Kun muokkaat tai lisäät tietoa verkkokauppaasi CSV-tuonnin avulla, sinun on käytettävä tuontitiedoston otsikkorivillä MyCashflow'n omia CSV-tunnisteita, jotka yhdistävät sarakkeessa annetun sisällön oikeaan kenttään verkkokaupassa.

Käytä oheista taulukkoa viitemateriaalina, kun työskentelet CSV-tuonnin kanssa. Taulukossa on kerrottu CSV-tuonnissa käytössä olevat tunnisteet.

CSV-viennissä saatavilla on myös muita tietoja, joita ei voi käsitellä tuonnin avulla. Löydät nämä hallinnan sivulta Raportit > CSV-vienti.

Asiakkaat

Seuraavat tunnisteet ovat käytössä, kun tuonnin tyyppi on Asiakkaat.

Tunniste Kuvaus Sallitut arvot
CustomerID

Asiakkaan tunnistamiseen käytetty yksilöllinen, numeromuotoinen ID. Luodaan jokaiselle asiakkaalle automaattisesti rekisteröinnin yhteydessä.

Käytä tätä tunnistetta kun muokkaat asiakkaan tietoja. Älä käytä, kun lisäät uutta asiakasta verkkokauppaan.

Kokonaisluku
CustomerCode

Asiakasnumero, joka tarvittaessa voidaan itse määritellä asiakkaalle.

Usein asiakasnumeroita käytetään, kun verkkokauppa on integroitu johonkin ulkoiseen järjestelmään.

Teksti ja numerot. Huolehdi että asiakasnumerot ovat yksilöllisiä.
CustomerLoginAllowed Määrittää onko asiakkaan sallittua kirjautua sisään verkkokauppasi julkiselle puolelle.

0: Asiakas ei saa kirjautua

1: Asiakas saa kirjautua

CustomerLanguage

Asiakkaan kieli. Tämä määrittää muun muassa sen, millä kielellä verkkokauppa esitetään asiakkaalle käynnin yhteydessä.

Verkkokaupan esittäminen eri kielillä edellyttää, että käytössä on erikielisiä kauppaversioita.

Teksti. Anna tähän vain tuettuja kieliä.
CustomerVersionID Kauppaversion VersionID, johon asiakas on rekisteröity. Kokonaisluku. Käytä tässä vain olemassaolevien kauppaversioiden tunnisteita.
CustomerEmail Asiakkaan sähköpostiosoite Sähköpostiosoite

CustomerFirstName

Asiakkaan etunimi Teksti
CustomerLastName Asiakkaan sukunimi Teksti
CustomerStreetAddress Asiakkaan katuosoite Teksti ja numerot
CustomerPostalCode Asiakkaan postinumero Numerot
CustomerPostOffice Asiakkaan postitoimipaikka Kaupungin nimi
CustomerCountry Asiakkaan kotimaa Kaksikirjaiminen maatunniste (esim. fi)
CustomerPhone Asiakkaan puhelinnumero Puhelinnumero
CustomerCompany Asiakkaan yritys Yrityksen nimi
CustomerVatCode Asiakkaan tai asiakkaan yrityksen Y-tunnus Y-tunnus
CustomerComments Voit kirjoittaa asiakkaan tietoihin kommentteja, jotka eivät näy asiakkaalle itselleen. Pitkä teksti
CustomerGroupIDs Asiakasryhmien CustomerGroupID-tunnisteet, joihin asiakas kuuluu. ID-numerot putkimerkillä erotettuna (esim. 1 | 2 | 3)
CustomerEmailSubscription

Kertoo onko asiakas uutiskirjeen tilaaja (käytössä vain Email Marketing -laajennuksen kanssa).

0: Asiakas ei tilaa uutiskirjettä

1: Asiakas tilaa uutiskirjeen

CustomerSMSSubscription

Kertoo onko asiakas tekstiviestimainosten tilaaja (käytössä vain SMS Marketing -laajennuksen kanssa).

Muista että asiakkaan suostumus vaaditaan, että voit lähettää asiakkaalle tekstiviestimainoksia.

Mikäli asetuksella on arvo 0, asiakkaalle ei lähetetä myöskään tilaukseen liittyviä viestejä tekstiviestillä.

0: Asiakkaalle ei lähetetä tekstiviesti-ilmoituksia tai mainoksia

1: Asiakkaalle lähetetään tekstiviestejä

CustomerLastOrder Asiakkaan viimeisimmän tilauksen päivämäärä. Päivämäärä muodossa 31.12.2018

Uutiskirjeen tilaajat

Seuraavat tunnisteet ovat käytössä, kun tuonnin tyyppi on Uutiskirjeen tilaajat.

