Kaikilla verkkokaupoilla on oltava toimitusehdot, joissa annetaan asiakkaille tietoa muun muassa verkkokaupan maksu- ja toimitustavoista sekä niihin liittyvistä kustannuksista.

Mitä tietoja toimitusehdoissa on annettava?

Asiakkaiden on saatava verkkokaupassa ennen tilauksen tekemistä tietyt tiedot (muun muassa verkkokaupan maksu- ja toimitustavoista), jotka on käytännössä paras esittää toimitusehdoissa.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto on laatinut linjauksen, jossa kerrotaan, mitä tietoja asiakkaan on saatava verkkokaupasta ennen tilausta (luku 6).

MyCashflow'ssa toimitusehdot laaditaan eri tavoilla yksi- ja monikielisille verkkokaupoille. Molemmat tapaukset on käsitelty alla.

Kun laadit toimitusehtoja verkkokaupallesi, voit säästää aikaa ja vaivaa käyttämällä pohjana MyCashflow'n toimitusehtopohjaa.

1) Yksikielisten verkkokauppojen toimitusehdot

Jos verkkokaupassasi on vain yksi kauppaversio, kirjoita verkkokaupan toimitusehdot hallintatyökalun sivulla Asetukset > Yleiset asetukset kenttään Toimitusehdot.

Oletusarvoisesti verkkokaupassa on sisältösivu, jolla toimitusehdot tulostetaan asetuksista käyttämällä Interface-tagia {TermsAndConditions}.

Jos sisältösivu on poistettu verkkokaupastasi, voit milloin tahansa luoda sen uudestaan, ja tulostaa siellä toimitusehdot kirjoittamalla yllämainitun tagin sivun sisältökenttään.

2) Monikielisten verkkokauppojen toimitusehdot

  1. Jos olet luonut useita kauppaversioita, luo toimitusehdoille oma sisältösivu. Nimeä sivu selkeästi (esim. Toimitusehdot).
  2. Käännä sivun sisältö ja otsikko kaikille haluamillesi kielille, jos kauppaversiot ovat erikielisiä.
  3. Tallenna luomasi sisältösivu, ja siirry kauppaversioiden asetuksiin sivulle Ulkoasu > Versiot.
  4. Valitse kaikkien kauppaversioidesi asetuksissa Toimitusehdot-valikosta toimitusehtoja varten luomasi sisältösivu.
  5. Tallenna kauppaversion asetukset.

    Kauppaversiokohtaisesti määritellyt toimitusehdot saa myös näkyviin oletusteeman alareunan Toimitusehdot-linkin kautta.

    Voit myös liittää laatimasi toimitusehdot muuhun sisältöön kutsumalla sisällössä {TermsAndConditions}-tagia.