Tulostaa koosteen tilauksen tiedoista.

Kuvaus

Tulostettavaan sisältöön kuuluvat seuraavat tilauksen tiedot:

Oletusarvoisesti tiedot tulostetaan <dl>-elementin sisään. type:'table' -attribuutilla voit asettaa sisällön tulostumaan <table>-elementin sisään.

Syntaksi

{OrderInfo(
    type: string
)}

Attribuutit

type:

Määrittää HTML-merkkauksen, joka tulostettaviin tietoihin lisätään.

Voit valita joko <dl/>-määritelmälistan tai <table/>-taulukon.

Sallitut arvot: 'dl' (oletusarvo) / 'table'

after/before:

after- ja before-attribuuteilla voit määrittää sisällön, joka tulostuu ennen tagin tuottamaa sisältöä tai sen jälkeen.

Sallitut arvot: HTML- ja Interface-merkkaus

Esim.:

  • before: '<p>Tämä merkkaus näkyy ennen tagin omaa sisältöä.</p>'
  • after: '<p>Tämä taas näkyy tagin oman sisällön jälkeen.</p>'

Mikäli tagi ei tuota mitään sisältöä, myöskään after- ja before-attribuuttien sisältö ei tulostu.

escape:

Asettaa tulostuvassa sisällössä pakomerkin ennen lainausmerkkejä.

Attribuutin tarkoitus on helpottaa tagin palauttaman sisällön käyttämistä JavaScriptin avulla.

Sallitut arvot: true/false. Oletusarvo false.

or:

Määrittää vaihtoehtoisen sisällön, joka näkyy mikäli tagi ei itse tuota mitään sisältöä.

Sallitut arvot: HTML- ja Interface-merkkaus

Esim. or: 'Sisältöä ei löytynyt.'