Tunniste Kuvaus Sallitut arvot
SubscriberID

Tilaajan tunnistamiseen käytetty yksilöllinen, numeromuotoinen ID. Luodaan automaattisesti kaikille tilaajille.

Käytä tätä tunnistetta kun muokkaat tilaajan tietoja. Älä käytä, kun lisäät uutta tilaajaa verkkokauppaan.

Kokonaisluku
Email Tilaajan sähköpostiosoite Sähköpostiosoite
Country Tilaajan kotimaa Kaksikirjaiminen maatunniste (esim. fi)
Language Tilaajan kieli Kaksikirjaiminen kielitunniste (esim. fi)
Remove

Uutiskirjeen tilaus poistetaan tuontirivin sähköpostiosoitteelta.

Email-kentän on löydyttävä poistettavalta riviltä.

CONFIRM
VersionID Sen version tunniste, josta uutiskirje on tilattu Kokonaisluvut

Tekstiviestikampanjoiden tilaajat

Seuraavat tunnisteet ovat käytössä, kun tuonnin tyyppi on Tekstiviestin tilaajat.
Tunniste Kuvaus Sallitut arvot
SubscriberID

Tilaajan tunnistamiseen käytetty yksilöllinen, numeromuotoinen ID.

Käytä tätä tunnistetta kun muokkaat tilaajan tietoja. Älä käytä, kun lisäät uutta tilaajaa verkkokauppaan.

Kokonaisluku. Käytä vain olemassaolevia SubscriberID tunnisteita
Mobile Tilaajan matkapuhelinnumero Asiakkaan tiedoissa annettu puhelinnumero
Country Tilaajan kotimaa Kaksikirjaiminen maatunniste (esim. fi)
Language Tilaajan kieli Kaksikirjaiminen kielitunniste (esim. fi)

Tuotteet

Seuraavat tunnisteet ovat käytössä, kun tuonnin tyyppi on Tuotteet.

Tunniste

Kuvaus

Sallitut arvot

ProductID

Tuotteen tunnistamiseen käytetty, yksilöllinen numeromuotoinen ID. Luodaan jokaiselle tuottelle automaattisesti lisäämisen yhteydessä.

Käytä tätä tunnistetta kun muokkaat tuotteen tietoja. Älä käytä, kun lisäät uutta tuotetta verkkokauppaan.

Kokonaisluku. Käytä vain olemassaolevia tuotteiden ID-numeroita.

ProductEAN

Tuotteen vapaavalintainen, manuaalisesti määritetty EAN-koodi.

Teksti ja numerot. Huolehdi että tuotteiden EAN-koodit ovat yksilöllisiä.

ProductCode

Tuotteen vapaavalintainen, manuaalisesti määritetty tuotenumero.

Käytetään usein, kun verkkokauppa on integroitu jonkin ulkoisen järjestelmän kanssa.

Teksti ja numerot. Huolehdi että tuotteiden tuotenumerot ovat yksilöllisiä.

Tuotteen perustiedot ja luokittelu

ProductName

Tuotteen nimi valitun kauppaversion kielellä

Teksti ja numerot

ProductVisibility Määrittää, onko tuote näkyvissä valitussa kauppaversiossa

0: Tuote ei ole näkyvillä valitussa kauppaversiossa

1: Tuote on näkyvillä valitussa kauppaversiossa

ProductDescription

Tuotekuvaus valitun kauppaversion kielellä

Pitkä teksti + HTML/Textile-merkinnät

ProductInformation

Tarkat tuotetiedot valitun kauppaversion kielellä

Pitkä teksti + HTML/Textile-merkinnät

ProductImages

Tuotekuvat, jotka haluat liittää tuotteeseen.

Huomaa että kuvien on oltava valmiiksi verkkokaupan tiedostohakemiston tuotekuvat-kansiossa.

Tuotekuvien tiedostonimet putkimerkillä erotettuna (esim. kuva1.jpg | kuva2.png)

ProductAddImagesFromURL

Ulkoisissa URL-osoitteissa sijaitsevat kuvat, jotka haluat liittää tuotteeseen.

Tuotekuvien URL-osoitteet putkimerkeillä erotettuna (esim. https://www.example.com/image1.jpg | https://www.example.com/image2.jpg )

ProductKeywords

Tuotteen avainsanat

Lista avainsanoja pilkuilla tai välilyönneillä erotettuna

ProductCategoryNames

Tuoteryhmät, joihin tuote kuuluu.

