Tulostaa tuotteeseen liitetyt tuotedokumentit listana, joka sisältää latauslinkit.

Kuvaus

Alla näet esimerkin tagin tulostamasta HTML-merkkauksesta:

<ul class="ProductDocuments">
    <li><a href="/files/documents/catalog.pdf">Lataa esite</a></li>
    <li><a href="/files/documents/manual.pdf">Lataa käyttöohje</a></li>
</ul>

Syntaksi

{ProductDocuments}

Näkyvyys

Toimii näkyvyydessä: tuote

Yksittäinen tuotethemes/shop/THEME/product.html

Tuotedokumenttien muotoilu painikkeiksi

Barebones-teeman työkaluilla voit muotoilla tuotedokumenttien latauslinkit vaakasuuntaiseksi painikevalikoksi.

Barebones-teema: product.html
{ProductDocuments(
	before: '<div class="InlineNavigation">',
	after: '</div>'
)}

Barebones-teeman .InlineNavigation-luokka muotoilee minkä tahansa <ul>-listan vaakasuuntaiseksi navigaatiolistaksi. Anna luokka listan wrapper-elementille.

Nyt listan layout on määritetty, ja seuraavana tyylitellään listan linkit painikkeiksi käyttämällä Barebonesin SASS-työkaluja.

Barebones-teema: styles/scss/_custom.scss
.ProductDocuments {
	li>a {
		@extend .Button;
		@extend .Button-Primary;
	}
}

Barebonesin .Button- ja .Button-Primary-luokkien avulla voit muotoilla minkä tahansa linkin painikkeeksi.

Attribuutit

after/before:

after- ja before-attribuuteilla voit määritellä sisällön, joka tulostetaan ennen ja/tai jälkeen tagin tulostaman sisällön.

Sallitut arvot: HTML- ja Interface-merkkaus

Esim.:

  • before: '<p>Tämä merkkaus näytetään ennen tagin omaa sisältöä.</p>'
  • after: '<p>Tämä taas lisätään tagin oman sisällön jälkeen</p>'

after- ja before-attribuuttien sisältöä ei tulosteta, jos tagi itse ei tuota mitään sisältöä.

escape:

Asettaa tulostettavassa sisällössä pakomerkin ennen lainausmerkkejä.

Attribuutin tarkoitus on helpottaa tagin palauttaman sisällön käyttämistä JavaScriptin avulla.

Sallitut arvot: true / false. Oletusarvo false.

or:

Määrittää vaihtoehtoisen sisällön, joka näytetään mikäli tagi ei itse tuota mitään sisältöä.

Sallitut arvot: HTML- ja Interface-merkkaus

Esim. or: 'Sisältöä ei löytynyt.'