CSV-tuonnin avulla voit lisätä kauppaasi tietoa ja muokata jo olemassa olevia tietoja. CSV-tuontia käytetään usein myös sisällön siirtämiseen eri verkkokauppaohjelmien välillä.

CSV-tuontitiedoston voi luoda kahdella tavalla:

 • manuaalisesti käyttämällä esim. LibreOfficen taulukkolaskentaohjelmistoa
 • ottamalla ensin kaupasta CSV-viennin ja tekemällä saatuun tiedostoon tarvittavat muutokset. Tiedoston voi tämän jälkeen tuoda sellaisenaan takaisin kauppaan.

Tuotavan tiedoston luominen manuaalisesti

Kun luot täysin uutta CSV-tiedostoa, sinun on otettava selville muokattavien tai lisättävien tietojen tunnisteet. Katso tätä varten CSV-tunnisteiden viitetaulukko.

CSV-tiedoston muokkaaminen on helpointa taulukkolaskentaohjelman avulla, sillä useimmat taulukkolaskentaohjelmat osaavat täydentää soluihin automaattisesti erotinmerkin ja tarvittaessa sulkumerkit.

Jos haluat muokata aiemmin luotuja sisältöjä CSV:n avulla, sinun on selvitettävä muokattavien sisältöjen (esim. tuotteet tai kampanjat) yksilölliset ID-numerot tätä tarkoitusta varten.

Tietoja lisättäessä ID-numeroita ei sisällytetä tuotavaan CSV-tiedostoon, sillä järjestelmä luo ne automaattisesti kaikille uusille sisällöille.

ID-numeroiden selvittäminen tapahtuu seuraavasti:

 1. Avaa hallintatyökalussa sisältö (esim. tuote tai kampanja), jota haluat muokata CSV:n avulla.
 2. Katso selaimen osoiteriviltä id-muuttujan arvo.
 3. Katso CSV-tunnisteiden viitetaulukosta muokattavan tiedon ID-numeroa vastaava tunniste (tuotteilla ProductID).

Jos et ole jo luonut uutta CSV-tiedostoa, tee se nyt. Taulukkolaskentaohjelmissa oletusarvoinen taulukkotiedosto voidaan tallentaa CSV-muodossa.

 1. Luo CSV-taulukkoon sisällön ID-numeroille oma sarakkeensa, ja anna sarakkeen otsikkoriville selvittämäsi ID-numeroiden tunniste:
  ProductID;  # Ensimmäisellä rivillä on sisällön ID-numeron CSV-tunniste.
  1;      # Otsikkorivin alle samaan sarakkeeseen sijoitetaan
  2;      # kaikkien muokattavien sisältöjen ID-numerot omille riveilleen.
  3;
  4;

  Yllä näkyvässä esimerkissä #-merkillä alkavat rivit ovat kommentteja, eikä niitä tule sisällyttää varsinaiseen CSV-tiedostoon.

 2. Luo oma sarake kaikille muille tiedoille, joita haluat muokata tuonnilla. Katso tarvittavat tunnisteet viitetaulukosta.
  ProductID;  ProductName;             ProductPrice;
  1;      Hanska;                5.95;
  2;      Sukka;                14.95;
  3;      Kännykkä;               249.95;
  4;      "Polkupyörä; joka jampan menopeli";  149.95;    # Jos haluat käyttää erotinmerkkiä solun sisällä
                                   # sulje solun sisältö sulkumerkkien sisään.

  Voit muokata tai lisätä yhdellä CSV-tiedostolla vain yhdentyyppisiä sisältöjä. Et siis voi esimerkiksi muokata samalla tuonnilla sekä tuotteiden että asiakkaiden tietoja.

Tuontitiedoston luominen CSV-viennin avulla (suositellaan kun tuonnilla muokataan sisältöjä)

Varsinkin kun muokkaat verkkokaupassa valmiina olevaa tietoa, tuotava CSV-tiedosto on hyödyllistä luoda CSV-viennin avulla.

