Sivupohja, jota käytetään PDF-muotoisen lähetyslistan muodostamiseen.

Kuvaus

PDF-tulosteiden sivupohjat on eriytetty tulosteteemoiksi.

PDF-tulosteiden HTML-sivupohjat ovat nykyään kaupan teemasta erillisiä tulosteteemoja, jotka asennetaan kansioon themes/print

Kaupan teemassa sijaitsevat tulosteiden sivupohjat toimivat edelleen, mutta suosittelemme siirtämään sivupohjat tulosteteemaksi mahdollisimman pian.

Lähetyslistaa käytetään pääasiassa varastonhallinnan tehtävissä (esim. tuotteiden keräily), joten sivupohjan tärkein sisältö on useimmiten tilattujen tuotteiden lista.

Lähetyslista tulostetaan hallintatyökalun tilaussivulla kohdassa Dokumentit.

Voit tarkastella sivupohjan HTML-tulostusta hallintatyökalussa määrittämällä sivun URL-osoitteen seuraavasti:

/flow/kuitti.php?t=dispatchnote&tilaus=TILAUSNUMERO&pdf=false

Sivupohjan HTML-tiedosto muunnetaan PDF-muotoon Prince XML -ohjelmalla, joka sisältää vahvan tuen CSS-kielelle ja tukee myös jossain määrin JavaScriptiä.

Ohjelman tukisivuilta löytyy ohjeita suunnittelijalle.

Lue lisää MyCashflow'n PDF-tulosteiden muotoilusta.

Sivupohjan ominaisuudet

Sivupohjan sijainti
themes/print/THEME/dispatchnote.html
Sivupohjan URL
Tulosteilla ei ole URL-osoitetta.
Asetettu näkyvyys

Toteutus oletusteemassa

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"/>
<title>{%Receipt} {OrderNumber}</title>

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="{ThemeUrl}/css/printables.css?date=20170803"/>

</head>

<body>

	<div id="ReceiptHeader">
		<div id="Logo">
			{Logo}
		</div>
		<div id="ReceiptTitle">
			<h4>{ShopName}</h4>
			<h1>{%DispatchNote} {OrderNumber}</h1>
		</div>
	</div>

	<div id="InfoWrapper">
		<div id="ShippingAddress">
			{OrderShippingCompany(after:'<br/>')}
			{OrderShippingName(after:'<br/>')}
			{OrderShippingAddress(after:'<br/>')}
			{OrderShippingZip}
			{OrderShippingCity(after:'<br/>')}
			{OrderShippingCountry}
		</div>
		<div id="OrderInfo">
			<dl>
				<dt>{%CheckoutCustomerInformation}</dt>
				<dd>{OrderCustomerInformation}</dd>
			</dl>
			{OrderInfo}
		</div>
	</div>

	{OrderProducts(
		before: '
			<div id="PrintProducts">
				<table>
					<thead>
						<tr>
							<th scope="col" class="CartProduct">{%Product}</th>
							<th scope="col">{%ProductCode}</th>
							<th scope="col">{%Quantity}</th>
							<th scope="col">{%ShippingDate}</th>
						</tr>
					</thead>
					<tbody>
		',
		helper: '{{
			<tr>
				<th class="CartProduct">
					<h3>
						{OrderProductName}
						{OrderProductVariation(before: ' <br/><em class="ProductVariation">',after:'</em>')}
						{OrderProductDownloadLink(before: ' <br/><span style="font-weight: normal;">{%ProductDownload}: </span><strong class="ProductDownloadLink">',after:'</strong>')}
					</h3>
					{ProductStockPlace(
						before: '<dl><dt>{%Storage}</dt><dd>',
						after: '</dd></dl>'
					)}
					{OrderProductChoices}
				</th>
				<td>{OrderProductCode}</td>
				<td>{OrderProductQuantity}</td>
				<td>{OrderProductShippingStatus}</td>
			</tr>
		}}',
		after: '</tbody></table></div>'
	)}

	<div id="ReceiptContact">
		<p id="PrintContactAddress">
			{ContactCompany}
			{ContactBusinessID(
				before: ' (',
				after: ')'
			)}
			<br>
			{ContactStreetAddress1(
				after: '
					{ContactStreetAddress2(before: '<br>')}
				'
			)}
			<br>
			{ContactZip} {ContactCity(after:',&nbsp;')} {ContactCountry}
		</p>
		<p id="PrintContactElectrical">
			{ContactEmail(after:'<br>')}
			{ContactInternet(after:'<br>')}
			{ContactPhone(after:'<br>')}
		</p>
		<div id="PrintBanner">
			{Banners(
				name: 'print',
				sort: 'random',
				limit: 1,
				helper: '{{
					{BannerText}
				}}'
			)}
		</div>
	</div>

</body>
</html>