Kun muokkaat tai lisäät tietoa verkkokauppaasi CSV-tuonnin avulla, sinun on käytettävä tuontitiedoston otsikkorivillä MyCashflow'n omia CSV-tunnisteita, jotka yhdistävät sarakkeessa annetun sisällön oikeaan kenttään verkkokaupassa.

Käytä oheista taulukkoa viitemateriaalina, kun työskentelet CSV-tuonnin kanssa. Taulukko kertoo CSV-tuonnissa käytössä olevat tunnisteet.

CSV-viennissä saatavilla on myös muita tietoja, joita ei voi käsitellä tuonnin avulla. Löydät nämä hallinnan sivulta Raportit > CSV-vienti.

Asiakkaat

Seuraavat tunnisteet ovat käytössä, kun tuonnin tyyppi on Asiakkaat.

TunnisteKuvausSallitut arvot
CustomerID

Asiakkaan tunnistamiseen käytetty yksilöllinen, numeromuotoinen ID. Luodaan jokaiselle asiakkaalle automaattisesti rekisteröinnin yhteydessä.

Käytä tätä tunnistetta kun muokkaat asiakkaan tietoja. Älä käytä, kun lisäät uutta asiakasta verkkokauppaan.

Kokonaisluku
CustomerCode

Asiakasnumero, joka tarvittaessa voidaan itse määritellä asiakkaalle.

Usein asiakasnumeroita käytetään, kun verkkokauppa on integroitu johonkin ulkoiseen järjestelmään.

Teksti ja numerot. Huolehdi että asiakasnumerot ovat yksilöllisiä.
CustomerLoginAllowedMäärittää onko asiakkaan sallittua kirjautua sisään verkkokauppasi julkiselle puolelle.

0: Asiakas ei saa kirjautua

1: Asiakas saa kirjautua

CustomerLanguage

Asiakkaan kieli. Tämä määrittää muun muassa sen, millä kielellä verkkokauppa esitetään asiakkaalle käynnin yhteydessä.

Verkkokaupan esittäminen eri kielillä edellyttää, että käytössä on erikielisiä kauppaversioita.

Teksti. Anna tähän vain tuettuja kieliä.
CustomerVersionIDKauppaversion VersionID, johon asiakas on rekisteröity.Kokonaisluku. Käytä tässä vain olemassaolevien kauppaversioiden tunnisteita.
CustomerEmailAsiakkaan sähköpostiosoiteSähköpostiosoite

CustomerFirstName

Asiakkaan etunimiTeksti
CustomerLastNameAsiakkaan sukunimiTeksti
CustomerStreetAddressAsiakkaan katuosoiteTeksti ja numerot
CustomerPostalCodeAsiakkaan postinumeroNumerot
CustomerPostOfficeAsiakkaan postitoimipaikkaKaupungin nimi
CustomerCountryAsiakkaan kotimaaKaksikirjaiminen maatunniste (esim. fi)
CustomerPhoneAsiakkaan puhelinnumeroPuhelinnumero
CustomerCompanyAsiakkaan yritysYrityksen nimi
CustomerVatCodeAsiakkaan tai asiakkaan yrityksen Y-tunnusY-tunnus
CustomerCommentsVoit kirjoittaa asiakkaan tietoihin kommentteja, jotka eivät näy asiakkaalle itselleen.Pitkä teksti
CustomerGroupIDsAsiakasryhmien CustomerGroupID-tunnisteet, joihin asiakas kuuluu.ID-numerot putkimerkillä erotettuina (esim. 1|2|3)
CustomerEmailSubscription

Kertoo onko asiakas uutiskirjeen tilaaja (käytössä vain Email Marketing -laajennuksen kanssa).

0: Asiakas ei tilaa uutiskirjettä

1: Asiakas tilaa uutiskirjeen

CustomerSMSSubscription

Kertoo onko asiakas tekstiviestimainosten tilaaja (käytössä vain SMS Marketing -laajennuksen kanssa).

Muista että asiakkaan suostumus vaaditaan, että voit lähettää asiakkaalle tekstiviestimainoksia.

Mikäli asetuksella on arvo 0, asiakkaalle ei lähetetä myöskään tilaukseen liittyviä viestejä tekstiviestillä.

0: Asiakkaalle ei lähetetä tekstiviesti-ilmoituksia tai mainoksia

1: Asiakkaalle lähetetään tekstiviestejä

CustomerLastOrderAsiakkaan viimeisimmän tilauksen päivämäärä.Päivämäärä muodossa 31.12.2018

Uutiskirjeen tilaajat

Seuraavat tunnisteet ovat käytössä, kun tuonnin tyyppi on Uutiskirjeen tilaajat.

TunnisteKuvausSallitut arvot
SubscriberID

Tilaajan tunnistamiseen käytetty yksilöllinen, numeromuotoinen ID. Luodaan automaattisesti kaikille tilaajille.

Käytä tätä tunnistetta kun muokkaat tilaajan tietoja. Älä käytä, kun lisäät uutta tilaajaa verkkokauppaan.

Kokonaisluku
EmailTilaajan sähköpostiosoiteSähköpostiosoite
CountryTilaajan kotimaaKaksikirjaiminen maatunniste (esim. fi)
LanguageTilaajan kieliKaksikirjaiminen kielitunniste (esim. fi)
Remove

Uutiskirjeen tilaus poistetaan tuontirivin sähköpostiosoitteelta.