CSV-viennin avulla voit ladata verkkokaupastasi CSV-tiedoston, jossa kaikki tarvitsemasi tiedot ovat valmiina muokattavissa. Tällöin sinun ei tarvitse selvittää eri tietojen tunnisteita tai sisältöjen ID-numeroita – kaikki nämä tiedot ovat saatavilla viennin kautta ladattavaan tiedostoon.

 1. Siirry verkkokaupan hallintatyökalun sivulle Raportit > CSV-vienti. Valitse tietotyyppi, jonka tunnisteita haluat selvittää. Paina valinnan tehtyäsi Esikatsele-painiketta.

  Näet listan valitsemasi tietotyypin saatavilla olevista tiedoista.

 2. Valitse kaikki haluamasi tiedot, ja paina uudelleen Esikatsele-painiketta.

  Valitsemiesi tietojen esikatselu aukeaa.

 3. Jos esikatselussa näkyvät kaikki haluamasi tiedot, paina Lataa-painiketta, jolloin CSV-tiedosto tallentuu omalle tietokoneellesi.

  Ennen tiedoston lataamista voit vielä muuttaa viennin sisältöä vaihtamalla valittuja tietoja.

 4. Avaa lataamasi tiedosto haluamallasi taulukkolaskentaohjelmalla (esim. LibreOffice), ja tee kaikki tarvittavat muutokset sisällytettyihin tietoihin.
 5. Talenna tiedosto lopuksi, ja siirry tuomaan tiedostoa takaisin verkkokauppaasi.

CSV-tiedoston tuominen verkkokauppaan

Kun olet selvittänyt lisättävien tai muokattavien tuotteiden tunnisteet ja luonut tuotavan tiedoston, voit aloittaa tuonnin.

 1. Valitse aluksi haluamasi kauppaversio sivun vasemman yläkulman versiovalikosta.

  Tuotava materiaali liitetään hallintatyökalussa valittuna olevaan kauppaversioon. Jos haluat tuoda sisältöä useampaan kauppaversioon, sinun on valittava haluttu kauppaversio ennen jokaista tuontia.

 2. Siirry hallintatyökalun sivulle Raportit > CSV-tuonti.
 3. Valitse Tyyppi-listasta muokkaamasi tiedon tyyppi.

  Jos loit CSV-viennillä muokattavan pohjan tuontia varten, valitse sama tietotyyppi kuin ottaessasi viennin.

 4. Valitse erotinmerkki, jota tuotavassa tiedostossa on käytetty (pilkku tai puolipiste).

  Varmista että olet käyttänyt CSV-tiedostossasi vain yhtä erotinmerkkiä yhtenäisesti.

  Jos sinun on käytettävä erotinmerkkiä taulukon solun sisällä, sulje solu lainausmerkkien (") sisään.

 5. Anna CSV tiedosto, joka sisältää muutokset tai uuden sisällön.
 6. Paina Lähetä-painiketta.

  Saat näkyviin esikatselun lähettämästäsi CSV-tiedostosta.

 7. Esikatselussa voit vielä vaikuttaa tuonnin yksityiskohtiin.

  Voit valita, tuodaanko tiedostosta kaikki rivit, vain uudet vai päivitetäänkö vain jo olemassa olevat tiedot.

  Jos MyCashflow ei tunnista jonkin sarakkeen tunnistetta, saraketta ei näytetä esikatselussa, eivätkä sen alla olevat tiedot tallennu kauppaan.

 8. Tallenna tuotavat tiedot painamalla Jatka-painiketta.

  Lopuksi näytetään yhteenveto CSV-tuonnin tuloksista.

Esimerkkejä CSV-tuontitiedoston luonnista

Jos haluat luoda tuotavan CSV-tiedoston itse, seuraavat esimerkit voivat auttaa hahmottamaan eri sisältötyyppien käsittelyä CSV:n avulla.

