MyCashflow'n teemajärjestelmään kuuluu tageja, joilla voidaan hakea verkkokaupasta ristiinmyytäviä tuotteita (yheensopivia ja samankaltaisia) eri tarkoituksia varten.

Kaupan teemassa ristiinmyyntituotteita voidaan tulostaa kahdella pääasiallisella tavalla:

1) Ristiinmyyntitagit

Voit lisätä teemaan ristiinmyyntituotteiden listoja käyttämällä erityyppisten ristiinmyyntien omia tageja.

Kun tageja käytetään näkyvyydessä, jossa on asetettu tuote tai tuotteita, listalle sisällytetään ristiinmyyntituotteita näkyvyyden sisältämien tuotteiden perusteella. Esimerkiksi tuotemerkkisivulla tagi tulostaa kaikkien sivulla näkyvien tuotteiden kanssa samankaltaiset tuotteet – samoin vaikkapa ostoskorissa tai tuotesivulla.

Ristiinmyyntituotteita voidaan tulostaa käyttämällä seuraavia tageja:

 • {SimilarProducts}: Tulostaa valittujen tuotteiden kanssa samankaltaisiksi merkityt tuotteet.
 • {CompatibleProducts}: Tulostaa valittujen tuotteiden kanssa yhteensopiviksi merkityt tuotteet.
 • {AddOnProducts}: Tulostaa valittujen tuotteiden kanssa lisäosiksi merkityt tuotteet.
 • {SparePartProducts}: Tulostaa valittujen tuotteiden kanssa varaosiksi merkityt tuotteet.
 • {CrossSaleProducts}: Tulostaa asiakkaan ostohistoriaan perustuen tuotteita, joita on usein ostettu samassa tilauksessa valittujen tuotteiden kanssa.

  Tämä tagi eroaa muista ristiinmyyntitageista siten, että listalle sisällytettävät tuotteet määritetään automaattisesti sen perusteella, mitä tuotteita on myyty yhdessä käyttöympäristön tuotteiden kanssa,

  Tagia on hyödyllistä käyttää esimerkiksi ostoskorissa, jossa sillä voidaan suositella asiakkaalle hänen valitsemiensa tuotteiden perusteella kiinnostavia tuotteita.

Listan sisältö ja muotoilu on mahdollista määrittää monilla eri tavoilla käyttämällä tagien eri attribuutteja.

Ristiinmyyntitagit ovat {Products}-tagin pikakomentoja, joten täysin sama sisältö voidaan tulostaa {Products}-tagin ristiinmyyntiattribuuttien avulla.

2) {Products}-tagin ristiinmyyntiattribuutit

Kaikki yllämainitut ristiinmyyntitagit ovat pikakomentoja, joissa kutsutaan {Products}-tagia epäsuorasti. {Products}-tagilla on käytettävissään 5 attribuuttia, joiden avulla tagi voidaan asettaa tulostamaan ristiinmyyntituotteita:

 • similar_to: samankaltaiset
 • compatible_to: yhteensopivat
 • spare_part_to: varaosat
 • add_on_to: lisäosat
 • crosssales_for: myyntihistorian perusteella ristiinmyytävät

Jos haluat näyttää jollain verkkokaupan sivulla kiinteitä ristiinmyyntejä jollekin tuotteelle, voit käyttää esimerkiksi seuraavaa merkkausta:

{Products(
  similar_to: 2|4|26
)}

Voit käyttää {Products}-tagia myös tulostamaan ristiinmyyntituotteet kaikille tuotteille tuoteryhmä tai -merkkisivulla:

{Products(
  similar_to: '{CategoryProducts(type: 'ids')}',
  compatible_to: '{CategoryProducts(type: 'ids')}',
  brand: 'ALL',
  category: 'ALL',
  campaign: 'ALL'
)}

Yllä annettua esimerkkiä voitaisiin siis käyttää esimerkiksi tuotelistasivulla tulostamaan tuoteryhmän kaikkien tuotteiden ristiinmyyntituotteet.

Huomaa että tällöin brand-, category- ja campaign-attribuuttien arvoksi pitää asettaa 'ALL', jotta tagi tulostaa tuotteita kaikista kyseisistä kategorioista.

Eräs attribuuttien käyttömahdollisuus on myös hakea samankaltaisten/yhteensopivien tuotteiden joukosta tuotteita, joita on joskus ostettu yhdessä tuotteen kanssa. Tämä voi olla hyödyllistä varsinkin, jos ristiinmyytävien tuotteiden määrä on hyvin suuri ja tuotteita halutaan priorisoida:

{Products(
  similar_to: {ProductID},
  crosssales_for: {ProductID}
)}

Yllä oleva merkkaus hakee esimerkiksi tuotesivulle tuotteelle samankaltaiset tuotteet ja suodattaa niiden joukosta tuotteet, joita on ostettu yhdessä sivulla näkyvän tuotteen kanssa.

{Products}-tagilla voit tulostaa myös ristiinmyyntituotteita asiakkaan istunnon perusteella. Kaikille ristiinmyyntiattribuuteille on mahdollista antaa seuraavat arvot, jotka hakevat tuotteita asiakkaan istunnon perusteella:

 • 'cart': ostoskorissa olevien tuotteiden ristiinmyynnit
 • 'last_viewed': viimeksi katsottujen tuotteiden ristiinmyynnit
 • 'last_bought': viimeksi ostettujen tuotteiden ristiinmyynnit (toimii vain kun asiakas on kirjautunut sisään)

Esimerkiksi jos haluat tulostaa tuotteita, joita on usein ostettu ostoskoriin lisättyjen tuotteiden kanssa, käytä seuraavaa merkkausta:

{Products(
  crosssales_for: 'cart'
)}

Ristiinmyyntien oletusarvot (fallback-attribuutin käyttö)

Sekä ristiinmyyntiattribuutit että niiden pikakomentotagit käyttävät fallback: true/false -attribuuttia, joka määrittää, käyttävätkö tagit näkymän oletusarvoja ristiinmyyntituotteiden hakemiseen.

Kun käytetään ristiinmyyntiattribuuttien suodattimia (esim. 'last_viewed'), voi olla että suodattimen hakemille tuotteille ei löydy ristiinmyyntejä. Tällöin asetetaan suodattimen tilalle arvoksi oletuksena näkyvyyden tuotteet – jos näkyvyydessä siis on tuotteita.

Näkymällä tarkoitetaan tagin käyttöympäristössä saatavilla olevaa sisältötyyppiä. Esim. kampanjasivulla näkymässä ovat saatavilla kaikki kampanjatuotteet.

Lue lisää Interface-tagien näkyvyyksistä.

Suodattimen korvaaminen näkyvyyden tuotteilla voidaan estää attribuuttimäärityksellä fallback:false, jolloin tagi ei tulosta mitään, jos attribuutille asetettu suodatin ei itsessään löydä yhtään tuotetta.

Ristiinmyyntitageilla ja -attribuuteilla voit siis luoda erittäin joustavia suosittelulistoja verkkokaupan eri sivuille. Jos sinulle jäi jotain kysymyksiä aiheesta, ota asia puheeksi esimerkiksi asiakaspalveluchatissamme tai luo tukipyyntö.