Tulostaa yhden tilatun tuotteen kaikkien kappaleiden yhteispainon.

Syntaksi

{OrderProductTotalWeight(
    format: string
)}

Näkyvyys

Toimii näkyvyydessä: tilaustuote

Attribuutit

format:

Määrittää tulostettavan painon yksikön (grammat/kilogrammat).

Oletusarvoisesti tagi tulostaa painon grammoina, jos paino on alle yhden kilogramman. Muuten paino tulostuu kilogrammoina.

Sallitut arvot:
  • 'grams': paino tulostuu aina grammoina.
  • 'kilograms': paino tulostuu aina kilogrammoina.

after/before:

after- ja before-attribuuteilla voit määrittää sisällön, joka tulostuu ennen tagin tuottamaa sisältöä tai sen jälkeen.

Sallitut arvot: HTML- ja Interface-merkkaus

Esim.:

  • before: '<p>Tämä merkkaus näkyy ennen tagin omaa sisältöä.</p>'
  • after: '<p>Tämä taas näkyy tagin oman sisällön jälkeen.</p>'

Mikäli tagi ei tuota mitään sisältöä, myöskään after- ja before-attribuuttien sisältö ei tulostu.

escape:

Asettaa tulostuvassa sisällössä pakomerkin ennen lainausmerkkejä.

Attribuutin tarkoitus on helpottaa tagin palauttaman sisällön käyttämistä JavaScriptin avulla.

Sallitut arvot: true/false. Oletusarvo false.

or:

Määrittää vaihtoehtoisen sisällön, joka näkyy mikäli tagi ei itse tuota mitään sisältöä.

Sallitut arvot: HTML- ja Interface-merkkaus

Esim. or: 'Sisältöä ei löytynyt.'