Monien MyCashflow'n Interface-tagien tulostettavaa sisältöä voidaan muotoilla helper-attribuutin arvoa säätämällä. Tässä artikkelissa annetaan hyödyllisiä perustietoja helper-attribuutin käyttämistä koskien.

Älä sekoita helper-attribuuttia {Helper}-tagiin, joka kylläkin toimii saman periaatteen mukaan.

Useimmin helper-attribuuttia käytetään erilaisten listojen muotoiluun. Joillakin ei-listatageilla on kuitenkin myös helper-attribuutti; eräs esimerkki on {CheckoutShippingMethod}, joka tulostaa tilaukselle valitun toimitustavan tietoja.

helper-attribuutti on MyCashflow-teeman suunnittelijan tärkeimpiä työkaluja. Esimerkiksi tuotelistojen ja navigaatioiden luominen on hyvin vaikeaa, ellei muotoilussa käytä apuna helper-attribuuttia.

Sallitut arvot

helper-attribuutin arvoksi annetaan sisältö ja merkkaus, jota tagin halutaan tulostavan. Joillakin tageilla on oletustulostus, jota käytetään, kun helper-attribuutin arvoa ei ole asetettu. Jotkut tagit taas eivät tulosta mitään ilman helper-attribuutissa määritettyä sisältöä.

helper-attribuutin arvoksi voidaan antaa joko 1) suoraa HTML/Interface-merkkausta tai 2) viittauksen tiedostoon, joka sisältää tulostettavan merkkauksen.

Syntaksi

helper-attribuutin syntaksi ja sallitut arvot eroavat jonkin verran tagien yleisestä syntaksista.

Jos attribuutin arvoksi halutaan antaa Interface-merkkausta, arvo on suljettava kokonaisuudessaan kaksinkertaisiin aaltosulkeisiin {{ ... }}:

{Products(
  category: 1,
  helper: {{
    {ProductName}
  }}
)}

Lisäksi attribuutin arvoksi voidaan antaa tiedostoviittauksia. Nämä määritellään antamalla arvoksi halutun tiedoston sijainti suhteessa teeman juurikansioon:

{Products(
  category: 1,
  helper: 'helpers/3-col-list-product'
)}

Näkymä helper-attribuutissa

Useimmiten helper-attribuuttia käyttävät tagit asettavat attribuutin sisällä jonkin toisen näkymän, kuin missä tagi itse toimii. Näin voidaan esimerkiksi tuoteryhmä-näkymässä tulostaa sisältöä, joka vaatii tuote-näkymän.

Esimerkiksi tuoteryhmäsivulla käytetään useimmiten {CategoryProducts}-tuotelistaa, jonka listaelementeissä on voitava tulostaa tuotteiden tageja. Koska tuotelistatagin helper-attribuutissa on asetettuna näkymäksi tuote, listalle haluttu sisältö ja merkkaus voidaan määritellä attribuutin arvossa:

{CategoryProducts(
  before: '<ul>', 
  helper: {{
    <li>
      <a href="{ProductURL}">
        {ProductListImage(
          link: false
        )}
        <h3>{ProductName}</h3>
      </a>
      {ProductPrice}
    </li>
  }},
  after: '</ul>'
)}

Kun käytät helper-attribuutin arvona tiedostoviittausta, voit käyttää viittauksen kohdetiedostossa täysin samaa merkkausta, kuin käyttäisit suoraan helper-attribuutin arvona.

Tämän artikkelin tarkoitus oli antaa kaikki tarvittavat perustiedot helper-attribuutin käyttötarkoituksesta ja käyttämisestä. Jos sinulle jäi kysymyksiä, ota asiasi puheeksi MyCashflow'n asiakaspalvelun kanssa.