Tämä artikkeli esittelee MyCashflow'n työkalut tullattavien kansainvälisten lähetysten käsittelemiseksi.

Verkkokaupan kotimaan ja tilauksen kohdemaan perusteella MyCashflow tunnistaa automaattisesti, vaatiiko tilaus tullauksen. Jos tullaus on tehtävä, järjestelmä pyytää tilauksen käsittelyn yhteydessä tuotteiden tullaustietoja. Tullaustiedot on määritettävä, ennen kuin tullattavan tilauksen voi merkitä toimitetuksi.

Voit määrittää tullaustietoja useassa yhteydessä:

Määrittämällä tullaustiedot mahdollistat tullaukseen sopivien lähetysdokumenttien (lähetyslistat, osoitekortit, tullilipukkeet ja kauppalaskut) tulostamisen. Määritettäviä tietoja voivat toimituspalvelusta riippuen olla tuotteiden tullitariffinimikkeet ja alkuperämaat, kuvaus lähetyksen sisällöstä sekä lähetyksen mitat.

Seuraavissa logistiikkalaajennuksissa on palveluita, jotka tukevat eri tullaustietojen määrittämistä:

Tähdellä (*) merkityissä laajennuksissa ainakin osa palveluista tukee myös paperitonta kaupankäyntiä ja sähköistä tullausta, jonka avulla tullaustiedot välittyvät automaattisesti logistiikkayhtiön järjestelmään. Tällöin tullidokumentteja ei tarvitse tulostaa.

Tullaustietojen lisääminen tuotteille

Voit tallentaa tuotteen varastoasetuksiin tullitariffinimikkeen ja alkuperämaan, jotka järjestelmä lisää lähetysten tullaustietoihin tarvittaessa.

Näin lisäät tullaustiedot tuotteelle:

 1. Valitse tuote hallintatyökalun Tuotteet-sivulta.

  Tuotekortti avautuu.

 2. Mene tuotekortin Varasto-välilehdelle.
 3. Syötä tuotteen tullaustiedot Varastotuotteen ominaisuudet -lomakkeeseen.

  Jos tuotteella on variaatioita, tiedot on syötettävä ja tallennettava erikseen kunkin variaation tietoihin, jotka avautuvat tuotekortin Varasto-välilehden listasta.

 4. Paina Tallenna-painiketta lomakkeen lopussa.

Voit määrittää tullaustietoja myös lähetyksen tietojen täydennyslomakkeella, johon syötetty tullitariffinimike ja alkuperämaa päivittyvät tuotteen varastoasetuksiin.

Oletustullaustietojen määrittäminen

Jos verkkokaupassasi myytävät tuotteet ovat pitkälti samantyyppisiä, voit sujuvoittaa tullattavien tilausten käsittelyä syöttämällä tilausasetuksiin oletustullaustiedot. Samanlaisina usein toistuvia tullaustietoja voivat olla tuotteiden tullitariffinimike ja alkuperämaa sekä lähetyksen sisällön kuvaus.

Määritä oletustullaustiedot hallintatyökalun Asetukset > Tilausasetukset -sivun osiossa Lähetysten oletusasetukset.

Järjestelmä käyttää oletustullaustietoja lähetyksissä siltä osin kuin tuotekohtaisia tullaustietoja ei ole määritetty. Voit myös täydentää lähetyksen tullaustietoja ennen sen toimittamista.

Tullaus- ja mittatietojen täydentäminen lähetyksille

Ennen lähetyksen toimittamista voit täydentää sen tullaukseen vaadittavia tietoja, edellyttäen että käytössä oleva toimituspalvelu tukee tätä.

Näin täydennät tullaustiedot lähetykselle:

 1. Etsi tilaus ja avaa sen tiedot hallintatyökalun Tilaukset-sivun listalta.
 2. Valitse tilauksen Lähetystiedot-osion toiminto Täydennä lähetyksen tietoja.

  Lähetyksen käyttämän toimituspalvelun pitää tukea tullaustietojen täydentämistä. Tarvittaessa voit vaihtaa lähetyksen toimitustavan ensin.

  Lähetyksen tietojen täydennyslomake aukeaa.

 3. Täydennä tarvittavat tiedot lomakkeeseen.

  Jos tullaustietoja on syötetty tuotteiden varastoasetuksiin tai lähetysten oletusasetuksiin, lomakkeessa on jo esitietoja (ensisijaisesti tuotteiden varastoasetusten mukaan). Voit muokata esitietoja suoraan lomakkeessa.

