Voit toteuttaa MyCashflow-verkkokauppasi teeman niin, että vain kirjautuneet asiakkaat näkevät tuotteiden hinnat ja pääsevät ostamaan niitä. Tämä voi olla hyödyllistä esimerkiksi jälleenmyyjäkaupoissa.

Johdanto

Hintojen ja ostotyökalujen piilottaminen kirjautumisen taakse vaatii teemassa muutoksia tuotesivulle ja -listoille.

Alla on annettu esimerkkitoteutus tuotelistasta ja tuotesivusta, joissa hinnat ja ostotyökalut näytetään vain sisäänkirjautuneille asiakkaille.

Artikkelin lopussa kerrotaan myös, kuinka rajaat hinnat näkymään vain halutuille asiakasryhmille.

Tuotelistat

Tuotelistojen hinnat sijoitetaan teemassa tiedostoon helpers/list-product-prices.html, jonka sisältö on seuraava:

{ProductPrices}
{ProductAddToCart}

Itse tuotelistan voit toteuttaa käyttämällä esimerkiksi {Products}-tagia:

{Products(
  before: '<ul>',  
  helper: {{
   <li>
    <h2>{ProductName}</h2>
    {ProductListImage}
    {Helper(
     file: 'helpers/list-product-prices',
     case: 'CustomerLogged'
    )}
   </li>
  }},
  after: '</ul>
)}

Esimerkin tuotelistalla haetaan yksittäisen tuotelistaelementin sisältö helpers/list-product.html-tiedostosta.

Hinnat haetaan listaelementille {Helper}-tagilla ja määritellään case:'CustomerLogged'-attribuutilla, että haettavan tiedoston sisältö näytetään vain kun asiakas on kirjautunut sisään.

Tuotesivu

Kirjautumisen taakse rajatut hinnat ja ostotyökalut toteutetaan tuotesivulla saman periaatteen mukaan, kuin tuotelistoilla: hinnat ja ostotyökalut sijoitetaan helper-tiedostoon, joka haetaan {Helper}-tagilla tuotesivulle.

Alla malliksi helpers/product-page-prices.html-tiedosto, joka sisältää tuotesivulla käytettävät hinnat. Huomaa, että ostotyökalut tulostetaan tuotesivulle tarkoitetulla {ProductBuy}-tagilla:

{ProductPrices}
{ProductBuy}

Ohessa näet myös esimerkin tuotesivun toteutuksesta:

<h1>{ProductName}</h1>
{ProductShortDesc}
{ProductImages}
{Helper(
  file: 'helpers/product-page-prices',
  case: 'CustomerLogged'
)}

Rajaaminen asiakasryhmien perusteella

Tarvittaessa voit rajata hinnat ja ostotyökalut vain tiettyjen asiakasryhmien käyttöön. Tämä on hyödyllistä, jos osa verkkokaupan tuotevalikoimasta ei ole saatavilla kaikille asiakkaille.

Kun haluat rajata hinnat vain haluttujen asiakasryhmien käyttöön, toteuta tuotesivu ja tuotelistat muuten samalla tavalla, kuin ylläolevissa esimerkeissä, mutta käytä {Helper}-tagilla attribuuttia case:'CustomerGroup-n', jossa n on halutun asiakasryhmän ID:

{Helper(
  case: 'CustomerGroup-n'
)}

Löydät asiakasryhmän ID-numeron selaimen osoiteriviltä, kun avaat asiakasryhmän muokattavaksi hallintatyökalussa.

Jos sinulle jäi kysymyksiä aiheeseen liittyen, ota asia puheeksi MyCashflow'n asiakaspalvelun kanssa.

Hintojen näyttäminen verottomana halutuille asiakasryhmille

Jos verkkokaupassasi on käytössä oma alue jälleenmyyjille, on hyödyllistä näyttää jälleenmyyjille hinnat verottomina. Tämä onnistuu käyttämällä hintatagien includetax-attribuuttia yhdessä {Helper}-tagin kanssa.

Oheisessa esimerkissä näytetään hinnat verottomina, mikäli asiakas on kirjautunut sisään ja kuuluu asiakasryhmään n. Muussa tapauksessa näytetään or-attribuutin avulla verolliset hinnat (includetax-attribuutin arvo on oletuksena true):

{Helper(
	file: {{ 
		{ProductBuy(variations: 'radio', includetax:'false')}
	}},
	case: 'CustomerGroup-n',
	or: '{ProductBuy(variations: 'radio')}'
)}