Tulostaa asiakkaan valitseman toimitustavan tietoja, ennen kuin tilaus on viety loppuun.

Kuvaus

Oletusarvoisesti tagi tulostaa toimitustavan nimen. Voit kuitenkin määrittää tulostettavan sisällön itse käyttämällä helper-attribuutin sisällä toimitustavan tietoja tulostavia tageja.

Tagi ei tulosta mitään, mikäli asiakas ei ole valinnut toimitustapaa.

Syntaksi

{CheckoutShippingMethod(
    helper: string
)}

Näkyvyys

Toimii näkyvyydessä: globaali

Näkyvyyshelper-attribuutissa: toimitustapa

Tagia käytetään pääasiassa kassalla ja ostoskorissa.

Attribuutit

helper:

Määrittää tulostuksen sisällön ja merkkausmuodon.

Sallitut arvot: Interface- ja HTML-merkkaus, joka määrittää tulostuksen merkkauksen ja sisällön.

helper-attribuuttia on mahdollista käyttää kahdella tavalla:

  • voit kirjoittaa halutun merkkauksen suoraan attribuutin arvoksi tai
  • voit antaa attribuutin arvoksi viittauksen tiedostoon, joka sisältää halutun merkkauksen.

    Anna viittaus suhteessa teeman juurihakemistoon.

Katso myös helper-attribuutin tarkemmat käyttöohjeet.

after/before:

after- ja before-attribuuteilla voit määrittää sisällön, joka tulostuu ennen tagin tuottamaa sisältöä tai sen jälkeen.

Sallitut arvot: HTML- ja Interface-merkkaus

Esim.:

  • before: '<p>Tämä merkkaus näkyy ennen tagin omaa sisältöä.</p>'
  • after: '<p>Tämä taas näkyy tagin oman sisällön jälkeen.</p>'

Mikäli tagi ei tuota mitään sisältöä, myöskään after- ja before-attribuuttien sisältö ei tulostu.

escape:

Asettaa tulostuvassa sisällössä pakomerkin ennen lainausmerkkejä.

Attribuutin tarkoitus on helpottaa tagin palauttaman sisällön käyttämistä JavaScriptin avulla.

Sallitut arvot: true/false. Oletusarvo false.

or:

Määrittää vaihtoehtoisen sisällön, joka näkyy mikäli tagi ei itse tuota mitään sisältöä.

Sallitut arvot: HTML- ja Interface-merkkaus

Esim. or: 'Sisältöä ei löytynyt.'