Jos annettua tuoteryhmää ei ole olemassa, se luodaan piilotettuna ja asetetaan tuotteen tuoteryhmälistalla viimeiseksi.

Kenttään syötetyt tuoteryhmät ylikirjoittavat kaikki aiemmat tuotteen tuoteryhmät. Jos haluat lisätä tuotteelle uusia tuoteryhmiä, käytäProductCategoryNamesAdd-tunnistetta.

Kohteena oleva tuote osoitetaan ProductID-tunnisteella.

Tuoteryhmien polut putkimerkillä erotettuna (esim. /Vaatteet/Housut | /Vaatteet/Farkut)

ProductCategoryNamesAdd

Lisää tuotteelle uuden tuoteryhmän. Jos annettua tuoteryhmää ei ole olemassa, se luodaan piilotettuna ja asetetaan tuotteen tuoteryhmälistalla viimeiseksi.

Kohteena oleva tuote osoitetaan ProductID-tunnisteella.

Tuoteryhmien polut putkimerkillä erotettuna (esim. /Vaatteet/Housut | /Vaatteet/Farkut)
ProductCategoryNamesVisible Toimii samoin kuin ProductCategoryNamesAdd ja ProductCategoryNames, mutta uudet tuoteryhmät asetetaan suoraan näkyville versiossa, johon CSV-tiedosto tuodaan. Tuoteryhmien polut putkimerkillä erotettuna (esim./Vaatteet/Housut | /Vaatteet/Farkut)

ProductSupplierID

Toimittajan SupplierID-tunniste

Kokonaisluku. Kenttässä voi käyttää vain olemassaolevia toimittajien ID-numeroita.

ProductSupplierName Toimittajan SupplierName-tunniste. Tarvittaessa tunniste luo puuttuvat toimittajat. Teksti ja numerot

ProductBrandID

Tuotemerkin BrandID-tunniste. Tämän tunnisteen avulla voit määrittää, mihin tuotemerkkiin tuote kuuluu.

Kokonaisluku. Kentässä voi käyttää vain olemassaolevia tuotemerkkien ID-numeroita.

ProductBrandName Tuotemerkin BrandName-tunniste. Tämän tunnisteen avulla voit määrittää, mihin tuotemerkkiin tuote kuuluu. Tarvittaessa tunniste luo puuttuvat tuotemerkit. Teksti ja numerot

ProductTaxRate

Tuotteen veroprosentti. Tämän sarakkeen perusteella lasketaan tuotteen veroton hinta

Veroprosentti kokonaislukumuodossa (esim. 24) Käytä tässä kentässä vain veroprosentteja, jotka ovat käytössä verkkokaupassasi.

ProductPrice

Tuotteen verollinen hinta. Veroton hinta lasketaan ProductTaxRate-sarakkeen arvon perusteella.

Hinnat tuodaan aina kahden desimaalin tarkkuudella. Jos hinta sisältää pidempiä desimaaleja, loppuosa leikataan pois ilman pyöristystä.

Desimaali- tai kokonaisluku

ProductWeight

Tuotteen paino

Desimaali- tai kokonaisluku

ProductParcelType

Pakettikoko, jolla tuote toimitetaan

KIRJE, ISOKIRJE, KIRJATTUKIRJE, PAKETTI, ISOPAKETTI, PITKAPAKETTI, VAKUUTETTUPAKETTI, RAHTI, LADATTAVA

ProductWarrantyPeriod

Tuotteen takuuaika

Kokonaisluku, joka ilmaisee takuuajan kuukausina

ProductFeatured

Määrittää, mainostetaanko tuotetta

0: Ei mainosteta

1: Mainostetaan

ProductSimilarProductIDs Määrittää tuotavan tuotteen kanssa samankaltaiset tuotteet Haluttujen tuotteiden ProductID-tunnisteet pilkuilla erotettuna
ProductCompatibleProductIDs Määrittää tuotavan tuotteen kanssa yhteensopivat tuotteet Haluttujen tuotteiden ProductID-tunnisteet pilkuilla erotettuna
ProductSparePartProductIDs Määrittää tuotavan tuotteen varaosatuotteet Haluttujen tuotteiden ProductID-tunnisteet pilkuilla erotettuna
ProductAddOnProductIDs Määrittää tuotavan tuotteen lisävarustetuotteet Haluttujen tuotteiden ProductID-tunnisteet pilkuilla erotettuna
WebDesigner-Template Määrittää tuotesivulla käytettävän sivupohjan Sivupohjan sijainti teemahakemistossa, esim. product/product-with-expanded-bundles
ProductAgeGroup

Määrittää ikäryhmän, jolle tuote on tarkoitettu. Pakollinen, jos tuote kuuluu Googlen Apparel & Accessories -tuoteryhmään tai johonkin sen alaryhmistä.

