Lukee sisään HTML-tiedoston tai vapaamuotoista merkkausta, ja tulostaa syntyneen sisällön sivulle.

Kuvaus

Listoja tulostavilla tageilla on käytössään myös helper-attribuutti, joka toimii hyvin samaan tapaan kuin {Helper}-tagi.

Katso myös ohjeet listojen muotoiluun helper-attribuutin avulla.

Syntaksi

{Helper(
  file: string,
  case: string,
  product: int,
  category: int,
  brand: int,
  campaign: int,
  infopage: int,
  news: int
)}

Näkyvyys

Toimii näkyvyydessä: globaali

Globaalin näkyvyyden tageja on mahdollista käyttää missä tahansa sivupohjassa ja minkä tahansa tagin sisällä.

Sisällön uudelleenkäyttäminen useilla sivuilla {Helper}-tagin avulla

<header>
  <div class="logo">
    {Logo}
  </div>
  <nav>
    {Categories}
  </nav>
</header>        

Yllä oleva tiedosto sisältää teeman jokaisella sivulla käytettävän header-osion, jossa tulostetaan yrityksen logo käyttämällä {Logo}-tagia, sekä tuoteryhmänavigaatio {Categories}-tagilla.

Tiedosto sijaitsee teeman kansiossa helpers nimellä header.html.

{Helper(
  file: 'helpers/header'
)}         

header.html-tiedosto haetaan yllä näkyvällä merkkauksella. Huomaa että file-attribuutin arvona annettavaan tiedostopolkuun ei ole sisällytetty tiedostopäätettä.

Yksittäisen tuotteen tulostaminen {Helper}-tagin avulla

Kun {Helper}-tagilla halutaan tulostaa yksittäisen tuotteen tiedostot, tallennetaan tulostettavaan tiedostoon tuotetageja, jotka tulostavat tuotteesta halutut tiedot:

<div>
  <h2>{ProductName}</h2>
  <div>
    {ProductPrices}
  </div>
  <div>
    {ProductDescription}
  </div>
</div>        

Yllä näkyvä esimerkkitiedosto sijaitsee teeman kansiossa /helpers nimellä promotuote.html:

{Helper(
  file: 'helpers/promotuote',
  product: 6
)}        

{Helper}-tagille annetaan tällöin product-attribuutin arvoksi halutun tuotteen ID-numero, ja file-attribuutille tulostettavan tiedoston sijainti.

Esimerkissä tulostettavassa tiedostossa olevat tuotetagit tulostavat tietoja tuotteelta, jonka ID-numero on 6.

Tuoteryhmän tuotteiden tulostaminen {Helper}-tagin avulla

Tarvittaessa voit tulostaa {Helper}-tagilla listan haluamasi tuoteryhmän tuotteista. Tällöin tulostettavassa tiedostossa voidaan käyttää esimerkiksi {CategoryProducts}-tagia tulostamaan itse tuotelista.

<div>
  <h2>{CategoryName}</h2>
  <div>{CategoryDescription}</div>
  <div>
    {CategoryProducts(
      helper: 'helpers/listproduct'
    )}
  </div>
</div>        

Yllä näkyvä HTML- ja Interface-merkkaus tallennetaan tiedostoon helpers/promo-category.html.

Esimerkissä käytetään tuotelistan tulostavalla tagilla myös helper-attribuuttia, jonka avulla määritellään, että helpers/listproduct.html-tiedoston sisältö tulostaa yksittäisen listatuotteen merkkauksen.

{Helper(
  file: 'helpers/promo-category',
  category: 7
)}        

Oheisella Interface-merkkauksella tulostetaan siis nimi, kuvaus ja tuotteet tuoteryhmältä, jonka ID-numero on 7.

Sisällön tulostaminen vain tiettyjen asiakasryhmien asiakkaille

Vain halutulle asiakasryhmälle näytettävä sisältö tallennetaan omaan tiedostoonsa verkkokaupan teeman /helpers-kansioon.

<div>
  <h2>Vain jälleenmyyjien silmille</h2>
  <p>Tämä sisältö näytetään vain sisäänkirjautuneille käyttäjille, jotka kuuluvat jälleenmyyjien asiakasryhmään.</p>
</div>         

Esimerkissä on käytetty vain HTML-sisältöä, mutta tiedostossa voi luonnollisesti käyttää myös Interface-merkkausta.

{Helper(
  file: 'helpers/jalleenmyyjien-sisalto',
  case: 'CustomerGroup-3'
)}         

Sisältö tulostetaan käyttämällä {Helper}-tagia case-attribuutin arvolla 'CustomerGroup-n', jossa n on halutun asiakasryhmän ID-numero.

Attribuutit

file:

Määrittää tiedoston tai merkkauksen, joka luetaan sisään ja tulostetaan.

Arvo voidaan antaa kahdella tavalla:
 • Tiedostonimi: Anna haluamasi HTML-tiedoston sijainti suhteessa teeman juurikansioon.

  Älä sisällytä tiedostonimeen päätettä.

 • Merkkaus: Sulje antamasi merkkaus kahden aaltosulkeen sisään {{ <!-- HTML- ja Interface-merkkaus tähän --> }}.