Katso myös CSV-tunnisteiden viitetaulukko, jossa on selitetty tärkeimpien tuonnissa käytettävien tunnisteiden toiminta ja sallitut arvot.

Tuotetietojen muokkaaminen

ProductID;  ProductPrice;  ProductBrandID;
1;      23.95;     2;
2;      12.95;     2;
3;      11.95;     2;
4;      54.95;     2;
5;      16.95;     2;

Esimerkissä päivitetään viiden tuotteen hinnat, ja vaihdetaan kaikkien tuotteiden tuotemerkki.

ProductID: Käsiteltävät tuotteet ovat omilla riveillään, ja ne tunnistetaan tuotteen yksilöllisen ProductID-tunnisteen avulla. Kaikki rivillä annettava tieto kohdistuu tuotteeseen, jonka ID on annettu ensimmäisessä sarakkeessa.

ProductPrice: Toisessa sarakkeessa tuotteille annetaan uusi hinta. Desimaalierottimena on hyvä käyttää pistettä pilkun sijaan, koska pilkku voi toimia myös CSV-tiedoston solujen erottimena.

ProductBrandID: Kolmannessa sarakkeessa tuotteet siirretään uuden tuotemerkin alle. Tämä tehdään antamalla sarakkeeseen halutun tuotemerkin yksilöllinen ProductBrandID-tunniste.

Uusien tuotteiden lisääminen

ProductName;  ProductVisibility;  ProductPrice;  ProductTaxRate;  ProductWeight;  ProductParcelType;  ProductCategoryNames;
Lapaset;    1;          14.95;     24;        0.2;       KIRJE;        /Vaatteet/Käsineet;
Rukkaset,   1;          15.95;     24;        0.2;       KIRJE;        /Vaatteet/Käsineet;
Sormikkaat;  1;          5.95;      24;        0.1;       KIRJE;        /Vaatteet/Käsineet;

Esimerkkitiedostossa lisätään verkkokauppan kolme tuotetta, joille annetaan hinnat, painot ja pakettikoot, sekä asetetaan kaikki tuotteet näkymään yhdessä tuoteryhmässä. Lisäksi tuotteet asetetaan suoraan näkyviin tuonnin yhteydessä. Huomaa, että uusia tuotteita lisättäessä ei käytetä ProductID-tunnistetta, koska se luodaan kaikille tuotteille automaattisesti.

ProductName: Ensimmäisessä sarakkeessa annetaan tuotteen suomenkielinen nimi.

ProductVisibility: Lisättävä tuote asetetaan suoraan näkyviin antamalla tunnisteen arvoksi 1. Tällöin tuote näkyy verkkokaupan oletusversiossa.

ProductPrice & ProductTaxRate: Tuotteille annetaan hinta ja veroprosentti. Verkkokauppa toimii Suomessa, joten hinnan veroprosenttina käytetään tavallista prosenttia 24.

ProductWeight: Tuotteille annetaan paino, jotta niiden toimittaminen olisi mahdollista.

ProductParcelType: Jotta tuotteet voitaisiin toimittaa, niille on myös annettava pakettikoko. Katso pakettikoon sallitut arvot CSV-tunnistetaulukosta.

ProductCategoryNames: Tuotteet lisätään myös tuoteryhmään Käsineet, joka sijaitsee Vaatteet-tuoteryhmän alla. Tuoteryhmät annetaan tunnisteen alle polkumuodossa. Varmista että tuoteryhmien polut ja nimet ovat merkilleen oikein, muuten kauppaan lisätään automaattisesti uusi tuoteryhmä, jonka nimeksi annetaan väärin kirjoitettu arvo.

Jos haluat luoda samalla tuonnilla uusia tuoteryhmiä, voit käyttää ProductCategoryNamesAdd-tunnistetta. Anna tällöin tuoteryhmät polkumuodossa pilkuilla erotettuna.

