Sivupohja, jota käytetään MyCashflow'n oman PDF-muotoisen osoitekortin muodostamiseen.

Kuvaus

PDF-tulosteiden sivupohjat on eriytetty tulosteteemoiksi.

PDF-tulosteiden HTML-sivupohjat ovat nykyään kaupan teemasta erillisiä tulosteteemoja, jotka asennetaan kansioon themes/print

Kaupan teemassa sijaitsevat tulosteiden sivupohjat toimivat edelleen, mutta suosittelemme siirtämään sivupohjat tulosteteemaksi mahdollisimman pian.

Lue lisää uudistuksesta.

Osoitekortin sivupohja on käytössä vain tilauksilla, joiden toimitustapa käyttää MyCashflow'ta osoitekorttien tulostamiseen. Jos käytät jotain ulkoista kuljetuspalvelua, tätä sivupohjaa ei käytetä.

Olennaisia tietoja osoitekortissa ovat vastaanottajan osoitetiedot ja lähettäjän tiedot.

Sivupohjan HTML-tiedosto muunnetaan PDF-muotoon Prince XML -ohjelmalla, joka sisältää vahvan tuen CSS-kielelle ja tukee myös jossain määrin JavaScriptiä.

Ohjelman tukisivuilta löytyy ohjeita suunnittelijalle.

Lue lisää MyCashflow'n PDF-tulosteiden muotoilusta.

Sivupohjan ominaisuudet

Sivupohjan sijainti
themes/print/THEME/addresslabel.html
Sivupohjan URL
Tulosteilla ei ole URL-osoitetta.
Asetettu näkyvyys

Toteutus oletusteemassa

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
	<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"/>
	<title>{%Order} {OrderNumber}</title>
	<style type="text/css">
		* { margin: 0; padding: 0; border: 0; }
		@page {
			size: A5 landscape;
			margin: 0; padding: 0;
		}
		body {
			color: #000; background: #FFF;
			font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif;
			font-size: 12pt; line-height: 18pt;
			text-align: right;
		}
		html, body {
			width: 100%;
			height: 100%;
			overflow: hidden;
		}
		.LogoLink {
			float: left;
			display: block;
			text-align: left;
			padding: 10mm;
		}
		.NoLogoImage {
			display: none;
			margin: 0 0 18pt;
		}
		img {
			display: block;
			margin: 0 auto 18pt; padding: 0;
			prince-image-resolution: 300;
			max-height: 30mm;
			max-width: 60mm;
		}
		.Content {
			padding: 40mm 10mm 10mm;
			text-align: right;
			font-size: 16pt;
			line-height: 24pt;
		}
		.Content p {
			word-break: break-all; margin: 0;
		}
		.Sender {
			position: absolute;
			left: 10mm; top: 45mm;
			text-align: left;
			font-size: 11pt;
			line-height: 14pt;
		}
		.Receiver {
			position: absolute;
			right: 10mm; top: 75mm;
			text-align: left;
			font-size: 11pt;
			line-height: 14pt;
		}
		h2 {
			font-size: 11pt;
			margin: 0 0 14pt;
		}
	</style>
</head>
<body>
	{Logo}
	<div class="Content">
		<div class="Receiver">
		<p>
		       {OrderShippingCompany(after:'<br>')}
			{OrderShippingName}
			{OrderShippingAddress(before:'<br>')}
			{OrderShippingZip(before:'<br>')} {OrderShippingCity}
			{OrderShippingCountry(before:'<br>')}
		</p>
		</div>
		<div class="Sender">
			<h2>{%Sender}</h2>
			<p>
				{ContactCompany(after:'<br>')}
				{ContactStreetAddress1(after:'{ContactStreetAddress2(before:',&nbsp;')}<br>')}
				{ContactZip} {ContactCity(after:'<br>')}
				{ContactCountry}
			</p>
		</div>
	</div>
</body>
</html>