MyCashflow luo tilauksille automaattisesti PDF-tilausdokumentteja (esim. osoitekortit, laskut, kuitit) ja automaattisesti tai manuaalisesti lähetettäviä sähköpostiviestejä. Tässä ohjeessa käydään läpi tilausdokumentit, sähköpostit ja tilauskommentit sekä niiden käyttäminen tilausten käsittelyn yhteydessä.

Tilaus- ja lähetysdokumentit

MyCashflow'ssa tilauksille ja niiden yksittäisille lähetyksille on saatavilla useita tulostettavia PDF-dokumentteja:

 • tilausdokumentit (sisältävät tietoa koko tilauksen sisällöstä)
 • lähetysdokumentit (sisältävät tietoa yksittäisen lähetyksen sisällöstä)
 • maksutapahtumien dokumentit (MyCashflow Lasku -maksupalvelua käyttävien tilausten laskut).

Tilaus- ja lähetysdokumenttien lataaminen ja tulostaminen

Alla käydään läpi tilaus- ja lähetysdokumenttien sekä laskujen tulostaminen.

Tilausdokumentit

Seuraavat dokumentit koskevat koko tilauksen sisältöä:

 • kuitti
 • lähetyslista
 • palautuslomake.

Näin lataat ja tulostat tilausdokumentteja:

 1. Etsi tilaus ja avaa sen tiedot hallintatyökalun Tilaukset-sivun listalta.
 2. Paina tilaussivun otsikkorivin Tulosta tilausdokumentit -painiketta.

  Tilausdokumentit avautuvat PDF-tiedostona, jonka voit tulostaa paperille tai tallentaa lähetettäväksi sähköpostitse.

Oletusarvoisesti PDF-tiedostoon sisältyvät kaikki tilausdokumentit. Tulostaaksesi tai ladataksesi vain osan niistä paina alaspäin osoittavaa nuolta Tulosta tilausdokumentit -painikkeen perässä ja valitse haluamasi dokumentti tai dokumentit.

Lähetysdokumentit

Seuraavat dokumentit koskevat tilaukseen kuuluvan yksittäisen lähetyksen sisältöä:

Näin luot ja tulostat lähetysdokumentteja:

 1. Etsi tilaus ja avaa sen tiedot hallintatyökalun Tilaukset-sivun listalta.
 2. Etsi ja avaa lähetys tilaussivun osiosta Lähetystiedot.

  Järjestelmä luo kullekin lähetykselle automaattisesti oman lähetyslistan, joka on tulostettavissa Lähetysdokumentit-kohdassa. Jos tilaukseen kuuluu vain yksi lähetys, sen lähetyslista on samanlainen kuin koko tilausta koskeva lähetyslista.

  Jos muita lähetysdokumentteja ei vielä ole, ne pitää luoda.

 3. Luodaksesi dokumentit valitse Seurantakoodi-kohdasta tarvittava toiminto:
  • Täydennä lähetyksen tietoja: Toiminto on saatavilla, kun lähetyksen käyttämä toimituspalvelu vaatii lähetyskohtaisia tietoja (esim. mitat, tullaustiedot). Täydennettyäsi tiedot toiminto luo osoitekortin ja tullidokumentit.

   Katso myös ohjeet tullaus- ja mittatietojen täydentämiseen.

  • Luo osoitekortti: Toiminto on saatavilla, kun lähetys sisältää jo kaikki tarvittavat tiedot.

  Osoitekortin luonti tapahtuu automaattisesti pikakäsittelyn yhteydessä tai kun yksittäinen lähetys merkitään toimitetuksi.

  Jos lähetyksen toimitustapa käyttää jotain ulkoista logistiikkapalvelua (kuten Shipit tai nShift), osoitekortti ja seurantakoodi tulevat logistiikkapalvelun järjestelmästä.

 4. Valitse kohdassa Lähetysdokumentit haluamasi dokumentin tulostus.

  Lähetysdokumentti avautuu PDF-tiedostona, jonka voit tulostaa paperille tai tallentaa muuta käyttöä varten.

Jos lähetyksen sisältö muuttuu ennen toimitusta, voit luoda lähetyksen dokumentit uudestaan poistamalla ensin lähetyksen seurantakoodin.

Maksutapahtumien dokumentit

Jos tilaus käyttää MyCashflow Lasku -maksupalvelua, voit avata PDF-laskun tulostettavaksi tilaussivun oikean reunan Maksutapahtumat-osiossa.

Muiden maksupalvelujen laskut eivät ole tulostettavissa suoraan hallintatyökalun kautta.

Paina maksun tilan osoittavaa painiketta avataksesi työkaluvalikon ja valitse siitä Tulosta lasku.

MyCashflow sisältää myös työkalut tilausten massakäsittelyyn ja tilausdokumenttien massatulostukseen (saatavilla MyCashflow Advanced -paketista alkaen).

