Tulostaa tilaustuotteen räätälöintivalinnat.

Kuvaus

Räätälöintilista tulostetaan <dl>-listana. wrap-attribuutin avulla voit halutessasi jättää itse <dl>-elementin pois, jolloin tulostetaan vain <dd>- ja <dt>-elementit peräkkäin.

Syntaksi

{OrderProductChoices(
    wrap: boolean
)}

Näkyvyys

Toimii näkyvyydessä: tilaustuote

Tagia käytetään vain {OrderProducts}- ja {ReceiptProducts}-tagien helper-attribuutissa.

Attribuutit

wrap:

Poistaa tarvittaessa tulostuksesta listan sisältävän <dl>-elementin.

Sallitut arvot: true/false. Oletusarvo true.

after/before:

after- ja before-attribuuteilla voit määrittää sisällön, joka tulostuu ennen tagin tuottamaa sisältöä tai sen jälkeen.

Sallitut arvot: HTML- ja Interface-merkkaus

Esim.:

  • before: '<p>Tämä merkkaus näkyy ennen tagin omaa sisältöä.</p>'
  • after: '<p>Tämä taas näkyy tagin oman sisällön jälkeen.</p>'

Mikäli tagi ei tuota mitään sisältöä, myöskään after- ja before-attribuuttien sisältö ei tulostu.

escape:

Asettaa tulostuvassa sisällössä pakomerkin ennen lainausmerkkejä.

Attribuutin tarkoitus on helpottaa tagin palauttaman sisällön käyttämistä JavaScriptin avulla.

Sallitut arvot: true/false. Oletusarvo false.

or:

Määrittää vaihtoehtoisen sisällön, joka näkyy mikäli tagi ei itse tuota mitään sisältöä.

Sallitut arvot: HTML- ja Interface-merkkaus

Esim. or: 'Sisältöä ei löytynyt.'