Tuotevariaatioiden luominen olemassaolevalle tuotteelle

Tässä esimerkissä luodaan viisi uutta tuotevariaatiota yhdelle tuotteelle. Tuotteita ja tuotevariaatioita ei voi luoda samalla tuonnilla, vaan ensin on lisättävä kauppaan itse päätuotteet ja toisella tuonnilla niille variaatiot.

Uusien tuotevariaatioiden luomiseen käytettävä tuontitiedosto
ProductID;  VariationName;  VariationPrice;  VariationCode;  ProductVisibility;
1;      Vihreä;      12.95;       1146;       1;
1;      Sininen;     13.95;       1147;       1;
1;      Punainen;     14.95;       1148;       1;
1;      Keltainen;    15.95;       1149;       1;
1;      Violetti;     14.95;       1150;       1;

ProductID: Sarakkeessa määritetään tuote, jolle variaatioita halutaan luoda. Esimerkissä luodaan viisi uutta värivariaatiota tuotteelle, jonka ProductID on 1.

VariationName ja VariationPrice: Uusille variaatioille annetaan nimi ja hinta, jotta variaatioita voidaan alkaa myydä heti tuonnin jälkeen.

VariationCode: Varastonhallintaa sekä mahdollisia taloushallintointegraatioita varten jokaiselle variaatiolle annetaan myös oma tuotenumero.

ProductVisibility: Lopuksi itse päätuote asetetaan näkyviin verkkokaupan oletusversiossa.

Tuotekuvien liittäminen tuotevariaatioihin

CSV-tuonnin avulla voit asettaa monille variaatioille kuvat yhdellä kerralla ja määritellä näiden kuvatekstit. Liitettävät kuvat voivat sijaita verkkokaupan tiedostohakemiston /tuotekuvat-kansiossa tai ulkoisessa URL-osoitteessa.

Kuvatekstien määrittäminen on mahdollista vain tiedostohakemistossa sijaitsevien kuvien osalta.

Alla näet toimivan esimerkkitiedoston, jossa lisätään
 • kuvat ilman kuvatekstiä kolmelle ensimmäiselle variaatiolle kaupan tiedostohakemistosta
 • kuvatekstillinen kuva neljännelle variaatiolle kaupan tiedostohakemistosta ja
 • kuva ilman kuvatekstiä viidennelle variaatiolle kaupan ulkoisesta osoiteesta.
VariationID; VariationImage;  VariationAddImageFromURL;          VariationImageWithCaption
46;      nv_musta-23.png; ;
47;      nv_lime-23.png;  ;
48;      nv_harmaa-23.png; ;
49;      ;         ;                      nv_luonnonvalkoinen-23.png:Valkea paita
50;      ;         https://www.example.com/nv_oranssi-23.png;

Kun liität tuotekuvia variaatioihin tällä tavalla, kuvien näyttäminen tuotesivulla edellyttää, että variaatiokuvien Interface-tagit on lisätty tuotteen sivupohjaan (themes/shop/THEME/product.html).

Katso tarvittaessa tarkemmat ohjeet variaatiokuvien teematoteutukseen.

Jos teeman HTML/CSS/JavaScript-tiedostojen muokkaaminen ei ole sinulle tuttua, ota yhteyttä verkkokaupan teeman suunnittelijaan tai MyCashflow'n asiakaspalveluun.

Tuoteryhmien luominen ja tuotteiden lisääminen tuoteryhmiin

Tässä esimerkissä luodaan kauppaan uusia tuoteryhmiä CSV-tuonnin avulla ja lisätään kaupassa valmiina olevia tuotteita tuoteryhmiin.

