Kun olet toteuttanut MyCashflow-teemaasi kassan (joko moni- tai yksisivuisen), kassa on otettava käyttöön teemassa.

Käyttöönotto tapahtuu lisäämällä teeman asetustiedostossa ominaisuuksiin tieto käytössä olevista kassavaihtoehdoista. Kassa asetetaan käyttöön lisäämällä kassan tyypistä riippuen joko SinglePage- tai MultiPage-elementti asetustiedoston /Theme/Features/Checkout-elementin alaisuuteen.

Alla on esimerkiksi asetustiedosto, jonka avulla asetetaan käyttöön molemmat kassatyypit:

<Theme>
  ...
  <Features>
    <Checkout>
      <SinglePage supported="true" />
      <MultiPage supported="true" default="default" />
    </Checkout>
  </Features>
  ...
</Theme>

Huomaa, että esimerkkitiedostossa on asetettu monivaiheinen kassa oletusarvoisesti käyttöön. Tällöin MultiPage-elementillä on attribuutti default='default'.

Lopuksi verkkokaupassa käytössä oleva kassa valitaan kauppaversioiden hallintalomakkeen kohdassa Kassan tyyppi.

Teemassa käytetään MyCashflow'n oletusteeman yhden sivun kassaa, jos teemasta puuttuu yhden sivun kassan sivupohja ja teeman asetuksissa on määritetty <SinglePage supported="true" />.