Tulostaa latauslinkit tilausdokumentteihin (lasku ja kuitti).

Kuvaus

Tagi ei tulosta mitään, jos tilaus on peruttu.

Tagi ei tulosta lähetyslistan latauslinkkiä.

Jos tilaukseen ei liity laskua, tulostetaan vain kuitin ja palautuslomakkeen latauslinkit. Kun käytössä on esimerkiksi jokin verkkomaksupalvelu, tilaukselle ei luoda laskua.

Voit myös tulostaa dokumentit omilla tageillaan:

Syntaksi

{OrderDocuments}

Attribuutit

after/before:

after- ja before-attribuuteilla voit määrittää sisällön, joka tulostuu ennen tagin tuottamaa sisältöä tai sen jälkeen.

Sallitut arvot: HTML- ja Interface-merkkaus

Esim.:

  • before: '<p>Tämä merkkaus näkyy ennen tagin omaa sisältöä.</p>'
  • after: '<p>Tämä taas näkyy tagin oman sisällön jälkeen.</p>'

Mikäli tagi ei tuota mitään sisältöä, myöskään after- ja before-attribuuttien sisältö ei tulostu.

escape:

Asettaa tulostuvassa sisällössä pakomerkin ennen lainausmerkkejä.

Attribuutin tarkoitus on helpottaa tagin palauttaman sisällön käyttämistä JavaScriptin avulla.

Sallitut arvot: true/false. Oletusarvo false.

or:

Määrittää vaihtoehtoisen sisällön, joka näkyy mikäli tagi ei itse tuota mitään sisältöä.

Sallitut arvot: HTML- ja Interface-merkkaus

Esim. or: 'Sisältöä ei löytynyt.'