Tilausdokumenttien muokkaaminen

Kaikkia MyCashflow'n sisäisten tilausdokumenttien sisältöä ja ulkoasua on mahdollista muokata. Logistiikkaintegraatioiden osoitekortteja ei voi muokata MyCashflow'n työkaluilla, mutta palvelut saattavat tarjota omia työkalujaan tähän tarkoitukseen.

Dokumenttien sisällön ja tekstien muokkaaminen

Dokumenttien pysyvät tekstit haetaan verkkokaupan sanakirjasta ja asetuksista. Kun muutat sanakirjasta haettavia tekstejä (esim. taulukkojen sarakkeiden otsikot) tai asetuksia (kaupan nimi, logo, jne.), muutokset näkyvät jatkossa luomillasi tilausdokumenteilla.

Löydät tilausdokumenteilla käytettävät tekstit sanakirjasta helpoiten käyttämällä hakulausekkeena haluamasi tekstin sisältöä.

Muuttuva sisältö (tilaajan tiedot, hinnat, tuotteiden tiedot jne.) taas riippuu tilauksen sisällöstä. Kun teet muutoksia tilauksen sisältöön (esim. lisäät tuotteita lähetykselle), muutokset näkyvät seuraavalla luomallasi dokumentilla.

Dokumenttien ulkoasun muokkaaminen

Dokumenttien rakenne ja ulkoasu määritetään tulosteteemassa. Tilausdokumenttien sivupohjissa voidaan määrittää esimerkiksi värit ja fontit sekä dokumenteilla näytettävät sisällöt ja tiedot ja näiden sijainnit PDF-dokumenteissa.

Esim. lasku muodostuu tulosteteeman tiedoston invoice.html pohjalta.

Dokumenttien ulkoasun ja rakenteen muokkaaminen vaatii teeman muokkaamista. Jos teeman HTML/CSS/JavaScript-tiedostojen muokkaaminen ei ole sinulle tuttua, ota yhteyttä verkkokaupan teeman suunnittelijaan tai MyCashflow'n asiakaspalveluun.

Tilaussähköpostit ja -kommentit

Kaikkiin tilauksiin liittyy automaattisia sähköposti-ilmoituksia, jotka tiedottavat asiakkaalle tilauksen etenemisestä. Voit myös lähettää sähköposti-ilmoituksia manuaalisesti ja laatia omia vapaavalintaisia tilauskommenttejasi (kaupan sisäisiä tai asiakkaille lähetettäviä).

Tilaussähköpostit lähtevät oletusarvoisesti vain tilauksen laskutustiedoissa määritettyyn sähköpostiosoitteeseen. Jos haluat lähettää viestejä myös toimitusosoitteen sähköpostiin, tätä varten on lisättävä tuki verkkokaupan sähköpostiteemaan.

Tuen lisäämiseksi on käytettävä HTML/CSS-kieliä ja MyCashflow'n Interface-merkkausta. Jos teeman muokkaaminen ei ole sinulle tuttua, ota yhteyttä teeman suunnittelijaan tai MyCashflow'n asiakaspalveluun.

Automaattiset sähköposti-ilmoitukset

Tilauksen käsittelyn yhteydessä järjestelmä tyypillisesti lähettää asiakkaille seuraavanlaisia sähköposti-ilmoituksia:

 • Tilausvahvistus: viesti, joka lähtee aina asiakkaalle automaattisesti tilauksen tekemisen yhteydessä.
 • Toimitusvahvistus / Valmiina noudettavaksi: viesti, joka lähtee asiakkaalle automaattisesti, kun tilaus merkitään toimitetuksi.

  Jos lähetät tilauksen useassa erässä, voit valita merkitessäsi yksittäisen lähetyksen toimitetuksi, lähteekö siitä asiakkaalle erillinen viesti. Tällöin toimitusvahvistus listaa muut tilauksen tuotteet jälkitoimituksina.

  Jos verkkokaupan sähköpostiteemaan on lisätty tuki viestien lähettämiseksi toimitusosoitteeseen, voit valita tilausasetusten kohdassa Tilauksien sähköpostiviestit, lähteekö toimitusvahvistus myös toimitusosoitteeseen. Tämä voi olla tarkoituksenmukaista erityisesti sähköistä lahjakorttia ostettaessa, sillä usein maksaja olettaa tiedon lahjakortista välittyvän suoraan myös sen vastaanottajalle.

 • Tilaus on peruttu: viesti, joka lähtee asiakkaalle oletusarvoisesti, kun tilaus perutaan (voit kuitenkin perumisen yhteydessä valita, lähetetäänkö viestiä).

Lisäksi verkkokaupan ylläpitäjälle lähtee ilmoitus aina, kun verkkokauppaan saapuu uusi tilaus. Viesti lähtee ensisijaisesti osoitteeseen, joka on määritetty kauppaversion asetusten kohdassa Version lisäasetukset > Kaupan sähköposti. Jos sitä ei ole määritetty, viesti lähtee sivun Asetukset > Yleiset asetukset kohdassa Sähköposti määritettyyn osoitteeseen.