Tuoteryhmien luominen CSV-tuonnilla
CategoryName;  CategoryParentPath; CategoryVisibility; CategoryType;
Työkalut;    /;         1;         etusivu;
Vasarat;    /Työkalut;     1;         tuotelista;
Ruuvimeisselit; /Työkalut;     1;         tuotelista;

Yllä olevassa tiedostossa luodaan kolme tuoteryhmää. Ensimmäinen – Työkalut – asetetaan ylimmälle tasolle tuoteryhmävalikossa, kun taas kaksi jälkimmäistä asetetaan sen alaisuuteen syöttämällä /Työkalut-arvo kenttään CategoryParentPath.

CategoryVisibility-kentässä taas asetetaan kaikki tuoteryhmät näkyville aktiivisessa versiossa.

Lopulta CategoryType-kentässä määritetään ensimmäisen tuoteryhmän näkymäksi näyteikkuna (vaikkakin tämän arvon nimi on CSV-työkaluissa etusivu) ja lopuille tuotelista.

Seuraavassa tiedostossa lisätään luotuihin tuoteryhmiin tuotteita.

Tuotteiden lisääminen tuoteryhmiin
ProductID; ProductCategoryNames;
1;     /Työkalut/Vasarat;
2;     /Työkalut/Vasarat|/Työkalut/Ruuvimeisselit;
3;     /Työkalut;

Ensimmäinen tuote asetetaan näkymään vain Vasarat-tuoteryhmässä.

Toinen tuote taas asetetaan näkyville sekä vasaroiden että ruuvimeisselien alla.

Viimeinen tuote taas asetetaan ylimmän tason Työkalut-tuoteryhmään.

Tuotteiden lisääminen kampanjaan

Tässä esimerkissä lisätään kampanjoihin tuotteita. Sekä kampanjat että tuotteet on jo aiemmin luotu verkkokauppaan, joten ne tarvitsee vain yhdistää CSV-tuonnin avulla.

Kun lisäät tuotteita kampanjoihin CSV-tuonnin avulla, valitse CSV-tuonnin tyypiksi Kampanjatuotteet.

Alla oleva mallitiedosto havainnollistaa, kuinka tuotteita lisätään kampanjoihin CSV-tuonnin avulla.

CampaignID;  ProductID;
1;      3;
1;      45;
1;      2;
2;      3;
2;      2;

Yllä olevassa esimerkissä lisätään tuotteita kahteen kampanjaan (CampaignID-numerot 1 ja 2). Tuotteiden lisääminen tapahtuu yksinkertaisesti antamalla samalla rivillä halutun kampanjan CampaignID ja halutun tuotteen ProductID. Huomaathan että samassa tuonnissa yksi tuote voidaan lisätä useaan kampanjaan (esimerkkitiedostossa tuotteet 2 ja 3).

Esimerkissä ei tehdä muuta kuin lisätään tuotteet kampanjaan, joten tuotteet on hinnoiteltava erikseen (tämä on tehtävä käsin hallintatyökalussa). Vaihtoehtoisesti hinta olisi mahdollista tuoda myös CampaignProductPrice-sarakkeessa.

Tuoteattribuuttien lisääminen ja muokkaaminen

Alla olevan esimerkin avulla voit lisätä uusia tuoteattribuutteja verkkokauppaan:

AttributeCode; AttributeLabel-fi; AttributeLabel-se; AttributeLabel-ee; AttributeLabel-en
length;     Pituus;       Längd;       Pikkus;       Length
width;     Leveys;       Bredd;       Laius;       Width

Muista sisällöistä poiketen tuoteattribuuttien erikieliset käännökset voidaan lisätä verkkokauppaan yhdellä CSV-tuonnilla.

Tuonnin jälkeen uusista attribuuteista muodostettavat suodattimet ovat oletusarvoisesti piilossa. Aseta suodattimet näkyviin hallinnan Tuotteet > Tuoteominaisuudet -sivulla.

Yllä olevan esimerkkitiedoston rakenne toimii myös attribuuttien muokkaamiseen. AttributeCode-tunnisteen avulla valitaan muokattava attribuutti. Voit jättää tiedostosta pois sellaiset käännössarakkeet, joihin et halua tehdä muutoksia (jos jätät sarakkeen tyhjäksi, kyseisen kielen käännös poistetaan).