Käytetään vain mainostettaessa tuotetta Google Shopping Ads -laajennuksen avulla.

newborn, infant, toddler, kids, adult
ProductGender

Määrittää sukupuolen, jolle tuote on tarkoitettu. Pakollinen, jos tuote kuuluu Googlen Apparel & Accessories -tuoteryhmään tai yhteen sen alaryhmistä.

Käytetään vain mainostettaessa tuotetta Google Shopping Ads -laajennuksen avulla.

female, male, unisex
ProductGoogleCategoryID

Googlen tuoteryhmän tunniste.

Käytetään vain mainostettaessa tuotetta Google Shopping Ads -laajennuksen avulla.

Kokonaisluku, katso kaikkien tuoteryhmien lista Googlen dokumentaatiosta
Tuotteen varastotiedot

ProductPurchasePrice

Tuotteen ostohinta (summa jolla yksittäinen tuote hankitaan varastoon)

Hinnat tuodaan aina kahden desimaalin tarkkuudella. Jos hinta sisältää pidempiä desimaaleja, loppuosa leikataan pois ilman pyöristystä.

Desimaali- tai kokonaisluku

ProductSupplierCode

Toimittajan tuotenumero.

Teksti ja numerot

ProductAvailabilityStart

Saatavuuden alkuaika (mikäli tuotteen saatavuus on rajoitettu)

Päivämäärä ilmaistuna muodossa 31.12.2014

ProductAvailabilityEnd

Saatavuuden päättymisaika

Päivämäärä ilmaistuna muodossa 31.12.2014

ProductVisibleFrom Näkyvyyden alkuaika Päivämäärä ja aika esimerkiksi muodossa 31.12.2014 09:00
ProductPurchasableFrom Aika jolloin tuote tulee ostettavaksi Päivämäärä ja aika esimerkiksi muodossa 31.12.2014 09:00
ProductOrderLimit Maksimitilausmäärä Kokonaisluku
ProductOrderLimitMin Minimitilausmäärä Kokonaisluku

ProductStock

Asetetaan varastonhallinta päälle tai pois. Et voi määrittää varastotietoja mikäli ProductStock on poissa päältä.

0: Varastosaldon seuranta ei käytössä

1: Varastosaldon seuranta käytössä

ProductStockPlace

Tuotteen sijainti varastossa

Teksti ja numerot

ProductStockBalance

Tuotteen tämänhetkinen varastosaldo. Päivittyy automaattisesti, kun asiakkaat tilaavat tuotteita.

Tuotteiden määrä

ProductStockBalanceChange Tuotteen varastosaldon muutos. Anna tähän tuotemäärä, jonka haluat lisätä saldoon tai vähentää siitä. Positiviinen tai negatiivinen kokonaisluku (esim. -5 jos haluat vähentää 5 tuotetta)

ProductStockReserved

Varattujen tuotteiden määrä

Tuotteiden määrä

ProductStockContinueSelling

Määrittää jatketaanko tuotteen myymistä varastosta loppumisen jälkeen

0: Myyntiä ei jatketa

1: Myyntiä jatketaan

ProductStockDeliveryPeriod

Toimitusaika tuotteille, jotka ovat loppuneet varastosta

Aika päivinä

ProductStockAlarmLevel

Tuotemäärä, joka laukaisee varastohälytyksen (ilmoituksen siitä, että tuote on loppumassa)

Tuotteiden määrä

Tuoteryhmät

Seuraavat tunnisteet ovat käytössä, kun tuonnin tyyppi on Tuoteryhmät.

Tunniste Kuvaus Sallitut arvot
CategoryID

Tuoteryhmän tunnistamiseen käytetty, yksilöllinen numeromuotoinen ID. Luodaan jokaiselle tuoteryhmälle automaattisesti lisäämisen yhteydessä.

Käytä tätä tunnistetta kun muokkaat tuoteryhmän tietoja. Älä käytä, kun lisäät uutta tuoteryhmää verkkokauppaan.

