Erilaisten listojen listaelementeille on MyCashflow'ssa mahdollista antaa CSS-luokkanimiä käyttämällä classes- ja list_classes-attribuutteja.

classes-attribuutille annetut arvot tulostetaan kaikille tuotelistan listaelementeille. Sitä vastoin list_classes-attribuutti on käytössä vain silloin, kun tuotelistan type-attribuutilla on arvo 'list'. Attribuutin arvo annetaan listan sisältävälle elementille (<ul> tai <ol>, riippuen joillakin tageilla käytössä olevan list_type-attribuutin arvosta).

list_classes ja classes eivät ole käytössä kaikilla listatageilla. Katso tagien omilta sivuilta tarkemmat tiedot tagien attribuuteista.

Monesti voi olla hyödyllistä antaa listaelementeille toisistaan eroavia luokkanimiä – esimerkiksi jos halutaan korostaa joka toinen rivi tuotelistalla. Luokkanimiattribuutit onkin mahdollista määrittää niin, että eri luokkanimet toistuvat sarjassa listan elementeillä, esim. niin että joka toisella listaelementillä on muista eroava luokkanimi.

Oheisessa esimerkissä tulostetaan tuoteryhmän tuotelista, jossa koko listalle annetaan luokkanimi 'tuotelista', ja listaelementeille sarjassa toistuvat luokkanimet:

{CategoryProducts(
    type: 'list',
    list_type: 'ul',
    list_classes: 'tuotelista',
    classes: 'ensimmainenJaJokaNeljas|jokaToinen jokaToisenToinen|jokaKolmas'
)}
<ul class="ProductList tuotelista">					
	<li class="ListProduct ensimmainenJaJokaNeljas ">...</li>
	<li class="ListProduct jokaToinen jokaToisenToinen">...</li>
	<li class="ListProduct jokaKolmas>">...</li>
	<li class="ListProduct ensimmainenJaJokaNeljas ">...</li>
	<li class="ListProduct jokaToinen jokaToisenToinen">...</li>
	<li class="ListProduct jokaKolmas>">...</li>
	<li class="ListProduct ensimmainenJaJokaNeljas ">...</li>
</ul>