Tässä artikkelissa käydään läpi sivutustyökalujen toteuttaminen tuotelistoille.

MyCashflow'ssa voit lisätä kaupan teemassa tuotelistoille sivutustyökalut, jotka sisältävät

 • listan sivukoon valinnan (montako tuotetta yhdellä sivulla näytetään)
 • listan järjestelytyökalut
 • sivunvaihtovalikon.

Sivutustyökalut laaditaan <form>-elementtinä, jonka sisällä käytetään sivutustageja. Alla on esimerkki sivutuslomakkeen rakenteesta tuotelistan yhteydessä:

{Products(
  pagination: true,
  classes: 'first||',
  limit: '30|15|60|90',
  sort: 'manual|name_asc|released_desc|price_asc',
  before: '
    <form action="{CurrentUrl}" method="get" id="PaginationSortForm">
    {PaginationStatus}
      <div class="FormItem GroupItem">
        {PaginationFormParameters(
          name: 'keyword'
        )}
        <div>
          {PaginationSort}
        </div>
        <div>
          {PaginationLimit}
        </div>
        <div>
          <button type="submit">{%Send}</button
        </div>
      </div>
    </form>
  ',
  after: '{PaginationPages(items: 7)}',
  helper: 'helpers/listproduct'
)}

Esimerkissä käytetyt elementit ja Interface-tagit:

 • {Products} -tagi tulostaa tuotelistan. Tagin pagination:true -attribuutin avulla asetetaan sivutus päälle ja mahdollistetaan sivutustyökalujen näyttäminen.

  Esimerkin tuotelistalla ovat käytössä tuotesuodattimet, jotka toimivat vain {Products}-tagin kanssa. Muut tuotelistatagit, kuten {CategoryProducts}, eivät ole yhteensopivia tuotesuodattimien kanssa.

 • Tuotelistatagin before-attribuutissa laaditaan itse sivutuslomake käyttämällä <form>-elementtiä.

  Lomakkeen action="{CurrentUrl}" ja method="GET" -attribuutit ohjaavat lomakkeen arvojen vaihtuessa käyttäjän takaisin samalle sivulle, jossa sivunlatauksen jälkeen ovat käytössä hänen valitsemansa uudet sivutusasetukset.

 • {PaginationStatus} tulostaa tiedon kävijän valitsemista sivutusasetuksista (esim. Näytetään tuotteet 25-50 / 200).
 • {PaginationFormParameters} tulostaa sivutusparametrit (tuotelistan valittu järjestys, pituus jne.) piilotettuina syötekenttinä, joiden perusteella kulloinkin käytössä oleva sivutus määrittyy.

  {PaginationFormParameters}-tagi on sivutuslomakkeen pakollinen osa. Ilman sitä sivutustyökalut eivät toimi.

 • {PaginationLimit} -tagi tulostaa valikon, josta kävijä voi valita tuotelistan yksittäisen sivun pituuden.
  Pudotusvalikossa saatavilla olevat arvot riippuvat siitä, onko tuotelistalla käytössä tuotesuodattimia:
  • Jos tuotesuodattimet ovat käytössä, valikon vaihtoehdot määritetään teeman theme.xml-asetustiedostossa.
  • Jos tuotesuodattimia ei ole käytössä, valikon vaihtoehdot määrittyvät tuotelistatagin limit-attribuutin perusteella.
 • {PaginationSort} tulostaa valikon, josta kävijä voi valita tuotelistan järjestyksen (esim. aakkosittain, hinnan mukaan). Valittavissa olevat vaihtoehdot riippuvat tuotelistatagin sort-attribuutista.
 • Lopuksi {PaginationPages}-tagin avulla tulostetaan tuotelistan perään after-attribuutissa sivunvaihtotyökalut. items-attribuutilla voidaan asettaa näytettävien sivupainikkeiden määrä.

Jos sinulle jäi kysymyksiä aiheeseen liittyen, ota asia puheeksi MyCashflow'n asiakaspalvelun kanssa.