Email-kentän on löydyttävä poistettavalta riviltä.

CONFIRM
VersionIDSen version tunniste, josta uutiskirje on tilattuKokonaisluvut

Tekstiviestikampanjoiden tilaajat

Seuraavat tunnisteet ovat käytössä, kun tuonnin tyyppi on Tekstiviestin tilaajat.
TunnisteKuvausSallitut arvot
SubscriberID

Tilaajan tunnistamiseen käytetty yksilöllinen, numeromuotoinen ID.

Käytä tätä tunnistetta kun muokkaat tilaajan tietoja. Älä käytä, kun lisäät uutta tilaajaa verkkokauppaan.

Kokonaisluku. Käytä vain olemassaoleviaSubscriberID tunnisteita
MobileTilaajan matkapuhelinnumeroAsiakkaan tiedoissa annettu puhelinnumero
CountryTilaajan kotimaaKaksikirjaiminen maatunniste (esim. fi)
LanguageTilaajan kieliKaksikirjaiminen kielitunniste (esim. fi)

Tuotteet

Seuraavat tunnisteet ovat käytössä, kun tuonnin tyyppi on Tuotteet.

Tunniste

Kuvaus

Sallitut arvot

ProductID

Tuotteen tunnistamiseen käytetty, yksilöllinen numeromuotoinen ID. Luodaan jokaiselle tuottelle automaattisesti lisäämisen yhteydessä.

Käytä tätä tunnistetta kun muokkaat tuotteen tietoja. Älä käytä, kun lisäät uutta tuotetta verkkokauppaan.

Kokonaisluku. Käytä vain olemassaolevia tuotteiden ID-numeroita.

ProductEAN

Tuotteen vapaavalintainen, manuaalisesti määritetty EAN-koodi.

Teksti ja numerot. Huolehdi että tuotteiden EAN-koodit ovat yksilöllisiä.

ProductCode

Tuotteen vapaavalintainen, manuaalisesti määritetty tuotenumero.

Käytetään usein, kun verkkokauppa on integroitu jonkin ulkoisen järjestelmän kanssa.

Teksti ja numerot. Huolehdi että tuotteiden tuotenumerot ovat yksilöllisiä.

Tuotteen perustiedot ja luokittelu

ProductName

Tuotteen nimi valitun kauppaversion kielellä

Teksti ja numerot

ProductVisibilityMäärittää, onko tuote näkyvissä valitussa kauppaversiossa

0: Tuote ei ole näkyvillä valitussa kauppaversiossa

1: Tuote on näkyvillä valitussa kauppaversiossa

ProductDescription

Tuotekuvaus valitun kauppaversion kielellä

Pitkä teksti + HTML/Textile-merkinnät

ProductInformation

Tarkat tuotetiedot valitun kauppaversion kielellä

Pitkä teksti + HTML/Textile-merkinnät

ProductImages

Tuotekuvat, jotka haluat liittää tuotteeseen.

Huomaa että kuvien on oltava valmiiksi verkkokaupan tiedostohakemiston tuotekuvat-kansiossa.

Tuotekuvien tiedostonimet putkimerkillä erotettuina (esim. img1.jpg|img2.jpg)

ProductAddImagesFromURL

Ulkoisissa URL-osoitteissa sijaitsevat kuvat, jotka haluat liittää tuotteeseen.

Tuotekuvien URL-osoitteet putkimerkeillä erotettuina (esim. https://example.com/img1.jpg|https://example.com/img2.jpg)

ProductKeywords

Tuotteen avainsanat

Lista avainsanoja pilkuilla tai välilyönneillä erotettuina

ProductCategoryNames

Tuoteryhmät, joihin tuote kuuluu.

Jos annettua tuoteryhmää ei ole olemassa, se luodaan piilotettuna ja asetetaan tuotteen tuoteryhmälistalla viimeiseksi.

Kenttään syötetyt tuoteryhmät ylikirjoittavat kaikki aiemmat tuotteen tuoteryhmät. Jos haluat lisätä tuotteelle uusia tuoteryhmiä, käytä ProductCategoryNamesAdd-tunnistetta.

Kohteena oleva tuote osoitetaan ProductID-tunnisteella.

Tuoteryhmien polut putkimerkillä erotettuina (esim. /Vaatteet/Housut|/Vaatteet/Farkut)

ProductCategoryIDsTuoteryhmien tunnisteet, joihin tuote kuuluu tai joihin tuote liitetään.

Kenttään syötetyt tuoteryhmät ylikirjoittavat kaikki aiemmat tuotteen tuoteryhmät.

Tuoteryhmien tunnisteet putkimerkillä erotettuina (esim. 2|3|8)

ProductCategoryNamesAdd

Lisää tuotteelle uuden tuoteryhmän. Jos annettua tuoteryhmää ei ole olemassa, se luodaan piilotettuna ja asetetaan tuotteen tuoteryhmälistalla viimeiseksi.

Kohteena oleva tuote osoitetaan ProductID-tunnisteella.

