Tässä artikkelissa käydään läpi, mitä työkaluja MyCashflow'ssa on tullattavien kansainvälisten lähetysten käsittelemiseksi.

MyCashflow tunnistaa automaattisesti verkkokaupan kotimaan ja tilauksen kohdemaan perusteella, vaatiiko tilaus tullauksen. Jos tullaus on tehtävä, järjestelmä pyytää tilauksen käsittelyn yhteydessä tuotteiden tullaustietoja. Ilman tullaustietojen syöttämistä tullattavaa tilausta ei ole mahdollista merkitä toimitetuksi.

Tullaus edellyttää, että tuotteiden tullaustiedot syötetään järjestelmään jossain vaiheessa:

Tullaustietojen täydentäminen lähetykselle mahdollistaa tullaukseen sopivien tilausdokumenttien (osoitekortit, lähetyslistat ja kauppalaskut) tulostamisen lähetykselle.

Toimituspalvelusta riippuen voit täydentää lähetykselle tuotteiden mitat, tariffikoodit, alkuperämaat sekä lähetyksen sisällön kuvauksen. Seuraavat palvelut tukevat eri tullaustietojen täydentämistä:

Tullaustietojen lisääminen tuotteille

Voit tallentaa tuotteiden ja variaatioiden varastoasetuksiin tullitariffinimikkeen sekä alkuperämaan, jotka järjestelmä lisää automaattisesti kaikkiin tullattavien lähetysten tietoihin, kun tuote sisältyy lähetykseen.

 1. Valitse tuote hallintatyökalun Tuotteet-sivulta.

  Tuotekortti avautuu.

 2. Avaa tuotekortin Varasto-välilehti.
 3. Syötä tuotteen tullaustiedot välilehdelle.
  • Jos tuotteella ei ole variaatioita, täytä tullaustiedot Varastotuotteen ominaisuudet -lomakkeelle.
  • Jos tuotteella on variaatioita, täytä tullaustiedot yllä mainitulle lomakkeelle jokaisen variaation kohdalla.

Lähetyksen tullaustietolomakkeella voit lisätä myös lähetyksen sisällön kuvauksen tai muuttaa muita tietoja ennen lähetyksen toimittamista.

Oletustullaustietojen käyttäminen

Jos verkkokaupan kaikkien tuotteiden tullaustiedot ovat aina samat, voit nopeuttaa tullattavien tilausten käsittelyä syöttämällä tullaustiedot tilausasetuksiin.

Oletustullaustietolomake löytyy hallinnan Asetukset > Tilausasetukset -sivulta kohdasta Lähetysten oletusasetukset.

Kun oletustullaustiedot on asetettu, ne täydentyvät aina automaattisesti kaikkien tullausta vaativien lähetyksien tietoihin siltä osin kuin tullaustietoja ei ole määritetty tuotekohtaisesti. Tarvittaessa voit vielä muokata oletustietoja ennen lähetyksen toimittamista.

Tullaustietojen täydentäminen lähetyksille

Kansainvälisissä toimituksissa lähetykselle voidaan täydentää tullaukseen vaadittuja tietoja edellyttäen, että käytössä oleva toimituspalvelu tukee tätä.

Näin täydennät tullaustiedot lähetykselle:

 1. Etsi ja avaa tilaus hallintatyökalun Tilaukset-sivulta.
 2. Valitse tilauksen Lähetystiedot-osiosta Täydennä lähetyksen tietoja.

  Lähetyksen käyttämän toimituspalvelun pitää tukea tullaustietojen täydentämistä. Tarvittaessa voit vaihtaa lähetyksen toimitustavan ensin.

  Lähetyksen tietojen täydennyslomake aukeaa.

 3. Täydennä tarvittavat tiedot lomakkeelle.

  Jos tuotetietoihin on syötetty tullaustiedot tai tilausasetuksiin oletustullaustiedot, lomake sisältää ensisijaisesti tuotekohtaisten tietojen mukaiset esitiedot, joita voit tarvittaessa muokata. Jos tuotteilla ei ole omia tullaustietoja, lomake sisältää oletustullaustiedot.

 4. Paina lopuksi Rekisteröi lähetys -painiketta.

Täydennettyäsi tiedot lomakkeelle voit tulostaa lähetyksen tiedoista lähetys- ja tullidokumentit.

Lähetyksen tietoja ei voi muokata jälkikäteen, mutta jos poistat lähetykseltä seurantakoodin, pääset täydentämään tiedot uudestaan.

Logistiikkaintegraatioiden sähköisen tullauksen palvelut

Joihinkin MyCashflow'n logistiikkaintegraatioihin sisältyy palvelu, jossa tullaustiedot välittyvät automaattisesti logistiikkayhtiön järjestelmään. Tällöin tilaukseen ei tarvitse tulostaa mukaan tullidokumentteja, mikä helpottaa tullattavien tilausten käsittelyä.

Sähköisen tullauksen sisältävät palvelut käydään läpi alla.

DHL:n paperiton kaupankäynti

DHL:n paperittoman kaupankäynnin (paperless trade, PLT) avulla voit välittää kansainvälisten lähetyksien tullaustiedot sähköisesti DHL:lle, jolloin sinun ei tarvitse tulostaa tullausasiakirjoja. DHL hoitaa tulliselvitykset puolestasi.

Paperiton kaupankäynti on maksuton lisäpalvelu kaikille DHL:n asiakkaille.

Tutustu myös tullausta ja paperitonta kaupankäyntiä koskeviin DHL:n materiaaleihin:

Paperitonta kaupankäyntiä tukevat palvelut

Seuraavat DHL:n palvelut tukevat paperitonta kaupankäyntiä:
 • DHL Express Economy Select (tullinalainen)
 • DHL Express Worldwide (tullinalainen)

Lähetysten kohdemaat

DHL:n paperiton kaupankäynti on mahdollinen useisiin lähetysten kohdemaihin, mutta palvelussa on maakohtaisia rajoituksia, jotka koskevat lähetysten arvoa.

Lue lisää rajoituksista DHL:n sivuilta.

Tarkasta ennen toimitusta, tukeeko palvelu kohdemaata tai -aluetta.

Jos paperiton kaupankäynti ei ole käytettävissä, lähetykseen on sisällytettävä paperiset tullausdokumentit. Esimerkiksi Kiinassa on alueita, joissa paperiton kaupankäynti ei toimi.

GLS:n sähköinen tullaus

MyCashflow'n GLS-laajennus sisältää tuen automaattiselle sähköiselle tullaukselle. Tämä tarkoittaa, että lähettäessäsi tilauksia tullausta vaativiin maihin sinun ei tarvitse tulostaa tullidokumentteja ja liittää niitä lähetykseen, vaan MyCashflow välittää tiedot automaattisesti GLS:n järjestelmään.

Tullitiedot välittyvät GLS:lle, kun rekisteröit lähetyksen tilaussivulla käyttäen tullaustietojen täydennyslomaketta .

Kun lähetys saapuu tulliin, täydentämäsi tiedot ovat digitaalisesti saatavilla GLS:n järjestelmässä.