 4. Paina lopuksi Rekisteröi lähetys -painiketta.

  Kun rekisteröit lähetyksen, täydennyslomakkeeseen syöttämäsi tuotekohtaiset tullaustiedot tallentuvat tuotteen varastoasetuksiin, josta ne vuorostaan kopioituvat tulevien lähetysten esitiedoiksi. Jos muokkasit lomakkeeseen sisältyneitä esitietoja, tekemäsi muutokset päivittyvät tuotteen varastoasetuksiin vastaavasti.

Täydennettyäsi tiedot lomakkeelle voit tulostaa lähetyksen tiedoista lähetys- ja tullidokumentit.

Lähetyksen tietoja ei voi muokata jälkikäteen, mutta jos poistat lähetykseltä seurantakoodin, pääset täydentämään tiedot uudestaan.

Logistiikkaintegraatioiden sähköisen tullauksen palvelut

Joihinkin MyCashflow'n logistiikkaintegraatioihin sisältyy palvelu, jossa tullaustiedot välittyvät automaattisesti logistiikkayhtiön järjestelmään. Tällöin tilaukseen ei tarvitse tulostaa mukaan tullidokumentteja, mikä helpottaa tullattavien tilausten käsittelyä.

Sähköisen tullauksen sisältävät palvelut käydään läpi alla.

DHL:n paperiton kaupankäynti

DHL:n paperittoman kaupankäynnin (Paperless Trade, PLT) avulla voit välittää kansainvälisten lähetyksien tullaustiedot sähköisesti DHL:lle, jolloin sinun ei tarvitse tulostaa tullausasiakirjoja. DHL hoitaa tulliselvitykset puolestasi.

Paperiton kaupankäynti on maksuton lisäpalvelu kaikille DHL:n asiakkaille.

Tutustu myös tullausta ja paperitonta kaupankäyntiä koskeviin DHL:n materiaaleihin:

Paperitonta kaupankäyntiä tukevat palvelut

Seuraavat DHL:n palvelut tukevat paperitonta kaupankäyntiä:
 • DHL Express Economy Select (tullinalainen)
 • DHL Express Worldwide (tullinalainen)

Lähetysten kohdemaat

DHL:n paperiton kaupankäynti on mahdollinen useisiin lähetysten kohdemaihin, mutta palvelussa on maakohtaisia rajoituksia, jotka koskevat lähetysten arvoa.

Lue lisää rajoituksista DHL:n sivuilta.

Tarkasta ennen toimitusta, tukeeko palvelu kohdemaata tai -aluetta.

Jos paperiton kaupankäynti ei ole käytettävissä, lähetykseen on sisällytettävä paperiset tullausdokumentit. Esimerkiksi Kiinassa on alueita, joissa paperiton kaupankäynti ei toimi.

FedEx-palvelun sähköiset kauppa-asiakirjat

MyCashflow'n Shipit-laajennus tukee FedEx-palvelun maksuttomana lisäpalvelunaan mahdollistamia sähköisiä kauppa-asiakirjoja. Niiden myötä FedEx saa tullaustiedot automaattisesti, mikäli lähetyksen määränpää edellyttää tullausta. Sinun ei siis tarvitse itse tulostaa tullidokumentteja ja liittää niitä lähetykseen.

Pyydä ensin Shipitin asiakaspalvelua aktivoimaan FedExin sähköiset kauppa-asiakirjat (Electronic Trade Documents, ETD) MyCashflow-verkkokauppaasi varten.

Aktivoinnin jälkeen tullaustiedot välittyvät FedExin järjestelmään heti, kun rekisteröit uuden lähetyksen käyttäen tullaustietojen täydennyslomaketta tilaussivulla.

Kun lähetys saapuu tulliin, määrittämäsi tiedot ovat digitaalisesti saatavilla FedExin järjestelmässä.

GLS:n sähköinen tullaus

MyCashflow'n GLS-laajennus sisältää tuen automaattiselle sähköiselle tullaukselle. Tämä tarkoittaa, että lähettäessäsi tilauksia tullausta vaativiin maihin sinun ei tarvitse tulostaa tullidokumentteja ja liittää niitä lähetykseen, vaan MyCashflow välittää tiedot automaattisesti GLS:n järjestelmään.

Tullitiedot välittyvät GLS:lle, kun rekisteröit lähetyksen tilaussivulla käyttäen tullaustietojen täydennyslomaketta.

Kun lähetys saapuu tulliin, täydentämäsi tiedot ovat digitaalisesti saatavilla GLS:n järjestelmässä.