Sähköposti-ilmoitusten lähettäminen manuaalisesti

Voit lähettää asiakkaillesi minkä tahansa sähköposti-ilmoituksen manuaalisesti tilaussivun kohdassa Sähköposti-ilmoitukset.

Automaattisten tilaussähköpostien lisäksi saatavilla ovat seuraavat, pelkästään manuaalisesti lähetettävät viestit:

 • Odotamme maksuasi: viesti, jolla voit muistuttaa asiakasta suorittamattomasta maksusta
 • Maksuvahvistus: viesti, jonka voit lähettää vahvistuksena maksun vastaanottamisesta
 • Toimitus viivästyy: viesti, jolla voit ilmoittaa asiakkaalle viivästyksistä tilauksen toimittamisessa

Näin lähetät tilaussähköposteja manuaalisesti:

 1. Etsi tilaus ja avaa sen tiedot hallintatyökalun Tilaukset-sivun listalta.
 2. Valitse haluamasi sähköposti-ilmoitus tilaussivun Sähköposti-ilmoitukset -osion valikosta.

  Saatavilla olevat viestit riippuvat tilauksen tilasta. Esimerkiksi jos asiakas on jo suorittanut kaikki maksut, et voi lähettää Odotamme maksuasi -ilmoitusta.

 3. Paina Lähetä-painiketta.

  Voit myös esikatsella viestiä ennen lähetystä painamalla Esikatsele-painiketta. Esikatselussa voit valita muotoillun HTML- tai raakatekstiversion.

  Viesti lähetetään tilaajan sähköpostiosoitteeseen.

Vapaamuotoiset tilauskommentit

Valmiiden, vakiomuotoisten sähköposti-ilmoituksien lisäksi voit lähettää asiakkaalle tilaussivulta vapaamuotoisia tilauskommentteja.

Voit myös tallentaa tilauskommentteja tilaukselle niin, että niitä ei lähetetä asiakkaille. Näin esimerkiksi verkkokaupan eri tilausten käsittelijät voivat jättää tilauksille kaupan sisäistä tietoa.

Näin voit jättää tilaukselle kommentin:

 1. Etsi tilaus ja avaa sen tiedot hallintatyökalun Tilaukset-sivun listalta.
 2. Tilausnäkymän yläosassa Tilauskommentit-kohdassa paina Lisää uusi kommentti -painiketta.
 3. Kirjoita haluamasi viesti kommenttikenttään.

  Jos haluat lähettää kommentin tilaajalle, valitse Lähetä tilaajan sähköpostiin.

  Tilaaja näkee lähettäjänä käyttäjätunnuksesi henkilönimen. Vastausosoitteena käytetään kauppaversion tai verkkokaupan yleistä sähköpostiosoitetta.

  Voit käyttää kentässä HTML-merkkausta, esim.:

  • linkkejä
  • joitakin korostuksia, kuten <em> ja <u>
  • listoja
 4. Paina Lisää kommentti tilaukseen.

  Jos valitsit lähettää kommentin tilaajalle, viesti lähetetään tilaajan sähköpostiin ja tilaustapahtumiin lisätään merkintä lähetetystä viestistä.

  Lisätty kommentti löytyy tämän jälkeen tilaussivun Tilauskommentit-osiosta.

Sähköpostien muokkaaminen

Kaikkia MyCashflow'n tilaussähköpostien sisältöä, rakennetta ja ulkoasua on mahdollista muokata.

Sähköpostien sisällön ja tekstien muokkaaminen

Voit muokata sähköpostien tekstisisältöä verkkokaupan sanakirjassa.

Löydät sähköpostien sisällöt helpoimmin suodattamalla sanakirjasta sanoja hakutermillä Email tai sähköpostin sisällöllä.

Sähköpostien ulkoasun muokkaaminen

Sähköpostit lähetetään aina sekä HTML- että raakatekstimuodossa, jotta ne voidaan avata millä tahansa sähköpostiohjelmalla.

HTML-muotoinen viesti muodostetaan verkkokaupan sähköpostiteeman sivupohjien pohjalta. Sähköpostiteemassa voidaan määritellä viestin ulkoasu ja rakenne käyttämällä HTML/CSS-koodia, MyCashflow'n Interface-tageja sekä Foundation for Emails -työkalua.

Lue lisää sähköpostiteemoista.

Sähköpostien ulkoasun ja rakenteen muokkaaminen vaatii teeman muokkaamista. Jos teeman HTML/CSS/JavaScript-tiedostojen muokkaaminen ei ole sinulle tuttua, ota yhteyttä verkkokaupan teeman suunnittelijaan tai MyCashflow'n asiakaspalveluun.