Kaikilla MyCashflow'n Interface-tageilla on näkymä, joka määrittelee, missä tagia on mahdollista käyttää. Jotkut tagit voivat myös asettaa oman näkymän helper-attribuutissa.

Näkymä määrittää, mitä tageja voidaan käyttää missäkin kaupan teeman sivupohjassa tai minkäkin tagin helper-attribuutin sisällä.

Näkymät määrittyvät teemassa kahdella tavalla:

Tagien vaatima näkymä on aina ilmoitettu tagien omilla sivuilla Käyttöympäristö-osassa. Mikäli tagi ei vaadi mitään näkymää, sen kohdalla lukee globaali, jolloin tagia voidaan käyttää missä tahansa. Myös tagien helper-attribuutissa asetetut näkymät on ilmoitettu tagien sivuilla.

Näkymien asettaminen helper-attribuutissa

Jotkut tagit voivat asettaa näkymän itse, mikä tarkoittaa että tagin helper-attribuutin arvona voidan käyttää tageja, jotka vaativat asetetun näkymän. Esimerkki tällaisesta tagista on {Category}, joka asettaa näkymäksi tuoteryhmän. Lisäksi tagin sisällä voidaan asettaa näkymäksi myös tuote käyttämällä tuotelistatagia.

{Category}-tagi itse ei vaadi mitään näkymää, vaan sitä voidaan käyttää globaalisti.

Seuraavassa esimerkissä havainnollistetaan {Category}-tagin asetettua näkymää:

{Category(
  id: 3,
  helper: {{
    {CategoryName}
    {CategoryDescription}
    {CategoryProducts(
      helper: {{
        <h3>{ProductName}</h3>
        {ProductPrices}
        {ProductBuy}
      }}
    )}
  }}
)}

Haluttu tuoteryhmä asetetaan id-attribuutissa, ja helper-attribuutin avulla määritellään tulostettava sisältö. Tuoteryhmästä tulostetaan esimerkissä sen nimi, kuvaus ja kaikki tuotteet.

Tuotelistan elementtien merkkaus ja sisältö halutaan myös määrittää itse. {CategoryProducts}-tagilla toimii helper-attribuutti myös tällaisessa sisäkkäisessä rakenteessa. Kyseisen tagin tulostamalla listalla on näkymänä tuote, joten attribuutin arvona voidaan käyttää tuotteiden tageja.