Tuoteryhmien polut putkimerkillä erotettuina (esim. /Vaatteet/Housut|/Vaatteet/Farkut)
ProductCategoryNamesVisibleToimii samoin kuin ProductCategoryNamesAdd ja ProductCategoryNames, mutta uudet tuoteryhmät asetetaan suoraan näkyville versiossa, johon CSV-tiedosto tuodaan.Tuoteryhmien polut putkimerkillä erotettuina (esim. /Vaatteet/Housut|/Vaatteet/Farkut)

ProductSupplierID

Toimittajan SupplierID-tunniste

Kokonaisluku. Kentässä voi käyttää vain olemassaolevia toimittajien ID-numeroita.

ProductSupplierNameToimittajan SupplierName-tunniste. Tarvittaessa tunniste luo puuttuvat toimittajat.Teksti ja numerot

ProductBrandID

Tuotemerkin BrandID-tunniste. Tämän tunnisteen avulla voit määrittää, mihin tuotemerkkiin tuote kuuluu.

Kokonaisluku. Kentässä voi käyttää vain olemassaolevia tuotemerkkien ID-numeroita.

ProductBrandNameTuotemerkin BrandName-tunniste. Tämän tunnisteen avulla voit määrittää, mihin tuotemerkkiin tuote kuuluu. Tarvittaessa tunniste luo puuttuvat tuotemerkit.Teksti ja numerot

ProductTaxRate

Tuotteen veroprosentti. Tämän ja ProductPrice-sarakkeen perusteella järjestelmä laskee tuotteen verottoman hinnan (tai vaihtoehtoisesti ProductPriceWithoutTax-sarakkeen perusteella verollisen hinnan).

Veroprosentti kokonaislukumuodossa (esim. 24). Käytä tässä kentässä vain veroprosentteja, jotka ovat käytössä verkkokaupassasi.

ProductPrice

Tuotteen verollinen hinta. Verottoman hinnan järjestelmä laskee tämän ja ProductTaxRate-sarakkeen perusteella.

Hintojen tuonti tapahtuu aina kahden desimaalin tarkkuudella, joten sitä pidemmät desimaaliosat pyöristyvät automaattisesti.

Desimaali- tai kokonaisluku

ProductPriceWithoutTax

Tuotteen veroton hinta. Tämä on tarpeellinen vain, jos verollista hintaa (ProductPrice) ei ole määritetty. Jos sekä verollinen että veroton hinta on määritetty, niistä jää voimaan se, joka CSV:ssä tulee myöhemmin.

Verollisen hinnan laskemiseksi veroprosentti (ProductTaxRate) pitää määrittää ennen verotonta hintaa. Jos veroprosentti on 0, verotonta hintaa ei voi asettaa vaan hinta on määritettävä verollisen hinnan sarakkeessa.

Hintojen tuonti tapahtuu aina kahden desimaalin tarkkuudella, joten sitä pidemmät desimaaliosat pyöristyvät automaattisesti.

Desimaali- tai kokonaisluku

ProductWeight

Tuotteen paino

Desimaali- tai kokonaisluku

ProductParcelType

Pakettikoko, jolla tuote toimitetaan

KIRJE, ISOKIRJE, KIRJATTUKIRJE, PAKETTI, ISOPAKETTI, PITKAPAKETTI, VAKUUTETTUPAKETTI, RAHTI, LADATTAVA

ProductWarrantyPeriod

Tuotteen takuuaika

Kokonaisluku, joka ilmaisee takuuajan kuukausina

ProductFeatured

Määrittää, mainostetaanko tuotetta

0: Ei mainosteta

1: Mainostetaan

ProductSimilarProductIDsMäärittää tuotavan tuotteen kanssa samankaltaiset tuotteetHaluttujen tuotteiden ProductID-tunnisteet pilkuilla erotettuina
ProductCompatibleProductIDsMäärittää tuotavan tuotteen kanssa yhteensopivat tuotteetHaluttujen tuotteiden ProductID-tunnisteet pilkuilla erotettuina
ProductSparePartProductIDsMäärittää tuotavan tuotteen varaosatuotteetHaluttujen tuotteiden ProductID-tunnisteet pilkuilla erotettuina
ProductAddOnProductIDsMäärittää tuotavan tuotteen lisävarustetuotteetHaluttujen tuotteiden ProductID-tunnisteet pilkuilla erotettuina
WebDesigner-TemplateMäärittää tuotesivulla käytettävän sivupohjanSivupohjan sijainti teemahakemistossa, esim. product/product-with-expanded-bundles
ProductAgeGroup

Määrittää ikäryhmän, jolle tuote on tarkoitettu. Pakollinen, jos tuote kuuluu Googlen Apparel & Accessories -tuoteryhmään tai johonkin sen alaryhmistä.

Käytetään vain mainostettaessa tuotetta Tuotemainokset-laajennuksen avulla.

newborn, infant, toddler, kids, adult
ProductGender

Määrittää sukupuolen, jolle tuote on tarkoitettu. Pakollinen, jos tuote kuuluu Googlen Apparel & Accessories -tuoteryhmään tai yhteen sen alaryhmistä.

Käytetään vain mainostettaessa tuotetta Tuotemainokset-laajennuksen avulla.

female, male, unisex
ProductGoogleCategoryID

Googlen tuoteryhmän tunniste.

Käytetään vain mainostettaessa tuotetta Tuotemainokset-laajennuksen avulla.

