Sivupohjat joita käytetään tilaussähköpostiviestien muodostamiseen.

Sähköposti-ilmoituksien suunnittelussa kannattaa ottaa huomioon pari asiaa:

  • Sähköpostipohjissa CSS-tyylit kannattaa määritellä sivupohjatiedostossa, koska kaikki sähköpostiohjelmat eivät välttämättä käsittele viittauksia dokumentin ulkoisiin tyylitiedostoihin.
  • Sähköpostiohjelmien tuki CSS-tyyleille on vaihtelevaa. Sivupohjat kannattaa siis toteuttaa niin, että ne näyttävät mahdollisimman hyvältä, vaikka mitään CSS-tyylejä ei käsiteltäisi vastaanottajan ohjelmassa.

Tilausviestien lähettäminen toimitusosoitteen sähköpostiin

Oletuksena kaikki tilausviestit lähetetään vain laskutustietojen sähköpostiosoitteeseen. Jotta viestit lähetetään myös toimitusosoitteen sähköpostiin, viestien sivupohjat on lisättävä teeman kansioon themes/email/THEME/order/shipping

Voit luoda toimitusosoitteen sähköpostipohjat helper-viittauksina alkuperäiseen sivupohjaan, jolloin sinun ei tarvitse kopioida sivupohjan lähdekoodia kahteen eri tiedostoon:

themes/email/THEME/order/shipping/shipping-confirmation.html
{Helper(file: 'order/shipping-confirmation')}

Yllä olevassa esimerkissä koko themes/email/THEME/order/shipping-confirmation.html-tiedoston sisältö vedetään tiedostoon themes/email/THEME/order/shipping/shipping-confirmation.html, joten jos muutat alkuperäistä tiedostoa, muutokset näkyvät myös toisessa tiedostossa.

Tee tämä jokaiselle sähköpostipohjalle, josta muodostettavan viestin haluat lähettää toimitusosoitteen sähköpostiin.