Tulostaa teeman asetuksissa määritellyn dokumenttityypin (HTML5/XHTML).

Kuvaus

Yleisimmin {Doctype}-tagia käytetään HTML-tiedostojen alussa määrittelemään dokumenttityyppi. Tagia voidaan kuitenkin käyttää missä tahansa kohdassa lähdekoodia.

Tagi tulostaa dokumenttityypin standardimuodossa <!doctype html>, riippuen tietenkin käytettävästä dokumenttityypistä.

Syntaksi

{Doctype}

Näkyvyys

Toimii näkyvyydessä: globaali

Globaalin näkyvyyden tageja on mahdollista käyttää missä tahansa sivupohjassa ja minkä tahansa tagin sisällä.

Dokumenttityyppimäärittelyn tulostaminen HTML-sivulle

{Doctype}
<html lang="{CurrentLanguageCode}">
    <head>
    ...       

Esimerkissä tulostetaan dokumenttityyppi HTML-tiedoston alkuun. Huomaa että tagi tulostaa kaiken tarvittavan dokumenttityyppimerkintää varten.

MyCashflow'n oletusteemassa dokumenttityyppi tulostetaan helpers/header.html-tiedostossa.

Attribuutit

after/before:

after- ja before-attribuuteilla voit määrittää sisällön, joka tulostuu ennen tagin tuottamaa sisältöä tai sen jälkeen.

Sallitut arvot: HTML- ja Interface-merkkaus

Esim.:

  • before: '<p>Tämä merkkaus näkyy ennen tagin omaa sisältöä.</p>'
  • after: '<p>Tämä taas näkyy tagin oman sisällön jälkeen.</p>'

Mikäli tagi ei tuota mitään sisältöä, myöskään after- ja before-attribuuttien sisältö ei tulostu.

escape:

Asettaa tulostuvassa sisällössä pakomerkin ennen lainausmerkkejä.

Attribuutin tarkoitus on helpottaa tagin palauttaman sisällön käyttämistä JavaScriptin avulla.

Sallitut arvot: true/false. Oletusarvo false.

or:

Määrittää vaihtoehtoisen sisällön, joka näkyy mikäli tagi ei itse tuota mitään sisältöä.

Sallitut arvot: HTML- ja Interface-merkkaus

Esim. or: 'Sisältöä ei löytynyt.'