Sivu jolla listataan kampanjan tuotteet. Käytössä vain kampanjoilla, joille on luotu kampanjasivu.

Kuvaus

Kampanjasivu luodaan hallintatyökalun kampanjalomakkeen kohdassa Kampanjasivu.

Kampanjasivu on hyödyllinen esimerkiksi, kun asiakkaalle on annettu koodi jolla saa alennusta useita eri tuotteista, jolloin koodin syötettyään asiakas pääsee kampanjasivulle ja näkee alennukset joihin hän on oikeutettu.

Kampanjaan liitetyt tuotteet tulostetaan sivupohjassa käyttämällä {CampaignProducts}-tagia.

Sivupohjan ominaisuudet

Sivupohjan sijainti
themes/shop/THEME/campaign-list.html
Sivupohjan URL
/campaign/ID/kampanjan-nimi
Asetettu näkyvyys
kampanja

Hyödyllisiä tageja

Toteutus oletusteemassa

{Helper(file:'helpers/header')}
<div id="SidebarBg">
	<div id="Main" class="clearfix">
		{Helper(file:'helpers/sidebar-left')}
		<div id="Primary" class="Column">
			<div id="PageHeader">
				{Path}
				<h1>{PageTitle}</h1>
			</div>

			{CampaignImage(
				before: '<div class="CampaignImageWrapper">',
				after: '</div>',
				width: '258',
				height: '258'
			)}

			{CampaignDescription(before:'<div class="CategoryDescription">',after:'</div>')}

			{CampaignProducts(
				pagination: 'true',
				classes: 'first||',
				limit: '30|15|60|90',
				sort: 'name_asc|released_asc|price_asc',
				before: '
					<form action="{CurrentUrl}" method="get" id="PaginationSortForm">
						{PaginationStatus}
						<div class="FormItem GroupItem">
							{PaginationFormParameters(
								name: 'keyword'
							)}
							<div>
								{PaginationSort}
							</div>
							<div>
								{PaginationLimit}
							</div>
							<div>
								<button type="submit">Lähetä</button>
							</div>
						</div>
					</form>
				',
				after: '{PaginationPages(items: 7)}',
				helper: 'helpers/campaignproduct'
			)}

		</div>
		{Helper(file:'helpers/sidebar-right')}
	</div>
</div>
{Helper(file:'helpers/footer')}