Kokonaisluku, katso kaikkien tuoteryhmien lista Googlen dokumentaatiosta
ProductAdult

Määrittää tuotteen aikuisille tarkoitetuksi, mikä rajoittaa sen näkyvyyttä Googlen Shopping-mainoksissa.

Käytetään vain mainostettaessa tuotetta Tuotemainokset-laajennuksen avulla.

0: Ei mainontarajoituksia

1: Mainontarajoituksia esim. yleisön iän perusteella

Tuotteen varastotiedot

ProductPurchasePrice

Tuotteen ostohinta (summa jolla yksittäinen tuote hankitaan varastoon)

Hintojen tuonti tapahtuu aina kahden desimaalin tarkkuudella, joten sitä pidemmät desimaaliosat pyöristyvät automaattisesti.

Desimaali- tai kokonaisluku

ProductSupplierCode

Toimittajan tuotenumero.

ProductCountryOfOriginAlkuperämaa eli maa, jossa tuote on valmistettu, kokoonpantu tai olennaisin osin viimeistelty.Kaksikirjaiminen maatunnus pienaakkosin (esim. fi).

Katso Tullin luettelo maatunnuksista (päivitetty vuonna 2023).

ProductCustomsTariffCodeTullitariffinimike eli vienti-ilmoituksissa ja EU:n sisäkaupan tilastoilmoituksissa käytettävä CN-koodi.Numerot.

Katso ajantasainen tariffinimikkeistö Tullin sivustolta.

ProductAvailabilityStart

Saatavuuden alkuaika (mikäli tuotteen saatavuus on rajoitettu)

Päivämäärä ilmaistuna muodossa 31.12.2014

ProductAvailabilityEnd

Saatavuuden päättymisaika

Päivämäärä ilmaistuna muodossa 31.12.2014

ProductVisibleFromNäkyvyyden alkuaikaPäivämäärä ja aika esimerkiksi muodossa 31.12.2014 09:00
ProductPurchasableFromAika jolloin tuote tulee ostettavaksiPäivämäärä ja aika esimerkiksi muodossa 31.12.2014 09:00
ProductOrderLimitMaksimitilausmääräKokonaisluku
ProductOrderLimitMinMinimitilausmääräKokonaisluku

ProductStock

Asetetaan varastonhallinta päälle tai pois. Et voi määrittää varastotietoja mikäli ProductStock on poissa päältä.

0: Varastosaldon seuranta ei käytössä

1: Varastosaldon seuranta käytössä

ProductStockPlace

Tuotteen sijainti varastossa

Teksti ja numerot

ProductStockBalance

Tuotteen tämänhetkinen varastosaldo. Päivittyy automaattisesti, kun asiakkaat tilaavat tuotteita.

Tuotteiden määrä

ProductStockBalanceChangeTuotteen varastosaldon muutos. Anna tähän tuotemäärä, jonka haluat lisätä saldoon tai vähentää siitä.Positiviinen tai negatiivinen kokonaisluku (esim. -5 jos haluat vähentää 5 tuotetta)

ProductStockReserved

Varattujen tuotteiden määrä

Tuotteiden määrä

ProductStockContinueSelling

Määrittää jatkuuko tuotteen myynti varastosta loppumisen jälkeen

0: Myynti keskeytyy

1: Myynti jatkuu

ProductStockDeliveryPeriod

Toimitusaika tuotteille, jotka ovat loppuneet varastosta

Aika päivinä

ProductStockAlarmLevel

Tuotemäärä, joka laukaisee varastohälytyksen (ilmoituksen siitä, että tuote on loppumassa)

Tuotteiden määrä

Tuoteryhmät

Seuraavat tunnisteet ovat käytössä, kun tuonnin tyyppi on Tuoteryhmät.

TunnisteKuvausSallitut arvot
CategoryID

Tuoteryhmän tunnistamiseen käytetty, yksilöllinen numeromuotoinen ID. Luodaan jokaiselle tuoteryhmälle automaattisesti lisäämisen yhteydessä.

Käytä tätä tunnistetta kun muokkaat tuoteryhmän tietoja. Älä käytä, kun lisäät uutta tuoteryhmää verkkokauppaan.

Kokonaisluku. Käytä tässä vain olemassaolevia tuoteryhmien CategoryID-tunnisteita.
CategoryExternalID

Tuoteryhmän ID-numero ulkoisessa järjestelmässä.

Käytetään pääasiassa API:n avulla toteutetuissa integraatioissa.

Enintään 36-merkkinen koodi
CategoryParentIDYlätuoteryhmän CategoryID. Tämän avulla määritellään, missä kohdassa valikkoa tuoteryhmä sijaitsee.

Kokonaisluku. Käytä tässä vain olemassaolevia tuoteryhmien CategoryID-tunnisteita.

Kun lisäät tuoteryhmän jonkun toisen alle, käytä joko CategoryParentID- tai CategoryParentPath-tunnisteita – älä molempia.

CategoryParentPathYlätuoteryhmän polku. Verkkokaupan juurituoteryhmän – siis Etusivun – polku saadaan merkillä /.

Merkitse polut muodossa /Tuoteryhmän nimi/Toisen nimi/

Kun lisäät tuoteryhmän jonkun toisen alle, käytä joko CategoryParentID- tai CategoryParentPath-tunnisteita – älä molempia.