Kokonaisluku. Käytä tässä vain olemassaolevia tuoteryhmien CategoryID-tunnisteita.
CategoryExternalID

Tuoteryhmän ID-numero ulkoisessa järjestelmässä.

Käytetään pääasiassa API:n avulla toteutetuissa integraatioissa.

Max 36-merkkinen koodi
CategoryParentID Ylätuoteryhmän CategoryID. Tämän avulla määritellään, missä kohdassa valikkoa tuoteryhmä sijaitsee.

Kokonaisluku. Käytä tässä vain olemassaolevia tuoteryhmien CategoryID-tunnisteita.

Kun lisäät tuoteryhmän jonkun toisen alle, käytä joko CategoryParentID- tai CategoryParentPath-tunnisteita – älä molempia.

CategoryParentPath Ylätuoteryhmän polku. Verkkokaupan juurituoteryhmän – siis Etusivun – polku saadaan merkillä /.

Merkitse polut muodossa /Tuoteryhmän nimi/Toisen nimi/

Kun lisäät tuoteryhmän jonkun toisen alle, käytä joko CategoryParentID- tai CategoryParentPath-tunnisteita – älä molempia.

CategorySort Tuoteryhmän järjestysnumero, jonka avulla voit määrittää tuoteryhmien järjestyksen verkkokaupan valikossa. Kokonaisluku. Tuoteryhmät järjestellään suuruusjärjestykseen antamiesi numeroiden mukaan.
CategoryName Tuoteryhmän nimi valitun kauppaversion kielellä Teksti ja numerot
CategoryDescription Tuoteryhmän kuvausteksti valitun kauppaversion kielellä Pitkä teksti + HTML/Textile-merkinnät
CategoryType Näkymän tyyppi – määrää tuoteryhmäsivun asettelun ja sisällön

tuotelista: Tuoteryhmäsivulla näytetään lista tuoteryhmän sisältämistä tuotteista.

etusivu: Tuoteryhmäsivulla näytetään tuoteryhmän suosituimpia tuotteita sekä mahdollisten alatuoteryhmien tuotteita (tuoteryhmän asetuksissa Näyteikkuna).

CategoryImage Tuoteryhmän kampanjakuva Kampanjakuvan tiedostonimi (esim. kuva1.jpg)
CategoryLink Tuoteryhmän kampanjalinkki (kampanjakuvaan liitetty linkki). Linkin kohdeosoite.
CategoryVisibility Tuoteryhmän näkyvyys

0: Tuoteryhmä ei ole näkyvillä valitussa kauppaversiossa

1: Tuoteryhmä on näkyvillä valitussa kauppaversiossa

Tuotemerkit

Seuraavat tunnisteet ovat käytössä, kun tuonnin tyyppi on Tuotemerkit.

Tunniste Kuvaus Sallitut arvot
BrandID

Tuotemerkin tunnistamiseen käytetty, yksilöllinen numeromuotoinen ID. Luodaan jokaiselle tuotemerkille automaattisesti lisäämisen yhteydessä.

Käytä tätä tunnistetta kun muokkaat tuotemerkin tietoja. Älä käytä, kun lisäät uutta tuotemerkkiä verkkokauppaan.

Kokonaisluku. Käytä tässä vain olemassaolevia tuotemerkkien BrandID-tunnisteita.
BrandName Tuotemerkin nimi valitun kauppaversion kielellä Teksti ja numerot
BrandDescription Tuotemerkin kuvausteksti valitun kauppaversion kielellä Pitkä teksti + HTML/Textile-merkinnät
BrandImage Tuotemerkin logo Logon tiedostonimi (esim. kuva1.jpg)
BrandFeelImage Tuotemerkin kampanjakuva Kampanjakuvan tiedostonimi (esim. kuva1.jpg)
BrandLink Tuotemerkin kampanjalinkki (kampanjakuvaan liitetty linkki). Linkin kohdeosoite.
BrandVisibility Tuotemerkin näkyvyys

0: Tuotemerkki ei ole näkyvillä valitussa kauppaversiossa

1: Tuotemerkki on näkyvillä valitussa kauppaversiossa

Tuotevariaatiot

Seuraavat tunnisteet ovat käytössä, kun tuonnin tyyppi on Tuotevariaatiot.

Tunniste Kuvaus Sallitut arvot
VariationID

Variaation tunnistamiseen käytetty, yksilöllinen numeromuotoinen ID. Luodaan jokaiselle variaatiolle automaattisesti.