Tuoteominaisuuksien lisääminen tuotteille ja variaatioille

Seuraavan tiedoston avulla voit lisätä tuotteelle ominaisuuksia tai muokata niitä:

ProductID;  ProductFeature-_color;  ProductFeature-_size
1;      red;           s
2;      blue|red;         s|m

Yllä tuotteelle 1 lisätään punainen väri ja S-koko. Tuotteelle 2 taas lisätään punainen ja sininen väri sekä S- ja M-koot.

Näin lisäät variaatioille tuoteominaisuuksia:

VariationID;  ProductFeature-_color;  ProductFeature-_size
13;       red;           s
14;       blue;           s

Huomaa että variaation ID on yksilöllinen koko verkkokaupassa – yhdenkään tuotteen variaatioilla ei ole samaa ID:tä kuin toisen tuotteen variaatioilla.

Voit myös tuoda tuotteille ja variaatioille ominaisuuksia samassa tiedostossa yhdellä tuonnilla. Jätä tällöin tyhjäksi ProductID niillä riveillä, joilla käsittelet variaatioita, ja toisinpäin:

ProductID;  VariationID;  ProductFeature-_color;  ProductFeature-_size
1;      ;        red;           s
2;      ;        blue;           s
;       13;       red;           s
;       14;       blue;           s

Varastosaldojen päivittäminen

Tässä esimerkissä muutetaan kolmen tuotteen varastosaldoa CSV-tuonnin avulla. Kyseisille tuotteille asetetaan samalla varastonhallinta päälle.

Varastosaldojen päivittäminen CSV-tuonnilla
ProductID; ProductStock; ProductStockBalance; ProductStockBalanceChange;
1;     1;      2;
2;     1;      23;
3;     1;      ;          20;

Tuotteille 1 ja 2 asetetaan varastosaldoiksi 2 ja 23. Tuotteella kolme taas varastoon lisätään 20 tuotetta, jolloin niiden lopullinen saldo on alkuperäinen saldo + 20.

Asiakastilien lisääminen

Tässä esimerkissä tuodaan kauppaan uusia asiakastilejä.

Asiakastilien lisääminen kauppaan
CustomerLoginAllowed; CustomerEmail;     CustomerFirstName; CustomerLastName; CustomerStreetAddress; CustomerPostalCode; CustomerPostOffice; CustomerCountry; CustomerGroupIDs;
1;          asiakas@asiakas.fi;  Auli;       Asiakas;     Katu 1;        33100;       Tampere;      Suomi;      2|4;
1;          toinen@asiakas.fi;   Assi;       Asiakas;     Katu 2;        33100;       Tampere;      Suomi;      2|4;
1;          kolmas@asiakas.fi;   Anselmi;      Asiakas;     Katu 3;        33100;       Tampere;      Suomi;      2|4;

Esimerkissä kauppaan lisätään kolme uutta asiakasta. Huomaa että asiakkaiden salasanoja ei aseteta CSV:n avulla, vaan asiakkaiden on käytettävä tuonnin jälkeen asiakastilin Unohditko salasanan? -toimintoa asettaakseen oman salasanan kauppaan.

CustomerLoginAllowed: Arvolla 1 asiakkaalle sallitaan sisäänkirjautuminen kaupan asiakastilille. Arvolla 0 tämä estetään.

CustomerEmail: Asiakkaan sähköpostiosoite

CustomerFirstName: Etunimi

CustomerLastName: Sukunimi

CustomerStreetAddress: Katuosoite

CustomerPostalCode: Postinumero

CustomerPostOffice: Postitoimipaikka

CustomerCountry: Asiakkaan maa

CustomerGroupIDs: Tässä esimerkissä kaikki kolme asiakasta lisätään kahteen asiakasryhmään, joiden ID:t ovat 2 ja 4.