Kassan sivu, joka näytetään tilauksen vahvistamisen tai maksupalvelusta palaamisen jälkeen.

Kuvaus

Useimmiten sivulle kannattaa sijoittaa seuraavat elementit:

Asiakkaan ostoskori tyhjennetään ennen ohjaamista kiitossivulle. Tämä tarkoittaa että ostoskorin tagit eivät toimi enää tällä sivulla.

Tämä sivupohja on käytössä sekä monivaiheisella että yksisivuisella kassalla.

Sivupohjan ominaisuudet

Sivupohjan sijainti
themes/shop/THEME/checkout/thanks.html
Sivupohjan URL
/checkout/thanks/
Asetettu näkyvyys
tilaus

Toteutus oletusteemassa

{Helper(file:'checkout/header')}
<div id="SidebarBg" class="OmitSidebars">
	<div id="Main" class="clearfix">
		<div id="Primary" class="Column">

			<div class="Content">

				<h1>{%CheckoutThanksForOrder}</h1>
					{CheckoutRegistrationForm(
						before: '
							<p class="Big">{%CheckoutThanksRegistration}<br><a class="Button" title="{%CheckoutCreateAccount}" id="DisplayCheckoutForm" href="#CheckoutThanksRegistrationForm">{%CheckoutCreateAccount}</a></p>
							<form action="/account/register/" method="post" id="CheckoutThanksRegistrationForm" class="BlockForm">
							<p>{%CheckoutCreateAccountInfo}</p>
						',
						after: '<div class="FormItem FormSubmit">
							<button type="submit" class="SubmitButton">{%CheckoutCreateAccount}</button>
							</div>
						</form>'
					)}

				<p class="Big">{OrderPaymentInstructions}</p>

				{OrderProducts(
					before: '
						<div id="OrderProducts">
							<table>
								<thead>
									<tr>
										<th scope="col" class="CartProduct" colspan="2">{%Product}</th>
										<th scope="col" class="CartPrice">{%Price}</th>
										<th scope="col" class="CartQuantity">{%Quantity}</th>
										<th scope="col" class="CartTotal">{%Total}</th>
									</tr>
								</thead>
								<tfoot>

									<tr class="CartTotal">
										<th scope="row" colspan="4">{%CheckoutProductsTotal}<br>
										<small>{%VAT} {OrderTaxRate(after:'%')}</small></th>
										<td class="CartTotal">
											{OrderSubTotal}<br>
											<small>{OrderSubtotalTax}</small>
										</td>
									</tr>

									{OrderShippingCosts(
										before: '<tr class="CartTotal">
											<th scope="row" colspan="4">{%ShippingCosts}: {OrderShippingMethod}<br>
											<small>{%VAT}&nbsp;{OrderShippingCostsTaxRate(after:'%')}</small>
										</th>
										<td class="CartTotal">',
										after: '<br><small>{OrderShippingCostsTax}</small></td></tr>'
									)}

									{OrderPaymentCosts(
										force: 'false',
										before: '<tr class="CartTotal">
											<th scope="row" colspan="4">{%PaymentCosts}: {OrderPaymentMethod}<br>
											<small>{%VAT}&nbsp;{OrderPaymentCostsTaxRate(after:'%')}</small>
										</th>
										<td class="CartTotal">',
										after: '<br><small>{OrderPaymentCostsTax}</small></td></tr>'
									)}

									<tr class="CartTotal" id="FullTotal">
										<th scope="row" colspan="4">{%Total}<br>
										<small>{%VAT}</small>
									</th>
									<td class="CartTotal">
										{OrderTotal}<br>
										<small>{OrderTax}</small>
									</td>
								</tr>

							</tfoot>
							<tbody>
					',
					helper: '{{
						<tr>
							<td class="CartPic">
								{ProductImage(
									link: 'false',
									width: 32,
									height: 32
								)}
							</td>
							<th class="CartProduct">
								<h3>
									{OrderProductName}
									{OrderProductVariation(before: ' <br /><em class="ProductVariation">',after:'</em>')}
									{OrderProductDownloadLink(before: ' <br /><span style="font-weight: normal;">{%DownloadFile}: </span><strong class="ProductDownloadLink">',after:'</strong>')}
								</h3>
								{OrderProductCode(
									before: '<dl><dt>{%ProductCode}</dt><dd>',
									after: '</dd></dl>'
								)}
								{OrderProductWarranty(
									before: '<dl><dt>{%Warranty}</dt><dd>',
									after: '&nbsp;{%Months}</dd></dl>'
								)}
								{OrderProductChoices}
							</th>
							<td class="CartPrice">
								{OrderProductPrice(
									after: '<br><small>{%VAT}&nbsp;{OrderProductTaxRate(after:'%')}</small>',
									before: '{OrderProductComparePrice(before: '<span class="ProductComparePrice">', after: '</span>')}&ensp;'
								)}

							</td>
							<td class="CartQuantity">{OrderProductQuantity}</td>
							<td class="CartTotal">
								{OrderProductTotal(
									after: '<br><small>{OrderProductTotalTax}</small>'
								)}
							</td>
						</tr>
					}}',
					after: '</tbody>
							</table>
						</div>
					'
				)}

				<h3>{%LegalReturnRights}</h3>
				<p>{%LegalReturnPeriod}</p>
				<p>{%LegalReturnNotificationMethod} {OrderDownloadReturnDocument}.</p>
				<p>{%LegalReturnNotification}</p>
				<h3>{%LegalReturnImplications}</h3>
				<p>{%LegalPaymentReturn}</p>
				<p>{%LegalShipmentReturnPeriod} {%LegalShipmentReturnExpenses} {%LegalShipmentReturnImpairment}</p>

			</div>
		</div>

		<div id="CheckoutThanksOrderInfo" class="Column">

			<div class="Content">

				<h2 class="BoxHeader">{%OrderInformation}</h2>

				{OrderInfo}

				{OrderShippingInformation(before: '<h2 class="BoxHeader">{%CheckoutShippingInformation}</h2><p>', after: '</p>')}

				{OrderCustomerInformation(before: '<h2 class="BoxHeader">{%CheckoutCustomerInformation}</h2><p>', after: '</p>')}

			</div>

		</div>

	</div>
</div>
{Helper(file:'checkout/footer')}