Tässä artikkelissa käydään läpi MyCashflow'n teemajärjestelmän tuotevariaatioihin liittyviä työkaluja ja esimerkkejä erilaisista teematoteutuksista.

Tuotevariaatioiden valinta sisältyy ostolomakkeen tulostavaan {ProductBuy}-tagiin, mutta tuotevariaatioille voidaan toteuttaa lisätoiminnallisuuksia tuotesivulla.

Variaatiokuvien toteuttaminen tuotesivulla

Variaatioihin voidaan liittää kuvia kahdella vaihtoehtoisella tavalla, joiden teematoteutusta varten on saatavilla kolme eri työkalua:

MyCashflow'n oletusteema sisältää valmiin tuen molemmille edellä mainituille tavoille.

Teematuki tuotekortin variaatiokuvatyökalulle

Jos verkkokaupassa ovat käytössä tuotekortin variaatiokuvatyökalulla liitetyt variaatiokuvat, voit lisätä verkkokaupan tuotesivulle niiden toteutuksen.

Alla näet esimerkin variaatiokuvien toteuttamisesta tuotesivulla (themes/shop/THEME/product.html) käyttämällä variaatioiden Interface-tageja:

{ProductVariations(
	before: '<div>',
	after: '</div>',
	helper: {{
		<a href="{ProductUrl}?variation_id={VariationID}">
			{VariationImage(link: false)}
			<div>{VariationName}</div>
		</a>
	}}
)}
{ProductBuy}
  • {ProductVariations}-tagin avulla laaditaan itse variaatiolistaus. Oletusarvoisesti tagi ei tulosta mitään, vaan sen helper-attribuutissa määritetään, mitä variaatioiden tietoja sivulla halutaan näyttää.
  • Jokaisesta variaatiosta luodaan linkki tuotesivulle käyttämällä {ProductURL} ja {VariationID} -tageja.

    Lopullinen linkki on muodossa /product/2?variation_id=3. Loppuosan variation_id-parametri asettaa kävijän valitseman variaation valituksi ostolomakkeella ja tuotekuvagalleriassa.

  • Variaatioista esitetään niiden kuva ja nimi käyttämällä {VariationImage}- ja {VariationName}-tageja.
  • Variaatiolistan jälkeen sijoitetaan ostolomake käyttämällä {ProductBuy}-tagia. Ostolomakkeella näytetään valittuna sama variaatio, jonka kävijä valitsee sen yllä olevalta variaatiolistalta.

Räätälöidyn ostolomakkeen toteuttaminen tuotevariaatioille

Tuotevariaatioiden valinta sisältyy oletusarvoiselle, {ProductBuy}-tagin tulostamalle ostolomakkeelle, mutta voit toteuttaa teemassa myös oman variaatioiden ostolomakkeen käyttämällä variaatioiden Interface-tageja.

Räätälöity ostolomake ei tue räätälöitäviä tuotteita

Tämän kappaleen ohjeiden mukaan toteutettu variaatioiden ostolomake ei näytä tuotesivulla lainkaan tuoteräätälöintejä, joita voidaan normaalisti käyttää yhdessä tuotevariaatioiden kanssa.

Jos tuotteilla on käytössä tuoteräätälöintejä, oman ostolomakkeen toteuttaminen ei ole suositeltavaa.

Alla näet esimerkin variaatioiden ostolomakkeen toteutuksesta:

{ProductVariations(
	before: '<div',
	after: '</div>',
	helper: {{
		<div>
			<a href="{ProductUrl}?variation_id={VariationID}">
				{VariationImage(link: false)}
				<div>{VariationName}</div>
			</a>
			{ProductAddToCart(
				before: '<div>',
				after: '</div>'
			)}
		</div>
	}},
	or: {ProductBuy(variations: 'radio')}
)}
  • {ProductVariations}-tagin avulla laaditaan itse variaatiolistaus. Oletusarvoisesti tagi ei tulosta mitään, vaan sen helper-attribuutissa määritetään, mitä variaatioiden tietoja sivulla halutaan näyttää.
  • Listauksessa näytetään variaatioiden kuvat käyttämällä variaatiokuvien tageja (katso tarkempi kuvaus variaatiokuvien toteutuksesta).
  • Jokaisen variaation kohdalla näytetään {ProductAddToCart}-tagin avulla ostopainike.
  • Jos tuotteella ei ole variaatioita, listauksen or-attribuutin kautta näytetään normaali ostolomake.

Alla näet esimerkkikuvan ostolomakkeesta tuotesivulla: