MyCashflow sisältää CSV-työkaluihin pohjautuvan tuotedokumenttityökalun, jonka avulla voit lisätä tuotesivuille julkisesti ladattavia dokumentteja (esim. PDF-oppaat ja -esitteet).

Ominaisuus on vielä kehityksessä

Voit käyttää tuotedokumentteja verkkokaupassa, mutta sen toimintoihin voidaan tulevaisuudessa tehdä muutoksia. Tiedotamme mahdollisista muutoksista päivitystiedotteissa.

Tuotedokumenteille on myös lisättävä tuki teemaan, jotta voit esittää niitä tuotesivuilla. Katso ohjeet teematuen toteuttamiseen.

Jos haluat lisätä tuotteelle tiedostoja, jotka asiakas saa ladata vasta ostettuaan tuotteen, tutustu ladattaviin tuotteisiin.

Tarvittaessa voit lisätä tuotedokumentteja sivulle myös tekstieditorin avulla.

Tuotedokumenttien lisääminen tuotteelle

Voit lisätä tuotedokumentteja tuotteille CSV-tuonnin avulla:

 1. Lisää tuotteen dokumentit tiedostohakemiston documents-kansioon hallinnan sivulla Ulkoasu > Tiedostoselain.

  Jos kansiota ei ole, luo se ensin tiedostohakemiston ylimmälle tasolle.

  Katso tarvittaessa ohjeet tiedostojen hallintaan.

 2. Ota talteen tiedostojen nimet ilman tiedostopolkua (esim. manual.pdf).
 3. Laadi CSV-tuontitiedosto.

  Katso myös tuotedokumenttien tuonnin CSV-tunnisteet.

  Alla on esimerkki CSV-tuontitiedostosta, joka lisää kahdelle tuotteelle kaksi dokumenttia:

  ProductID; DocumentFile;     DocumentTitle;   ProductDocumentSort
  11;     manual.pdf;      Lataa käyttöopas; 1
  11;     catalog.pdf;      Lataa esite;    2
  6;     user-guide.pdf;    Lataa käyttöopas; 1
  6;     product-catalog.pdf;  Lataa esite;    2
  • ProductID-tunniste yksilöi tuotteen.
  • DocumentFile-tunniste liittää tiedoston tuotteeseen.
  • DocumentTitle määrittää dokumentin latauslinkin tekstin.
  • ProductDocumentSort-sarakkeen numero määrittää dokumenttien järjestyksen latauslistalla.

 4. Tuo tiedosto kauppaan sivulla Raportit > CSV-tuonti.

  Valitse tuonnin tyypiksi Tuotedokumentit.

  Katso tarvittaessa ohjeet CSV-tuonnin käyttämiseen.

Jos tuotedokumenteille on lisätty tuki verkkokaupan teemaan, tuodut dokumentit näkyvät tuotesivulla teeman sivupohjassa määritetyssä kohdassa.

Tuotedokumenttien muokkaaminen

Voit tehdä tuotedokumentteihin muutoksia käyttämällä CSV-vientiä ja -tuontia:

 1. Ota CSV-vienti tuotedokumenteista sivulla Raportit > CSV-vienti.

  Valitse viennin aiheeksi Tuotedokumentit.

  Valitse vietäviksi tiedoiksi vähintään Tuotedokumentin ID ja Tuotteen ID sekä kaikki tiedot, joihin haluat tehdä muutoksia.

  Katso tarvittaessa ohjeet CSV-viennin käyttämiseen.

 2. Tee tarvittavat muutokset CSV-tiedostoon.

  Älä muuta ylärivin tunnisteita.

  Voit muuttaa dokumenttien linkkitekstejä ja järjestystä sekä vaihtaa dokumenttitiedoston.

 3. Tuo tiedosto takaisin verkkokauppaan sivulla Raportit > CSV-tuonti.

Tuotedokumenttien poistaminen tuotteilta

Voit poistaa tuotedokumentteja tuotteilta CSV-tuonnin avulla.

 1. Laadi tuotedokumenttien poistamista varten CSV-tuontitiedosto alla olevien esimerkkien mukaisesti. Käytettävissäsi on kolme vaihtoehtoista tapaa poistettavien tuotedokumenttien määrittämiseksi:
  • Poistaminen tiedostonimen perusteella

   Voit poistaa dokumentin tuotteelta käyttämällä tuotteen ID:tä ja dokumentin tiedostonimeä (esimerkkitiedosto poistaa saman dokumentin kahdelta eri tuotteelta):

   ProductID; DocumentFile; Remove;
   1;     file1.png;  CONFIRM;
   2;     file1.png;  CONFIRM;
  • Poistaminen dokumentin ID:n perusteella

   Jokaisella tuotedokumentilla on oma tunniste, jonka saat selville lataamalla CSV-viennin tuotedokumenteista. Voit käyttää tuotteen ja dokumentin ID:tä yhdessä poistaaksesi dokumentin tuotteelta:

   ProductID; DocumentID; Remove;
   1;     1;     CONFIRM;
   1;     2;     CONFIRM;

   Esimerkissä poistetaan yhdeltä tuotteelta kaksi eri dokumenttia.

  • Poistaminen liitostunnisteen perusteella

   Myös jokaisella tuote–dokumentti-liitoksella on yksilöllinen numeerinen tunniste (esim. Dokumentti X kuuluu tuotteeseen Y = 25). Saat liitostunnisteen selville CSV-viennin avulla ja voit käyttää sitä poistaaksesi dokumentin tuotteelta:

   ProductDocumentID; Remove;
   4;         CONFIRM;
   13;        CONFIRM;
   25;        CONFIRM;
 2. Mene verkkokaupan hallinnan sivulle Raportit > CSV-tuonti.
 3. Valitse tuonnin tyypiksi Tuotedokumentit ja syötä laatimasi tiedosto sivulle.
 4. Paina lopuksi Lähetä-painiketta.

Tuontitiedostossa määritetyt tuotedokumentit on nyt poistettu tuotteilta, mutta itse dokumenttitiedostot ovat vielä tallessa tiedostoselaimen documents/-kansiossa.

Teematuen lisääminen tuotedokumenteille

Tuotedokumenttien esittäminen kaupan tuotesivulla edellyttää, että tuotedokumenttien latauslista lisätään kaupan teemaan.

Latauslista lisätään sijoittamalla {ProductDocuments}-tagi haluttuun kohtaan teeman tuotesivulla. Lue lisää {ProductDocuments}-tagin ohjeista.

Yksikään MyCashflow'n valmisteema ei sisällä vielä valmista tukea tuotedokumenteille.

Tagin lisääminen ja muotoilu tuotesivulla edellyttää kaupan teeman muokkaamista. Jos teeman HTML/CSS/JavaScript-tiedostojen muokkaaminen ei ole sinulle tuttua, ota yhteyttä verkkokaupan teeman suunnittelijaan tai MyCashflow'n asiakaspalveluun.