CategorySortTuoteryhmän järjestysnumero, jonka avulla voit määrittää tuoteryhmien järjestyksen verkkokaupan valikossa.Kokonaisluku. Tuoteryhmät järjestellään suuruusjärjestykseen antamiesi numeroiden mukaan.
CategoryNameTuoteryhmän nimi valitun kauppaversion kielelläTeksti ja numerot
CategoryDescriptionTuoteryhmän kuvausteksti valitun kauppaversion kielelläPitkä teksti + HTML/Textile-merkinnät
CategoryTypeNäkymän tyyppi – määrää tuoteryhmäsivun asettelun ja sisällön

tuotelista:Tuoteryhmäsivulla näytetään lista tuoteryhmän sisältämistä tuotteista.

etusivu:Tuoteryhmäsivulla näytetään tuoteryhmän suosituimpia tuotteita sekä mahdollisten alatuoteryhmien tuotteita (tuoteryhmän asetuksissa Näyteikkuna).

CategoryImageTuoteryhmän kampanjakuvaKampanjakuvan tiedostonimi (esim. img1.jpg)
CategoryLinkTuoteryhmän kampanjalinkki (kampanjakuvaan liitetty linkki).Linkin kohdeosoite.
CategoryVisibilityTuoteryhmän näkyvyys

0: Tuoteryhmä ei ole näkyvillä valitussa kauppaversiossa

1: Tuoteryhmä on näkyvillä valitussa kauppaversiossa

Tuotemerkit

Seuraavat tunnisteet ovat käytössä, kun tuonnin tyyppi on Tuotemerkit.

TunnisteKuvausSallitut arvot
BrandID

Tuotemerkin tunnistamiseen käytetty, yksilöllinen numeromuotoinen ID. Luodaan jokaiselle tuotemerkille automaattisesti lisäämisen yhteydessä.

Käytä tätä tunnistetta kun muokkaat tuotemerkin tietoja. Älä käytä, kun lisäät uutta tuotemerkkiä verkkokauppaan.

Kokonaisluku. Käytä tässä vain olemassaolevia tuotemerkkien BrandID-tunnisteita.
BrandNameTuotemerkin nimi valitun kauppaversion kielelläTeksti ja numerot
BrandDescriptionTuotemerkin kuvausteksti valitun kauppaversion kielelläPitkä teksti + HTML/Textile-merkinnät
BrandImageTuotemerkin logoLogon tiedostonimi (esim. img1.jpg)
BrandFeelImageTuotemerkin kampanjakuvaKampanjakuvan tiedostonimi (esim. img1.jpg)
BrandLinkTuotemerkin kampanjalinkki (kampanjakuvaan liitetty linkki).Linkin kohdeosoite.
BrandVisibilityTuotemerkin näkyvyys

0: Tuotemerkki ei ole näkyvillä valitussa kauppaversiossa

1: Tuotemerkki on näkyvillä valitussa kauppaversiossa

Tuotevariaatiot

Seuraavat tunnisteet ovat käytössä, kun tuonnin tyyppi on Tuotevariaatiot.

TunnisteKuvausSallitut arvot
VariationID

Variaation tunnistamiseen käytetty, yksilöllinen numeromuotoinen ID. Luodaan jokaiselle variaatiolle automaattisesti.

Käytä tätä tunnistetta kun muokkaat variaation tietoja. Älä käytä, kun lisäät uutta variaatiota verkkokauppaan.

Kokonaisluku. Käytä vain olemassaolevia VariationID-tunnisteita.
Variaation päätuotteen tiedot
ProductIDVariaation päätuotteen ProductID-tunnisteKokonaisluku. Käytä vain olemassaolevia ProductID-tunnisteita.
ProductCodeVariaation päätuotteen ProductCodeTeksti ja numerot. Käytä vain olemassaolevia tuotenumeroita.
ProductSupplierCodeVariaation päätuotteen toimittajan tuotenumeroTeksti ja numerot. Varmista että antamasi tuotenumero vastaa variaation päätuotteen toimittajan tuotenumeroa.
Variaation tiedot
VariationCodeVariaation tuotenumeroTeksti ja numerot
VariationSortVariaation järjestysnumero. Kertoo variaation sijainnin tuotekortin variaatiolistalla. Variaatiot järjestellään suuruusjärjestykseen antamiesi numerojen perusteella.Kokonaisluku
VariationNameVariaation nimi valitun kauppaversion kielelläTeksti ja numerot. Voit antaa variaatioille haluamiasi ominaisuuksia kirjoittamalla ne variaatiosplitterin käsiteltävään muotoon.
VariationWeightVariaation paino (toimituksia varten)Paino kokonais- tai desimaalilukuna
VariationPrice

Variaation verollinen hinta. Hinnasta vähennetään automaattisesti variaation päätuotteelle annettu veroprosentti.

Hintojen tuonti tapahtuu aina kahden desimaalin tarkkuudella, joten sitä pidemmät desimaaliosat pyöristyvät automaattisesti.

Hinta kokonais- tai desimaalilukuna

0: Poistaa variaation oma hinta

Variaation varastotiedot
VariationEANVariaation viivakoodiTeksti ja numerot
VariationCountryOfOriginAlkuperämaa eli maa, jossa tuote on valmistettu, kokoonpantu tai olennaisin osin viimeistelty.Kaksikirjaiminen maatunnus pienaakkosin (esim. fi).

