Tässä artikkelissa käydään läpi tietosuojaselosteen lisääminen verkkokauppaan tai yksittäisille kauppaversioille.

Kun laadit tietosuojaselosteen tämän artikkelin ohjeiden mukaisesti, siihen linkitetään kassalta tilauksen vahvistuspainikkeen yhteydestä.

Voit käyttää koko verkkokaupassa samaa tietosuojaselostetta tai laatia omat verkkokaupan eri versioille. Molemmat tavat on ohjeistettu alla.

Yhden tietosuojaselosteen käyttäminen koko verkkokaupassa

 1. Luo tietosuojaselosteelle sisältösivu hallintatyökalun sivulla Sisällöt > Sivut.
 2. Mene hallintatyökalun sivulle Asetukset > Yleiset asetukset.
 3. Valitse luomasi tietosuojaselosteen sivu Tietosuojaseloste-valikosta.

Versiokohtaisten tietosuojaselosteiden käyttäminen

Voit käyttää verkkokaupan eri versioissa erilaisia tietosuojaselosteita. Tämä voi olla tarpeen esimerkiksi, jos verkkokaupassa on erillinen B2B-versio.

Jos käännät tietosuojaselosteen eri kielille, lisää käännökset sivulle kuten normaalistikin.

Näin voit käyttää samankielisissä versioissa erilaisia sisältöjä:

 1. Luo jokaiselle erilaiselle tietosuojaselosteelle oma sisältösivu hallintatyökalun sivulla Sisällöt > Sivut.
 2. Mene hallintatyökalun sivulle Ulkoasu > Versiot.
 3. Avaa tarvittava versio muokattavaksi vasemman reunan valikosta.
 4. Valitse luomasi tietosuojaselosteen sivu Tietosuojaseloste-valikosta.

Tietosuojaselosteen sisältö

MyCashflow'ssa asiakkailla on mahdollisuus luoda käyttäjätili verkkokauppaan, mikä tarkoittaa sitä, että verkkokauppasi kerää ja tallentaa käyttäjien tietoja. Henkilötietojen käsittelystä on laadittava tietosuojaseloste, josta käy ilmi, miten verkkokauppa noudattaa EU:n tietosuoja-asetusta (GDPR).

Tietosuojaselosteen laatiminen kannattaa mieltää myönteiseksi, sillä kaikki asiakkaidesi saataville tuotettu informaatio luo toiminnallesi uskottavuutta, lisää luotettavuutta ja läpinäkyvyyttä ja vähentää asiakkaiden epäluuloja verkkokauppaasi kohtaan.

Tietosuojaselosteen on hyvä tuoda ilmi seuraavat asiat:

 • avoimesti ja selkeästi vähintään organisaatiosi nimi, yhteystiedot ja mahdollisen tietosuojavastaavan yhteystiedot sekä se, mitä tietoja organisaatiosi aikoo käsitellä
 • mihin tarkoitukseen organisaatiosi käsittelee henkilötietoja
 • henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste
 • kuinka kauan tietoja säilytetään
 • mikä toinen organisaatio tai henkilö voi saada tiedot
 • siirretäänkö henkilötietoja EU:n ulkopuolelle
 • henkilön tietosuojaoikeudet
 • oikeus tehdä valitus tietosuojaviranomaiselle
 • oikeus milloin tahansa peruuttaa suostumus, jos käsittely perustuu suostumukseen
 • tiedot automaattisesta päätöksenteosta ja käsittelyyn liittyvästä logiikasta.

Lähde: Tietosuoja.fi.

Tietosuojaselosteelle ei ole olemassa standardimallia, mutta Tietosuojavaltuutetun GDPR-sivuilta saat apua tietosuojaselosteen laadintaan.

Voit katsoa mallia tietosuojaselosteeseen myös muista verkkokaupoista.

reCAPTCHA-tarkistus on saatavilla seuraaville lomakkeille:
 • yhteydenottolomake
 • saatavuusilmoituslomake
 • rekisteröitymislomake
 • uutiskirjeen tilauslomake
 • salasanan palautuslomake