Tulostaa listan tilauksen tuotteista.

Kuvaus

Oletusarvoisesti tilaustuotteiden tiedot tulostetaan <table>-elementtin, johon sisällytetään seuraavat tiedot:

Tuotteiden joukossa tulostetaan omana rivinään myös mahdollinen alennusrivi, joka määrittyy tilauksella käytössä olevien kuponkialennusten ja kampanjoiden perusteella.

Attribuutilla coupon:false voit myös estää alennusrivin tulostamisen tarvittaessa.

Rivialennukset on laskettu mukaan jokaisen tulostettavan tuotteen hintaan.

Voit muokata tagin tulostusta määrittämällä haluamasi sisällön ja merkkauksen helper-attribuutissa.

Syntaksi

{OrderProducts(
  coupon: boolean,
  helper: string,
  sort: string
)}

Näkyvyys

Toimii näkyvyydessä: tilaus

Näkyvyyshelper-attribuutissa: tilaustuote

Vaadittu näkyvyys on aina asetettu seuraavissa sivupohjissa:

Sivupohjat
Kiitos tilauksesta -sivu
Tilausvahvistus
Toimitusvahvistus
Toimitus viivästyy -ilmoitus
Valmis noudettavaksi -ilmoitus
Maksuvahvistus
Odotamme maksuasi -muistutus
Tilaus on peruttu -ilmoitus
Kuitti
Lähetyslista
Osoitekortti

Attribuutit

coupon:

Jos tilauksella on käytössä alennus, attribuutti asettaa alennuksen tulostumaan tuoterivinä muiden joukossa.

Sallitut arvot: true/false. Oletusarvo true.

helper:

Määrittää yksittäisen listaelementin sisällön ja tulostusmuodon.

Sallitut arvot: Interface- ja HTML-merkkaus, joka määrittää tulostuksen merkkauksen ja sisällön.

helper-attribuuttia on mahdollista käyttää kahdella tavalla:

 • voit kirjoittaa halutun merkkauksen suoraan attribuutin arvoksi tai
 • voit antaa attribuutin arvoksi viittauksen tiedostoon, joka sisältää halutun merkkauksen.

  Anna viittaus suhteessa teeman juurihakemistoon.

Katso myös helper-attribuutin tarkemmat käyttöohjeet.

sort:

Määrittää listan lajitteluperusteet.

Sallitut arvot:

 • 'default': alkuperäinen järjestys säilytetään (oletusarvo)
 • 'product_code': tuotteet järjestellään tuotenumeroiden mukaan
 • 'stock_place': tuotteet järjestellään varastopaikan mukaan (hyödyllinen lähetyslistalla)
after/before:

after- ja before-attribuuteilla voit määrittää sisällön, joka tulostuu ennen tagin tuottamaa sisältöä tai sen jälkeen.

Sallitut arvot: HTML- ja Interface-merkkaus

Esim.:

 • before: '<p>Tämä merkkaus näkyy ennen tagin omaa sisältöä.</p>'
 • after: '<p>Tämä taas näkyy tagin oman sisällön jälkeen.</p>'

Mikäli tagi ei tuota mitään sisältöä, myöskään after- ja before-attribuuttien sisältö ei tulostu.

escape:

Asettaa tulostuvassa sisällössä pakomerkin ennen lainausmerkkejä.

Attribuutin tarkoitus on helpottaa tagin palauttaman sisällön käyttämistä JavaScriptin avulla.

Sallitut arvot: true/false. Oletusarvo false.

or:

Määrittää vaihtoehtoisen sisällön, joka näkyy mikäli tagi ei itse tuota mitään sisältöä.

Sallitut arvot: HTML- ja Interface-merkkaus

Esim. or: 'Sisältöä ei löytynyt.'