Katso Tullin luettelo maatunnuksista (päivitetty vuonna 2023).

VariationCustomsTariffCodeTullitariffinimike eli vienti-ilmoituksissa ja EU:n sisäkaupan tilastoilmoituksissa käytettävä CN-koodi.Numerot.

Katso ajantasainen tariffinimikkeistö Tullin sivustolta.

VariationStockMäärittää, onko variaation varastonhallinta päällä. Jos VariationStock on poissa päältä, et voi määritää variaation muita varastotietoja.

0: Variaation varastonhallinta ei ole käytössä

1: Variaation varastonhallinta on käytössä

VariationStockBalanceVariaation varastosaldo, eli varastossa saatavilla olevien tuotteiden määräKokonaisluku
VariationStockBalanceChangeVariaation varastosaldon muutos. Anna tähän tuotemäärä, jonka haluat lisätä saldoon tai vähentää siitä.Positiviinen tai negatiivinen kokonaisluku (esim. -5 jos haluat vähentää 5 tuotetta)
VariationPurchasePrice

Variaation ostohinta – eli hinta jolla variaatio on hankittu varastoon

Hintojen tuonti tapahtuu aina kahden desimaalin tarkkuudella, joten sitä pidemmät desimaaliosat pyöristyvät automaattisesti.

Kokonais- tai desimaaliluku

0: Poistaa variaation ostohinnan

VariationStockContinueSellingMäärittää, jatketaanko variaation myymistä, jos tuotteet loppuvat.

0: Myyntiä ei jatketa

1: Myyntiä jatketaan

VariationStockDeliveryPeriodVariaation toimitusaika silloin, kun tuotteet ovat loppuneet varastosta.Aika päivinä
VariationStockReservedVarattujen tuotevariaatioiden määräKokonaisluku
VariationStockAlarmLevelTuotemäärä, joka laukaisee varastohälytyksen.Kokonaisluku
Variaation kuvatiedot
VariationImageVariaatioon liitetty kuva, joka näytetään variaation yhteydessä.Verkkokaupan tiedostohakemiston /tuotekuvat-kansiossa sijaitsevan kuvatiedoston nimi (esim. img1.jpg)
VariationImageWithCaptionVariaatioon liitetty kuva ja kuvateksti, joka näytetään tuotesivulla.Verkkokaupan tiedostohakemiston /tuotekuvat-kansiossa sijaitsevan kuvatiedoston nimi ja kuvateksti (esim. img1.jpg:Kuvateksti)
VariationAddImageFromURLVariaatioon liitetty kuva ulkoisesta URL-osoitteesta.Liitettävän kuvan URL-osoite

Tuoteattribuutit

Seuraavat tunnisteet ovat käytössä, kun tuonnin tyyppi on Tuoteattribuutit.

Tuonnin avulla käsitellään tuoteattributteja, joita lisätään tuotteille ja variaatioille tuoteominaisuuksiksi. Näistä vuorostaan muodostetaan kaupan puolen tuotesuodattimet.

Katso myös esimerkki tuoteattribuuttien käsittelystä CSV:llä.

TunnisteKuvausSallitut arvot
AttributeCodeTuoteattribuutin yksilöllinen tunnistekoodiPienaakkoset (a-z, ei åäö), numerot (0-9) ja alaviivat (_).
AttributeLabel-KIELIKOODI

Tuotesuodattimen nimi kaupan puolella.

Tunnisteen loppuun lisätään kunkin käännöksen kielikoodi.

Esim. AttributeLabel-fi

Teksti
Attribuuttien arvot
AttributeValueCodeTuoteattribuutin arvon yksilöllinen tunnistekoodiPienaakkoset (a-z, ei åäö), numerot (0-9) ja alaviivat (_).
AttributeValueSortArvon järjestysluku tuotesuodatinvalikossa.Kokonaisluvut
AttributeValueLabel-KIELIKOODI

Tuotesuodattimen arvon nimi kaupan puolella

Tunnisteen loppuun lisätään kunkin käännöksen kielikoodi.

Esim. AttributeLabel-fi

Teksti

Tuoteominaisuudet

Seuraavat tunnisteet ovat käytössä, kun tuonnin tyyppi on Tuoteominaisuudet.

Tuonnin avulla käsitellään tuotteiden ja variaatioiden tuoteominaisuuksia.

Katso myös esimerkki tuoteominaisuuksien käsittelystä tuotteilla ja variaatioilla.

TunnisteKuvausSallitut arvot
Tuotteet
ProductIDTuotteen automaattisesti luotu, yksilöllinen tunniste. Käytetään tuotteen tunnistamiseen.Kokonaisluvut (käytä vain olemassaolevien tuotteiden tunnisteita)
ProductCodeTuotelomakkeella määritetty tuotenumero. Käytetään tuotteen tunnistamiseen.Teksti (käytä vain olemassaolevien tuotteiden tuotenumeroita)
ProductFeature-TUNNISTETuoteattribuutin tunniste, joka määritetään attribuutin luonnin yhteydessä.