Käytä tätä tunnistetta kun muokkaat variaation tietoja. Älä käytä, kun lisäät uutta variaatiota verkkokauppaan.

Kokonaisluku. Käytä vain olemassaolevia VariationID-tunnisteita.
Variaation päätuotteen tiedot
ProductID Variaation päätuotteen ProductID-tunniste Kokonaisluku. Käytä vain olemassaolevia ProductID-tunnisteita.
ProductCode Variaation päätuotteen ProductCode Teksti ja numerot. Käytä vain olemassaolevia tuotenumeroita.
ProductSupplierCode Variaation päätuotteen toimittajan tuotenumero Teksti ja numerot. Varmista että antamasi tuotenumero vastaa variaation päätuotteen toimittajan tuotenumeroa.
Variaation tiedot
VariationCode Variaation tuotenumero Teksti ja numerot
VariationSort Variaation järjestysnumero. Kertoo variaation sijainnin tuotekortin variaatiolistalla. Variaatiot järjestellään suuruusjärjestykseen antamiesi numerojen perusteella. Kokonaisluku
VariationName Variaation nimi valitun kauppaversion kielellä Teksti ja numerot. Voit antaa variaatioille haluamiasi ominaisuuksia kirjoittamalla ne variaatiosplitterin käsiteltävään muotoon.
VariationWeight Variaation paino (toimituksia varten) Paino kokonais- tai desimaalilukuna
VariationPrice

Variaation verollinen hinta. Hinnasta vähennetään automaattisesti variaation päätuotteelle annettu veroprosentti.

Hinnat tuodaan aina kahden desimaalin tarkkuudella. Jos hinta sisältää pidempiä desimaaleja, loppuosa leikataan pois ilman pyöristystä.

Hinta kokonais- tai desimaalilukuna
Variaation varastotiedot
VariationEANVariaation viivakoodiTeksti ja numerot
VariationStock Määrittää, onko variaation varastonhallinta päällä. Jos VariationStock on poissa päältä, et voi määritää variaation muita varastotietoja.

0: Variaation varastonhallinta ei ole käytössä

1: Variaation varastonhallinta on käytössä

VariationStockBalance Variaation varastosaldo, eli varastossa saatavilla olevien tuotteiden määrä Kokonaisluku
VariationStockBalanceChange Variaation varastosaldon muutos. Anna tähän tuotemäärä, jonka haluat lisätä saldoon tai vähentää siitä. Positiviinen tai negatiivinen kokonaisluku (esim. -5 jos haluat vähentää 5 tuotetta)
VariationPurchasePrice

Variaation ostohinta – eli hinta jolla variaatio on hankittu varastoon

Hinnat tuodaan aina kahden desimaalin tarkkuudella. Jos hinta sisältää pidempiä desimaaleja, loppuosa leikataan pois ilman pyöristystä.

Kokonais- tai desimaaliluku
VariationStockContinueSelling Määrittää, jatketaanko variaation myymistä, jos tuotteet loppuvat.

0: Myyntiä ei jatketa

1: Myyntiä jatketaan

VariationStockDeliveryPeriod Variaation toimitusaika silloin, kun tuotteet ovat loppuneet varastosta. Aika päivinä
VariationStockReserved Varattujen tuotevariaatioiden määrä Kokonaisluku
VariationStockAlarmLevel Tuotemäärä, joka laukaisee varastohälytyksen. Kokonaisluku

Tuoteattribuutit

Seuraavat tunnisteet ovat käytössä, kun tuonnin tyyppi on Tuoteattribuutit.

Tuonnin avulla käsitellään tuoteattributteja, joita lisätään tuotteille ja variaatioille tuoteominaisuuksiksi. Näistä vuorostaan muodostetaan kaupan puolen tuotesuodattimet.

Katso myös esimerkki tuoteattribuuttien käsittelystä CSV:llä.

Tunniste Kuvaus Sallitut arvot
AttributeCode Tuoteattribuutin yksilöllinen tunnistekoodi Pienet kirjaimet (a-z, ei åäö) numerot (0-9) ja alaviivat (_).
AttributeLabel-KIELIKOODI

Tuotesuodattimen nimi kaupan puolella.

Tunnisteen loppuun lisätään kunkin käännöksen kielikoodi.

Esim. AttributeLabel-fi

Teksti
Attribuuttien arvot
AttributeValueCode Tuoteattribuutin arvon yksilöllinen tunnistekoodi Pienet kirjaimet (a-z, ei åäö) numerot (0-9) ja alaviivat (_).
AttributeValueSort Arvon järjestysluku tuotesuodatinvalikossa. Kokonaisluvut
AttributeValueLabel-KIELIKOODI

Tuotesuodattimen arvon nimi kaupan puolella

Tunnisteen loppuun lisätään kunkin käännöksen kielikoodi.

