Sivupohja jota käytetään tuotemerkkisivun toteuttamiseen teemassa.

Kuvaus

Tuotemerkkisivun kannattaa sisältää ainakin seuraavat elementit:

Sivupohjan ominaisuudet

Sivupohjan sijainti
themes/shop/THEME/brand-list.html
Sivupohjan URL
/brand/ID/tuotemerkin-nimi
Asetettu näkyvyys
tuotemerkki

Hyödyllisiä tageja

Toteutus oletusteemassa

{Helper(file: 'helpers/header')}
{Helper(file: 'helpers/path')}
<div class="SiteContent">
	<div class="Container">
		<div class="Grid">
			<div class="Col-9-12 Col-Tablet-12-12">
				<div class="ContentSection">
					<div class="Flex Flex-Collapse">
						<div class="FlexItem">
							<h1 class="ContentTitle">{PageTitle}</h1>
						</div>
						{Helper(
							file: 'helpers/pagination-form',
							before: '
								<div class="FlexSpacer"></div>
								<div class="FlexItem">',
							after: '</div>'
						)}
					</div>
					{BrandImage(
						width: '1024',
						before: '<div class="Banner Banner-Body">',
						after: '</div>'
					)}
					{BrandDescription}
					{Helper(file: 'helpers/product-list-filters')}
					{Products(
						pagination: 'true',
						type: 'normal',
						before: '
							<div class="List ProductList">
								<div class="GridList">',
						after: '
								</div>
							</div>
							{Helper(file: 'helpers/pagination')}',
						helper: 'helpers/list-product',
						or: '<div class="Notification">0 {%Products}</div>'
					)}
				</div>
			</div>
			<div class="Col-3-12 Col-Tablet-12-12">
				{Helper(file: 'helpers/sidebar')}
			</div>
		</div>
	</div>
</div>
{Helper(file: 'helpers/footer')}