Korvaa tämän CSV-tunnisteen loppuosa attribuutin tunnisteella. Esim. ProductFeature-_color

Pienaakkoset (ei åäö), numerot ja alaviivat
Variaatiot
VariationIDVariaation automaattisesti luotu, yksilöllinen tunniste. Käytetään variaation tunnistamiseen.Kokonaisluvut (käytä vain olemassaolevien variaatioiden tunnisteita)
VariationCodeVariaatiolomakkeella määritetty tuotenumero. Käytetään variaation tunnistamiseenTeksti (käytä vain olemassaolevien variaatioiden tuotenumeroita)
ProductFeature-TUNNISTETuoteattribuutin tunniste, joka määritetään attribuutin luonnin yhteydessä.

Korvaa tämän CSV-tunnisteen loppuosa attribuutin tunnisteella. Esim. ProductFeature-_color

Pienet kirjaimet (ei åäö), numerot ja alaviivat

Tuotedokumentit

Seuraavat tunnisteet ovat käytössä, kun tuonnin tyyppi on Tuotedokumentit.

TunnisteKuvausSallitut arvot
ProductDocumentIDTuotteen ja dokumentin liitoksen tunniste (esim. Dokumentti X kuuluu tuotteelle Y = 25)Kokonaisluku
ProductDocumentSortTuotedokumentin järjestysnumeroKokonaisluku
ProductIDTuotteen ID. Käytetään tunnistamaan tuote, jonka dokumentteja käsitelläänKokonaisluku
DocumentIDTuotedokumentin IDKokonaisluku
DocumentFile

Tuotedokumenttitiedoston nimi (esim. manual.pdf).

Älä sisällytä tiedostonimeen tiedoston koko polkua.

Tuotedokumentit on sijoitettava tiedostohakemiston kansioon documents/

Tiedostonimi
DocumentTitleTuotedokumentin otsikko, joka näytetään dokumentin latauslinkkinä tuotesivulla.Teksti
Remove

Käytetään tuotedokumentin poistamiseen tuotteelta (tämä purkaa tuotteen ja dokumentin liitoksen mutta ei poista dokumenttitiedostoa).

Katso tarkemmat ohjeet dokumenttien poistamiseen.

CONFIRM

Lahjakortit

Seuraavat tunnisteet ovat käytössä, kun tuonnin tyyppi on Lahjakortit.

TunnisteKuvausSallitut arvot
CodeYksilöllinen lahjakortin koodi.Kirjaimet, numerot, alaviivat ja viivat, yhteensä 8–25 merkkiä
BalanceLahjakortin euromääräinen summa, jonka asiakas saa käyttöönsä.Kokonais- tai desimaaliluku (käytä erottimena pilkkua tai pistettä)
NotesVapaaehtoiset tarkemmat tiedot lahjakortista, joita ei näytetä asiakkaalle lainkaan.Teksti, numerot ja erikoismerkit
ExpiresAtLahjakortin voimassaolon päättymispäivämäärä.Päivämäärä muodossa vvvv-kk-pp

Kampanjakoodit

Seuraavat tunnisteet ovat käytössä, kun tuonnin tyyppi on Kampanjakoodit.

CSV-tuonnin avulla luotuja kampanjakoodeja ei ole mahdollista muokata tai poistaa jälkikäteen.

TunnisteKuvausSallitut arvot
CampaignCodeID

Kampanjakoodin numeromuotoinen tunniste, joka luodaan automaattisesti kaikille kampanjakoodeille. Käytetään kampanjakoodin tunnistamiseen.

Kokonaisluku (käytä vain olemassaolevien kampanjakoodien CampaignCodeID-tunnisteita)
CampaignID

Kampanjan numeromuotoinen tunniste, joka luodaan automaattisesti kaikille kampanjoille. Käytetään kampanjan tunnistamiseen.

Kokonaisluku (käytä vain olemassaolevien kampanjoiden CampaignID-tunnisteita)
CampaignCode

Yksilöllinen kampanjakoodi, jonka asiakkaat syöttävät kassalla

Teksti, numerot ja erikoismerkit

Kampanjatuotteet

Seuraavat tunnisteet ovat käytössä, kun tuonnin tyyppi on Kampanjatuotteet.

TunnisteKuvausSallitut arvot
CampaignProductID

Tuotteen tunniste kampanjassa. Tunniste ei ole sama kuin ProductID.

Käytä tätä tunnistetta kun muokkaat tuotteen tietoja kampanjassa. Älä käytä, kun lisäät uutta tuotetta kampanjaan.

Kokonaisluku
ProductID

Tuotteen yksilöllinen numeromuotoinen tunniste, joka luodaan automaattisesti kaikille tuotteille.

Käytä tunnistetta kun lisäät tuotteita kampanjaan.

Kokonaisluku. Käytä vain olemassaolevien tuotteiden ProductID-tunnisteita.
ProductCode

Tuottteen tuotenumero, joka asetetaan tuotelomakkeella.

Käytä tunnistetta kun lisäät tuotteita kampanjaan.

Teksti ja numerot
CampaignID

Kampanjan numeromuotoinen tunniste, joka luodaan automaattisesti kaikille kampanjoille.

Voit kohdistaa muutoksia kampanjatuotteisiin antamalla samalle riville CampaignID:n ja ProductID:n. Näin voit samalla tuonnilla muokata yhden tuotteen tietoja monessa kampanjassa.

