Tulostaa tilauksen PDF-laskun latauslinkin.

Kuvaus

Tagi ei tulosta mitään, mikäli tilauksella ei ole käytössä MyCashflow Lasku -maksupalvelua.

Linkki on ympäröity valmiiksi <a>-tageilla. Latauslinkin teksti haetaan verkkokaupan sanakirjasta tunnistekoodilla 'DownloadInvoice'.

Tagin tulostama sisältö kuuluu {OrderDocuments}-tagin tulostamaan latauslinkkilistaan.

Voit tulostaa myös pelkän laskun URL-osoitteen käyttämällä {OrderInvoiceURL}-tagia.

Syntaksi

{OrderDownloadInvoice}

Attribuutit

after/before:

after- ja before-attribuuteilla voit määrittää sisällön, joka tulostuu ennen tagin tuottamaa sisältöä tai sen jälkeen.

Sallitut arvot: HTML- ja Interface-merkkaus

Esim.:

  • before: '<p>Tämä merkkaus näkyy ennen tagin omaa sisältöä.</p>'
  • after: '<p>Tämä taas näkyy tagin oman sisällön jälkeen.</p>'

Mikäli tagi ei tuota mitään sisältöä, myöskään after- ja before-attribuuttien sisältö ei tulostu.

escape:

Asettaa tulostuvassa sisällössä pakomerkin ennen lainausmerkkejä.

Attribuutin tarkoitus on helpottaa tagin palauttaman sisällön käyttämistä JavaScriptin avulla.

Sallitut arvot: true/false. Oletusarvo false.

or:

Määrittää vaihtoehtoisen sisällön, joka näkyy mikäli tagi ei itse tuota mitään sisältöä.

Sallitut arvot: HTML- ja Interface-merkkaus

Esim. or: 'Sisältöä ei löytynyt.'