausraportteja kanta-asiakkaiden oman asiakasryhmän perusteella saadaksesi tietoa kanta-asiakkaiden tekemistä tilauksista valitsemallasi aikavälillä.

Kanta-asiakasohjelman tukeminen teemassa

MyCashflow'n oletusteema sisältää valmiin tuen kanta-asiakasohjelmalle.

Jos käytät jotain hallinnan Ulkoasu > Teemat -sivun teemoista, kanta-asiakasohjelma on käyttövalmis verkkokaupassa. Muutoin verkkokauppasi teemaan on lisättävä tarvittavat elementit, jotka mahdollistavat kanta-asiakasohjelman käytön asiakkaille.

Jos teeman HTML/CSS/JavaScript-tiedostojen muokkaaminen ei ole sinulle tuttua, ota yhteyttä verkkokaupan teeman suunnittelijaan tai MyCashflow'n asiakaspalveluun.

Ohjelman piilottaminen versioista

Käyttöön otettua kanta-asiakasohjelmaa ei voi poistaa, mutta voit piilottaa sen kauppaversioista.

Kanta-asiakasohjelman piilottaminen ei katkaise palvelun laskutusta. Jos haluat ottaa ominaisuuden kokonaan pois käytöstä, ota yhteyttä MyCashflow'n asiakaspalveluun esimerkiksi hallintatyökalun chat-toiminnolla.

Näin voit piilottaa kanta-asiakasohjelman kauppaversiosta:
 1. Mene hallintatyökalun sivulle Asiakkaat > Kanta-asiakasohjelma.
 2. Paina Asetukset-painiketta.
 3. Poista version valinta kohdassa Kanta-asiakasohjelmaan sisältyvät versiot.

Kun kanta-asiakasohjelma on piilotettu kauppaversiosta, ohjelman edut eivät enää koske kyseistä versiota. Kanta-asiakasohjelmasta saadut alennuskoodit pysyvät voimassa, mutta asiakkaat voivat käyttää niitä vain sellaisissa versioissa, joissa kanta-asiakasohjelma on näkyvissä.