Esim. AttributeLabel-fi

Teksti

Tuoteominaisuudet

Seuraavat tunnisteet ovat käytössä, kun tuonnin tyyppi on Tuoteominaisuudet.

Tuonnin avulla käsitellään tuotteiden ja variaatioiden tuoteominaisuuksia.

Katso myös esimerkki tuoteominaisuuksien käsittelystä tuotteilla ja variaatioilla.

Tunniste Kuvaus Sallitut arvot
Tuotteet
ProductID Tuotteen automaattisesti luotu, yksilöllinen tunniste. Käytetään tuotteen tunnistamiseen. Kokonaisluvut (käytä vain olemassaolevien tuotteiden tunnisteita)
ProductCode Tuotelomakkeella määritetty tuotenumero. Käytetään tuotteen tunnistamiseen. Teksti (käytä vain olemassaolevien tuotteiden tuotenumeroita)
ProductFeature-TUNNISTE Tuoteattribuutin tunniste, joka määritetään attribuutin luonnin yhteydessä.

Korvaa tämän CSV-tunnisteen loppuosa attribuutin tunnisteella. Esim. ProductFeature-_color

Pienet kirjaimet (ei åäö), numerot ja alaviivat
Variaatiot
VariationID Variaation automaattisesti luotu, yksilöllinen tunniste. Käytetään variaation tunnistamiseen. Kokonaisluvut (käytä vain olemassaolevien variaatioiden tunnisteita)
VariationCode Variaatiolomakkeella määritetty tuotenumero. Käytetään variaation tunnistamiseen Teksti (käytä vain olemassaolevien variaatioiden tuotenumeroita)
ProductFeature-TUNNISTE Tuoteattribuutin tunniste, joka määritetään attribuutin luonnin yhteydessä.

Korvaa tämän CSV-tunnisteen loppuosa attribuutin tunnisteella. Esim. ProductFeature-_color

Pienet kirjaimet (ei åäö), numerot ja alaviivat

Kampanjakoodit

Seuraavat tunnisteet ovat käytössä, kun tuonnin tyyppi on Kampanjakoodit.

CSV-tuonnin avulla luotuja kampanjakoodeja ei ole mahdollista muokata tai poistaa jälkikäteen.

Tunniste Kuvaus Sallitut arvot
CampaignCodeID

Kampanjakoodin numeromuotoinen tunniste, joka luodaan automaattisesti kaikille kampanjakoodeille. Käytetään kampanjakoodin tunnistamiseen.

Kokonaisluku (käytä vain olemassaolevien kampanjakoodien CampaignCodeID-tunnisteita)
CampaignID

Kampanjan numeromuotoinen tunniste, joka luodaan automaattisesti kaikille kampanjoille. Käytetään kampanjan tunnistamiseen.

Kokonaisluku (käytä vain olemassaolevien kampanjoiden CampaignID-tunnisteita)
CampaignCode

Yksilöllinen kampanjakoodi, jonka asiakkaat syöttävät kassalla

Teksti, numerot ja erikoismerkit

Kampanjatuotteet

Seuraavat tunnisteet ovat käytössä, kun tuonnin tyyppi on Kampanjatuotteet.

Tunniste Kuvaus Sallitut arvot
CampaignProductID

Tuotteen tunniste kampanjassa. Tunniste ei ole sama kuin ProductID.

Käytä tätä tunnistetta kun muokkaat tuotteen tietoja kampanjassa. Älä käytä, kun lisäät uutta tuotetta kampanjaan.

Kokonaisluku
ProductID

Tuotteen yksilöllinen numeromuotoinen tunniste, joka luodaan automaattisesti kaikille tuotteille.

Käytä tunnistetta kun lisäät tuotteita kampanjaan.

Kokonaisluku. Käytä vain olemassaolevien tuotteiden ProductID-tunnisteita.
ProductCode

Tuottteen tuotenumero, joka asetetaan tuotelomakkeella.

Käytä tunnistetta kun lisäät tuotteita kampanjaan.

Teksti ja numerot
CampaignID

Kampanjan numeromuotoinen tunniste, joka luodaan automaattisesti kaikille kampanjoille.

