Tulostaa ostotyökalut (variaatioiden ja räätälöintien valinnan) ja painikkeen, jolla tuote lisätään ostoskoriin.

Kuvaus

Ostolomake kannattaa toteuttaa aina käyttämällä tätä tagia, koska omatekoiset ostolomakkeet saattavat hajota ohjelmiston kehittyessä.

Seuraavissa tapauksissa tagi ei tulosta mitään:

 • Tuote on loppunut varastosta (ja varastonhallinnassa on määritetty myynti lopetettavaksi tuotteen loputtua)
 • Tuotteella ei ole hintaa

Ostotyökaluihin kuuluvat seuraavat osat:

 • Variaation valinta
 • Räätälöintikentät
 • Ladattavan tiedoston valinta

Syntaksi

{ProductBuy(
  includetax: boolean,
  stock: boolean,
  variations: string,
  variation_codes: boolean,
  variation_availability: boolean,
  variation_compare_price: boolean,
  show: string,
  quantity: string,
    values: int,
    default: int
)}

Näkyvyys

Toimii näkyvyydessä: tuote

Vaadittu näkyvyys on aina asetettu seuraavissa sivupohjissa:

Sivupohjat
Yksittäisen tuotteen sivupohja
Tuotekuvat

Attribuutit

includetax:

Laskee tulostettavan summan joko arvonlisäveron kanssa tai ilman.

Sallitut arvot: true/false. Oletusarvo true.

stock:

Määrittää tulostetaanko tuotteen varastosaldo.

Sallitut arvot: true/false. Oletusarvo false.

variations:

Määrittää HMTL-valintaelementin, jolla tuotteen variaatiot tulostetaan.

Sallitut arvot:

 • 'select': variaatioiden valinta tulostetaan select-listana (oletusarvo)
 • 'radio': variaatioiden valinta tulostetaan radiopainikkeina.
variation_codes:

Asettaa tagin tulostamaan valintalistalle myös variaatioiden tuotenumerot.

Sallitut arvot: true/false. Oletusarvo false.

variation_availability:

Asettaa tagin tulostamaan myös variaatioiden varastosaldon.

Sallitut arvot: true/false. Oletusarvo true.

variation_compare_price:

Asettaa tagin tulostamaan myös jokaisen variaation vertailuhinnan – eli alkuperäisen hinnan, kun tuotteella on kampanja-alennus.

Sallitut arvot: true/false. Oletusarvo true.

show:

Määrittää tulostetaanko kaikki variaatiot, vai vain saatavilla olevat.

Sallitut arvot:

 • 'all': kaikki variaatiot tulostetaan (oletusarvo)
 • 'available': vain kulloinkin saatavilla olevat variaatiot tulostetaan
quantity:

Määrittää kappalemäärän valitsemiseen käytettävän HTML-elementin.

Sallitut arvot:

 • 'input': valintaelementtinä käytetään tekstikenttää (oletusarvo)
 • 'select': valintaelementtinä käytetään select-listaa
values:

Määrittää quantity-attribuutin select-listalla saatavilla olevat arvot (vain kokonaisluvut sallitaan).

Attribuutti on käytössä vain mikäli quantity-attribuutin arvo on 'select'.

Sallitut arvot: putkimerkeillä erotetut kokonaisluvut. Esim. values: '1|2|3|4'.

default:

Määrittää quantity-attribuutin select-listan oletusarvon.

Attribuutti on käytössä vain mikäli quantity-attribuutin arvo on 'select'.

Sallitut arvot: kokonaisluku

after/before:

after- ja before-attribuuteilla voit määrittää sisällön, joka tulostuu ennen tagin tuottamaa sisältöä tai sen jälkeen.

Sallitut arvot: HTML- ja Interface-merkkaus

Esim.:

 • before: '<p>Tämä merkkaus näkyy ennen tagin omaa sisältöä.</p>'
 • after: '<p>Tämä taas näkyy tagin oman sisällön jälkeen.</p>'

Mikäli tagi ei tuota mitään sisältöä, myöskään after- ja before-attribuuttien sisältö ei tulostu.

escape:

Asettaa tulostuvassa sisällössä pakomerkin ennen lainausmerkkejä.

Attribuutin tarkoitus on helpottaa tagin palauttaman sisällön käyttämistä JavaScriptin avulla.

Sallitut arvot: true/false. Oletusarvo false.

or:

Määrittää vaihtoehtoisen sisällön, joka näkyy mikäli tagi ei itse tuota mitään sisältöä.

Sallitut arvot: HTML- ja Interface-merkkaus

Esim. or: 'Sisältöä ei löytynyt.'