Tulostaa tilauksen käsittelyn tilan.

Kuvaus

Tilasta kertovien tekstien sisältö haetaan verkkokaupan sanakirjasta. Mahdollisia tiloja ovat seuraavat (sanakirjan tunnistekoodit ilmoitettu suluissa):

  • Toimitettu ('OrderstatusShipped')
  • Vastaanotettu, odottaa lähetystä ('OrderstatusOrderded')
  • Vastaanotettu, odottaa maksusuoritusta ('OrderstatusWaitingPayment')
  • Peruutettu ('OrderstatusCancelled')

Jos tilauksen maksutavalla on käytössä Ennakkomaksu-maksupalvelu, eikä tilausta ole maksettu, tila on aina Vastaanotettu, odottaa maksua.

Syntaksi

{OrderStatus}

Attribuutit

after/before:

after- ja before-attribuuteilla voit määrittää sisällön, joka tulostuu ennen tagin tuottamaa sisältöä tai sen jälkeen.

Sallitut arvot: HTML- ja Interface-merkkaus

Esim.:

  • before: '<p>Tämä merkkaus näkyy ennen tagin omaa sisältöä.</p>'
  • after: '<p>Tämä taas näkyy tagin oman sisällön jälkeen.</p>'

Mikäli tagi ei tuota mitään sisältöä, myöskään after- ja before-attribuuttien sisältö ei tulostu.

escape:

Asettaa tulostuvassa sisällössä pakomerkin ennen lainausmerkkejä.

Attribuutin tarkoitus on helpottaa tagin palauttaman sisällön käyttämistä JavaScriptin avulla.

Sallitut arvot: true/false. Oletusarvo false.

or:

Määrittää vaihtoehtoisen sisällön, joka näkyy mikäli tagi ei itse tuota mitään sisältöä.

Sallitut arvot: HTML- ja Interface-merkkaus

Esim. or: 'Sisältöä ei löytynyt.'