Tulostaa pudotusvalikon, jonka avulla valitaan tuotelistan järjestelykriteerit.

Kuvaus

Pudotusvalikon arvot määräytyvät tuotelistan sort-attribuutin arvojen perusteella.

Sivutustyökalut toteutetaan <form>-elementtinä, jolle määritellään attribuutit action="{CurrentURL}" ja method="GET".

Lue lisää sivutustyökalujen toteuttamisesta tuotelistoille.

Syntaksi

{PaginationSort(
  id: string
)}

Näkyvyys

Tagia käytetään aina tuotelistatagien (esim. {Products}) yhteydessä.

Sivutustyökalujen toteuttaminen tuotelistoille

Oheisessa esimerkissä käydään läpi sivutustyökalujen toteutus MyCashflow'n oletusteemassa.

{Products(
  pagination: true,
  classes: 'first||',
  limit: '30|15|60|90',
  sort: 'manual|name_asc|released_desc|price_asc',
  before: '
    <form action="{CurrentUrl}" method="get" id="PaginationSortForm">
      {PaginationStatus}
      <div class="FormItem GroupItem">
        {PaginationFormParameters(
          name: 'keyword'
        )}
        <div>
          {PaginationSort}
        </div>
        <div>
          {PaginationLimit}
        </div>
        <div>
          <button type="submit">{%Send}</button
        </div>
      </div>
    </form>
  ',
  after: '{PaginationPages(items: 7)}',
  helper: 'helpers/listproduct'
)}

Sivutustyökalut toteutetaan lomakkeena, jonka action-attribuutille annetaan kulloisenkin sivun osoite.

Aluksi tulostetaan sivutuksen tila (monennellako sivulla käyttäjä kulloinkin on) käyttämällä {PaginationStatus}-tagia.

Tämän jälkeen tulostetaan sivutusparametrit, eli ... , käyttämällä {PaginationFormParameters}-tagia.

Tuotelistan järjestely- ja rajoitusvalikot tulostetaan käyttämällä {PaginationSort}- ja {PaginationLimit}-tageja. Valikkojen arvot määrittyvät tuotelistalla määriteltyjen sort- ja limit-attribuuttien arvojen perusteella.

Attribuutit

id:

Määrittää tulostettavalle <select>-listalle id-attribuutin, ja listan <label>-elementille for-attribuutin.

Sallitut arvot: merkkijono

after/before:

after- ja before-attribuuteilla voit määrittää sisällön, joka tulostuu ennen tagin tuottamaa sisältöä tai sen jälkeen.

Sallitut arvot: HTML- ja Interface-merkkaus

Esim.:

 • before: '<p>Tämä merkkaus näkyy ennen tagin omaa sisältöä.</p>'
 • after: '<p>Tämä taas näkyy tagin oman sisällön jälkeen.</p>'

Mikäli tagi ei tuota mitään sisältöä, myöskään after- ja before-attribuuttien sisältö ei tulostu.

escape:

Asettaa tulostuvassa sisällössä pakomerkin ennen lainausmerkkejä.

Attribuutin tarkoitus on helpottaa tagin palauttaman sisällön käyttämistä JavaScriptin avulla.

Sallitut arvot: true/false. Oletusarvo false.

or:

Määrittää vaihtoehtoisen sisällön, joka näkyy mikäli tagi ei itse tuota mitään sisältöä.

Sallitut arvot: HTML- ja Interface-merkkaus

Esim. or: 'Sisältöä ei löytynyt.'