Voit kohdistaa muutoksia kampanjatuotteisiin antamalla samalle riville CampaignID:n ja ProductID:n. Näin voit samalla tuonnilla muokata yhden tuotteen tietoja monessa kampanjassa.

Kokonaisluku. Käytä tässä kentässä vain olemassaolevien kampanjoiden CampaignID-tunnisteita.
CampaignProductQuantity Alennukseen oikeuttavan tuotemäärä, jos kampanja käyttää määräalennuksia Kokonaisluku
CampaignProductPrice

Tuotteen alennettu hinta kampanjassa

Hinnat tuodaan aina kahden desimaalin tarkkuudella. Jos hinta sisältää pidempiä desimaaleja, loppuosa leikataan pois ilman pyöristystä.

Kokonais- tai desimaaliluku
CampaignProductOrderLimit Tuotteen tilausrajoitus kampanjassa Kokonaisluku
Remove Tuote poistetaan kampanjasta. CONFIRM

Alennuskupongit

Seuraavat tunnisteet ovat käytössä, kun tuonnin tyyppi on Alennuskupongit.

Tunniste Kuvaus Sallitut arvot
DiscountCodeID

Alennuskupongin yksilöllinen, numeromuotoinen tunniste. Luodaan automaattisesti kaikilla alennuskupongeille.

Käytä tätä tunnistetta kun muokkaat kupongin tietoja. Älä käytä, kun lisäät uutta kuponkia verkkokauppaan.

Kokonaisluku. Käytä vain olemassaolevien kuponkien DiscountCodeID-tunnisteita.
DiscountCode Alennuskoodi, joka asiakkaan on annettava verkkokaupan kassalla saadakseen alennuksen. Teksti ja numerot
DiscountCodeType Alennuskupongin tyyppi. Tämä määrittää sen, millä tavalla asiakkaat voivat käyttää määrittelemääsi alennusta.

DISCOUNT: Alennuskuponki. Käytetään kerralla yhden tilauksen maksamiseen.

GIFTCARD: Lahjakortti. Voidaan käyttää niin kauan kuin kortilla on rahaa.

CAMPAIGN: Kampanja-alennuksia voidaan käyttää niin kauan kuin ne ovat voimassa.

DiscountCodeProductReportID

Tallennetun haun ID-numero. Alennuksen piirissä olevat tuotteet valitaan tallennetun haun avulla.

Kokonaisluku
DiscountCodeIsActive Määrittää onko alennuskuponki aktiivinen

0: Kuponki ei ole aktiivinen

1: Kuponki on aktiivinen

DiscountCodeValidFromDate Kupongin voimassaolon alkupäivämäärä Päivämäärä muodossa 31.12.2014
DiscountCodeValidToDate Kupongin voimassaolon loppupäivämäärä Päivämäärä muodossa 31.12.2014
DiscountCodeAmountType Alennuksen tyyppi

EURO: Alennus on kiinteä rahasumma.

PERCENT: Alennus on prosenttiosuus DiscountCodeDiscountFrom-sarakkeessa annetusta kohteesta.

DiscountCodeAmount Kupongin alennuksen määrä. DiscountCodeAmountType määrittää, tulkitaanko antamasi määrä kiinteänä rahasummana vai prosentteina. Kokonais- tai desimaaliluku
DiscountCodeDiscountFrom Alennuksen kohde: mistä kohteesta alennus annetaan

PRODUCTS: Alennuksen saa tilauksessa olevista tuotteista.

ORDER: Alennuksen saa koko tilauksen loppusummasta

SHIPPING_COSTS: Alennuksen saa tilauksen toimituskuluista

DiscountCodeMinimumOrder Tilauksen minimisumma, joka oikeuttaa alennukseen Kokonais- tai desimaaliluku
DiscountCodeComments Omat kommenttisi alennuskupongille. Ei näytetä asiakkaille missään kohdassa Pitkä teksti

Hakukoneoptimointikentät

Voit käyttää näitä CSV-kenttiä seuraavilla sisällöillä:

  • Tuotteet
  • Tuoteryhmät
  • Tuotemerkit
  • Kampanjat
  • Uutiset
  • Sisältösivut
Tunniste Kuvaus Sallitut arvot
SEO-Title Title-tagin sisältö Teksti
SEO-PageTitle Sivun pääotsikko Teksti
SEO-MetaDescription Metakuvaus Teksti
SEO-Template Valinnainen sivupohjatiedosto

Sivupohjatiedoston nimi ilman tiedostopäätettä ja suhteessa käytössä olevan teeman juurikansioon

Esim. product/template-file