Sivupohja jota käytetään PDF-muotoisen kuitin muodostamiseen.

Kuvaus

PDF-tulosteiden sivupohjat on eriytetty tulosteteemoiksi.

PDF-tulosteiden HTML-sivupohjat ovat nykyään kaupan teemasta erillisiä tulosteteemoja, jotka asennetaan kansioon themes/print

Kaupan teemassa sijaitsevat tulosteiden sivupohjat toimivat edelleen, mutta suosittelemme siirtämään sivupohjat tulosteteemaksi mahdollisimman pian.

Verkkokaupan ylläpitäjä voi tulostaa kuitin manuaalisesti hallintatyökalun tilaussivulta. Lisäksi tilaussähköpostien sivupohjiin voidaan lisätä {OderDownloadReceipt}-tagi, jonka avulla asiakkaat voivat ladata kuitin suoraan tilaussähköposteista.

Tilattujen tuotteiden lista on vaivatonta tulostaa kuitilla käyttämällä {ReceiptProducts}-tagia.

Voit tarkastella sivupohjan HTML-tulostusta hallintatyökalussa määrittämällä sivun URL-osoitteen seuraavasti:

/flow/kuitti.php?t=receipt&tilaus=TILAUSNUMERO&pdf=false

Sivupohjan HTML-tiedosto muunnetaan PDF-muotoon Prince XML -ohjelmalla, joka sisältää vahvan tuen CSS-kielelle ja tukee myös jossain määrin JavaScriptiä.

Ohjelman tukisivuilta löytyy ohjeita suunnittelijalle.

Lue lisää MyCashflow'n PDF-tulosteiden muotoilusta.

Sivupohjan ominaisuudet

Sivupohjan sijainti
themes/print/THEME/receipt.html
Sivupohjan URL
Tulosteilla ei ole URL-osoitetta.
Asetettu näkyvyys

Toteutus oletusteemassa

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>{%Receipt} {OrderNumber}</title>

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="{ThemeUrl}/css/printables.css?date=20170803" />

</head>

<body>

	<div id="ReceiptHeader">
		<div id="Logo">
			{Logo}
		</div>
		<div id="ReceiptTitle">
			<h4>{ShopName}</h4>
			<h1>{%ReceiptForOrder} {OrderNumber}</h1>
		</div>
	</div>

	<div id="InfoWrapper">
		<div id="ShippingAddress">
			{OrderShippingCompany(after:'<br />')}
			{OrderShippingName(after:'<br />')}
			{OrderShippingAddress(after:'<br />')}
			{OrderShippingZip}
			{OrderShippingCity(after:'<br />')}
			{OrderShippingCountry}
		</div>
		<div id="OrderInfo">
			<dl>
				<dt>{%CheckoutCustomerInformation}</dt>
				<dd>{OrderCustomerInformation}</dd>
			</dl>
			{OrderInfo}
		</div>
	</div>

	{OrderProducts(
		before: '
			<div id="PrintProducts">
				<table>
					<thead>
						<tr>
							<th scope="col" class="CartProduct">{%Product}</th>
							<th scope="col">{%ShippingDate}</th>
							<th scope="col">{%Quantity}</th>
							<th scope="col">{%Price}</th>
							<th scope="col" class="CartTotal">{%Total}</th>
						</tr>
					</thead>
					<tbody>
		',
		helper: '{{
			<tr>
				<th class="CartProduct">
					<h3>
						{OrderProductName}
						{OrderProductVariation(before: ' <br /><em class="ProductVariation">',after:'</em>')}
						{OrderProductDownloadLink(before: ' <br /><span style="font-weight: normal;">{%ProductDownload}: </span><strong class="ProductDownloadLink">',after:'</strong>')}
					</h3>
					{OrderProductCode(
						before: '<dl><dt>{%ProductCode}</dt><dd>',
						after: '</dd></dl>'
					)}
					{OrderProductWarranty(
						before: '<dl><dt>{%Warranty}</dt><dd>',
						after: '&nbsp;{%Months}</dd></dl>'
					)}
					{OrderProductChoices}
				</th>
				<td>{OrderProductShippingStatus}</td>
				<td>{OrderProductQuantity}</td>
				<td>
					{OrderProductPrice(
						after: '<br><small>{%VAT}&nbsp;{OrderProductTaxRate(after:'%')}</small>',
						before: '{OrderProductComparePrice(before: '<span style="color: #888; text-decoration: line-through;">', after: '</span>')}&ensp;'
					)}
				</td>
				<td class="CartTotal">
					{OrderProductTotal(
						after: '<br><small>{OrderProductTotalTax}</small>'
					)}
				</td>
			</tr>
		}}',
		after: '
					</tbody>
					<tfoot>
						<tr class="CartTotal">
							<th scope="row" colspan="4">{%CheckoutProductsTotal} <br><small>{%VAT} {OrderTaxRate(after:'%')}</small></th>
							<td class="CartTotal">
								{OrderSubTotal}<br>
								<small>{OrderSubtotalTax}</small>
							</td>
						</tr>
						{OrderShippingCosts(
							before: '<tr class="CartTotal"><th scope="row" colspan="4">{%ShippingCosts}: {OrderShippingMethod}<br><small>{%VAT}&nbsp;{OrderShippingCostsTaxRate(after:'%')}</small></th><td class="CartTotal">',
							after: '<br><small>{OrderShippingCostsTax}</small></td></tr>'
						)}
						{OrderPaymentCosts(
							before: '<tr class="CartTotal"><th scope="row" colspan="4">{%PaymentCosts}: {OrderPaymentMethod}<br><small>{%VAT}&nbsp;{OrderPaymentCostsTaxRate(after:'%')}</small></th><td class="CartTotal">',
							after: '<br><small>{OrderPaymentCostsTax}</small></td></tr>'
						)}
						<tr class="CartTotal" id="FullTotal">
							<th scope="row" colspan="4">{%Total} <br><small>{%VAT} {OrderTaxRate(after:'%')}</small></th>
							<td class="CartTotal">
								{OrderTotal}<br>
								<small>{OrderTax}</small>
							</td>
						</tr>
					</tfoot>
				</table>
			</div>
		'
	)}

	<div id="VatInfo">
		{OrderTotalsByTaxRate}
		{OrderVATDescription}
	</div>

	<div id="ReceiptContact">
		<p id="PrintContactAddress">
			{ContactCompany}
			{ContactBusinessID(
				before: ' (',
				after: ')'
			)}
			<br>
			{ContactStreetAddress1(
				after: '{ContactStreetAddress2(before: ',&ensp;')}'
			)}
			<br>
			{ContactZip} {ContactCity(after:',&ensp;')} {ContactCountry}
		</p>
		<p id="PrintContactElectrical">
			{ContactEmail(after:'<br>')}
			{ContactInternet(after:'<br>')}
			{ContactPhone(after:'<br>')}
		</p>
		<div id="PrintBanner">
			{Banners(
				name: 'print',
				sort: 'random',
				limit: 1,
				helper: '{{
					{BannerText}
				}}'
			)}
		</div>
	</div>

</body>
</html>