Kokonaisluku. Käytä tässä kentässä vain olemassaolevien kampanjoiden CampaignID-tunnisteita.
CampaignProductQuantityAlennukseen oikeuttavan tuotemäärä, jos kampanja käyttää määräalennuksiaKokonaisluku
CampaignProductPrice

Tuotteen alennettu hinta kampanjassa

Hintojen tuonti tapahtuu aina kahden desimaalin tarkkuudella, joten sitä pidemmät desimaaliosat pyöristyvät automaattisesti.

Kokonais- tai desimaaliluku
CampaignProductOrderLimitTuotteen tilausrajoitus kampanjassaKokonaisluku
RemoveTuote poistetaan kampanjasta.CONFIRM

Alennuskupongit

Seuraavat tunnisteet ovat käytössä, kun tuonnin tyyppi on Alennuskupongit.

TunnisteKuvausSallitut arvot
DiscountCodeID

Alennuskupongin yksilöllinen, numeromuotoinen tunniste. Luodaan automaattisesti kaikilla alennuskupongeille.

Käytä tätä tunnistetta kun muokkaat kupongin tietoja. Älä käytä, kun lisäät uutta kuponkia verkkokauppaan.

Kokonaisluku. Käytä vain olemassaolevien kuponkien DiscountCodeID-tunnisteita.
DiscountCodeAlennuskoodi, joka asiakkaan on annettava verkkokaupan kassalla saadakseen alennuksen.Teksti ja numerot
DiscountCodeTypeAlennuskupongin tyyppi. Tämä määrittää sen, millä tavalla asiakkaat voivat käyttää määrittelemääsi alennusta.

DISCOUNT: Alennuskuponki. Käytetään kerralla yhden tilauksen maksamiseen.

GIFTCARD: Lahjakortti. Voidaan käyttää niin kauan kuin kortilla on rahaa.

CAMPAIGN: Kampanja-alennuksia voidaan käyttää niin kauan kuin ne ovat voimassa.

DiscountCodeProductReportID

Tallennetun haun ID-numero. Alennuksen piirissä olevat tuotteet valitaan tallennetun haun avulla.

Kokonaisluku
DiscountCodeIsActiveMäärittää onko alennuskuponki aktiivinen

0: Kuponki ei ole aktiivinen

1: Kuponki on aktiivinen

DiscountCodeValidFromDateKupongin voimassaolon alkupäivämääräPäivämäärä muodossa 31.12.2014
DiscountCodeValidToDateKupongin voimassaolon loppupäivämääräPäivämäärä muodossa 31.12.2014
DiscountCodeAmountType

Alennuksen tyyppi (pakollinen)

DiscountCodeDiscountFrom-sarake määrittää alennuksen kohteen.

EURO: Alennus on kiinteä rahasumma.

PERCENT: Alennus on prosenttiosuus

DiscountCodeAmountKupongin alennuksen määrä. DiscountCodeAmountType määrittää, tulkitaanko antamasi määrä kiinteänä rahasummana vai prosentteina.Kokonais- tai desimaaliluku
DiscountCodeDiscountFromAlennuksen kohde: mistä kohteesta alennus annetaan

PRODUCTS: Alennuksen saa tilauksessa olevista tuotteista.

ORDER: Alennuksen saa koko tilauksen loppusummasta

SHIPPING_COSTS: Alennuksen saa tilauksen toimituskuluista

DiscountCodeMinimumOrderTilauksen minimisumma, joka oikeuttaa alennukseenKokonais- tai desimaaliluku
DiscountCodeCommentsOmat kommenttisi alennuskupongille. Ei näytetä asiakkaille missään kohdassaPitkä teksti

Hakukoneoptimointikentät

Voit käyttää näitä CSV-kenttiä seuraavilla sisällöillä:

  • Tuotteet
  • Tuoteryhmät
  • Tuotemerkit
  • Kampanjat
  • Uutiset
  • Sisältösivut
TunnisteKuvausSallitut arvot
SEO-TitleTitle-tagin sisältöTeksti
SEO-PageTitleSivun pääotsikkoTeksti
SEO-MetaDescriptionMetakuvausTeksti
SEO-TemplateValinnainen sivupohjatiedosto

Sivupohjatiedoston nimi ilman tiedostopäätettä ja suhteessa käytössä olevan teeman juurikansioon

Esim. product/template-file

Uudelleenohjaukset

Seuraavat tunnisteet ovat käytössä, kun tuonnin tyyppi on Uudelleenohjaukset.

Tunnisteiden käyttö edellyttää, että kauppaan on asennettu Uudelleenohjaukset-laajennus.

TunnisteKuvausSallitut arvot
RedirectIdTallennetun uudelleenohjauksen ID-numero. Jätä tyhjäksi luodessasi uusia uudelleenohjauksia.Kokonaisluku
RedirectPathLähdeosoite, josta liikenne halutaan ohjata toiseen osoitteeseen.Kaupan sisäinen suhteellinen (esim. /page/5) tai absoluuttinen osoite, jossa voit käyttää myös wildcard-loppuliitettä (esim. https://www.osoite.fi/*).
RedirectTargetUudelleenohjauksen kohde.Kaupan sisäinen suhteellinen (esim. /page/5) tai absoluuttinen osoite (esim. https://www.osoite.fi)