Esimerkiksi:
{Helper(
   file: 'helpers/file'
)}

{Helper(
   file: {{
      {ShopName}
   }}
)}
case:

Määrittää ehdot, joiden täyttyessä tagi tulostaa sisältöä.

Sallitut arvot:

 • 'CartNotEmpty': Ostoskori ei ole tyhjä.
 • 'CartEmpty': Ostoskori on tyhjä.
 • 'IsCheckout': Nykyinen sivu on jokin kassasivu.
 • 'IsCategory': Nykyinen sivu on tuoteryhmäsivu.
 • 'IsHomepage': Nykyinen sivu on etusivu.
 • 'IsBrand': Nykyinen sivu on tuotemerkin sivu.
 • 'IsProduct': Nykyinen sivu on tuotesivu. Tuotesivulla ovat lisäksi käytettävissä seuraavat arvot:
  • 'IsNewProduct': Tuote on julkaistu viimeisen kuukauden sisällä.
  • 'IsDiscountProduct': Tuote kuuluu johonkin aktiiviseen alennuskampanjaan.
  • 'IsFeaturedProduct': Tuote on mainostettava.
 • 'IsCampaign': Nykyinen sivu on kampanjasivu.
 • 'IsNews': Nykyinen sivu on uutissivu.
 • 'IsPage': Nykyinen sivu on sisältösivu.
 • 'IsAccount': Nykyinen sivu on jokin asiakastilin sivu.
 • 'LoyaltyProgramIsActive': Kanta-asiakasohjelma on aktiivinen verkkokaupassa.
 • 'AdminLogged': Kävijä on sisäänkirjautunut ylläpitäjä.
 • 'CustomerLogged': Kävijä on sisäänkirjautunut asiakas.
 • 'CustomerNotLogged': Kävijä ei ole sisäänkirjautunut asiakas.
 • 'CustomerGroups': Sisäänkirjautunut asiakas kuuluu johonkin asiakasryhmään.
 • 'CustomerGroup-n': Sisäänkirjautunut asiakas kuuluu asiakasryhmään n (asiakasryhmän ID-numero).
 • 'IsNewCustomer': Asiakkaan sähköpostiosoite löytyy tasan yhdestä aiemmasta verkkokaupan tilauksesta. Tämän avulla voit esimerkiksi näyttää asiakkaan ensimmäisen tilauksen sähköposteissa ja tilausvahvistuksessa räätälöityä sisältöä.
 • 'VatFreePricing': Versiossa on käytössä Näytä hinnat ilman arvonlisäveroa -asetus (lue lisää verottomien hintojen toteuttamisesta).
product:

Määrittää, että tagin avulla tulostettavaa sisältöä käsitellään tuotteena, jolloin tulostettavassa sisällössä voidaan käyttää tuotteen tageja.

Arvona annetaan halutun tuotteen ID-numero.

Esim. product: 2

category:

Määrittää, että tagin avulla tulostettavaa sisältöä käsitellään tuoteryhmänä, jolloin tulostettavassa sisällössä voidaan käyttää tuoteryhmien tageja.

Arvona annetaan halutun tuoteryhmän ID-numero.

Esim. category: 2

brand:

Määrittää, että tagin avulla tulostettavaa sisältöä käsitellään tuotemerkkinä, jolloin tulostettavassa sisällössä voidaan käyttää tuotemerkkien tageja.

Arvona annetaan halutun tuotemerkin ID-numero.

Esim. brand: 2

campaign:

Määrittää, että tagin avulla tulostettavaa sisältöä käsitellään kampanjana, jolloin tulostettavassa sisällössä voidaan käyttää kampanjoiden tageja.

Arvona annetaan halutun kampanjan ID-numero.

Esim. campaign: 2

infopage:

Määrittää, että tagin avulla tulostettavaa sisältöä käsitellään sisältösivuna, jolloin tulostettavassa sisällössä voidaan käyttää sisältösivujen tageja.

Arvona annetaan halutun sivun ID-numero.

Esim. infopage: 2

news:

Määrittää, että tagin avulla tulostettavaa sisältöä käsitellään uutissivuna, jolloin tulostettavassa sisällössä voidaan käyttää uutisten tageja.

Arvona annetaan halutun uutisen ID-numero.

Esim. news: 2

after/before:

after- ja before-attribuuteilla voit määrittää sisällön, joka tulostuu ennen tagin tuottamaa sisältöä tai sen jälkeen.

Sallitut arvot: HTML- ja Interface-merkkaus

Esim.:

 • before: '<p>Tämä merkkaus näkyy ennen tagin omaa sisältöä.</p>'
 • after: '<p>Tämä taas näkyy tagin oman sisällön jälkeen.</p>'

Mikäli tagi ei tuota mitään sisältöä, myöskään after- ja before-attribuuttien sisältö ei tulostu.

escape:

Asettaa tulostuvassa sisällössä pakomerkin ennen lainausmerkkejä.

Attribuutin tarkoitus on helpottaa tagin palauttaman sisällön käyttämistä JavaScriptin avulla.

Sallitut arvot: true/false. Oletusarvo false.

or:

Määrittää vaihtoehtoisen sisällön, joka näkyy mikäli tagi ei itse tuota mitään sisältöä.

Sallitut arvot: HTML- ja Interface-merkkaus

Esim. or: 'Sisältöä ei löytynyt.'