Tässä artikkelissa ohjeistetaan yksittäisten tuotteiden sekä kokonaisten tuoterivien poistaminen ostoskorista AJAX-pyyntöjen avulla.

Poistamista varten ostoskorin tuoterivillä on oltava elementti, jota klikkaamalla poistoskripti voidaan ajaa. Tässä esimerkissä käytetään {Cart}-tagin oletustulostusta, josta tämä elementti löytyy tunnisteella a.CartRemove.

Alla esimerkin pelkistetty ostoskorisivun toteutus:

<div class="CartContainer">
  {Cart}
</div>

Ostoskorista poistetaan tuote lähettämällä POST-pyyntö osoitteeseen /cart/delete/n, jossa n on poistettavan tuotteen ID.

/*
* Suoritetaan poistoskripti a.CartRemove-elementin klikkauksella
*/
$("a.CartRemove").on("click", function(event) {
  event.preventDefault();
  
  /*
  * Otetaan linkin osoitteesta talteen poistettavan
  * tuotteen ID.
  */
  productId = $(this).attr("href").split("/")[3];

  /*
  * Lähetetään POST-pyyntö
  */
  $.ajax({
    type: "POST",
    url: "/cart/delete/" + productId,
    success: function() {

      /*
      * Nyt tuote on poistettu, joten ladataan ostoskori uudestaan, että
      * muutos saadaan asiakkaan näkyville.
      */
      $.ajax({
        type: "GET",
        url: "/interface/Cart",
        success: function(data) {
          $(".CartContainer").html(data);
        }
      });
    }
  });
});

Voit tehdä useimmat ostamiseen liittyvät toiminnot asynkronisilla JavaScript-kutsuilla. Lue myös seuraavat asynkronisia toimintoja käsittelevät artikkelit:

Poistaminen oletusteeman Cart-pluginilla

MyCashflow'n oletusteemassa tuotteiden poistaminen ostoskorista on valmiiksi toteutettu AJAX-toiminnolla.