Tulostaa linkin vapaavalintaiselle verkkokaupan sivulle.

Kuvaus

Linkin kohde valitaan asettamalla arvo sekä type- että id-attribuuteille.

Jos haluat tulostaa pelkän URL-osoitteen vapaavalintaiseen kohteeseen ilman <a>-tagia, voit käyttää {LinkURL}-tagia.

Syntaksi

{Link(
    id: int,
    type: string
)}

Näkyvyys

Toimii näkyvyydessä: globaali

Globaalin näkyvyyden tageja on mahdollista käyttää missä tahansa sivupohjassa ja minkä tahansa tagin sisällä.

Attribuutit

id:

Kohdesivun ID-numero.

Sallitut arvot: sivun ID-numero

type:

Kohdesivun sisältötyyppi.

Sallitut arvot:

after/before:

after- ja before-attribuuteilla voit määrittää sisällön, joka tulostuu ennen tagin tuottamaa sisältöä tai sen jälkeen.

Sallitut arvot: HTML- ja Interface-merkkaus

Esim.:

Mikäli tagi ei tuota mitään sisältöä, myöskään after- ja before-attribuuttien sisältö ei tulostu.

escape:

Sallitut arvot: true/false. Oletusarvo false.

or:

Määrittää vaihtoehtoisen sisällön, joka näkyy mikäli tagi ei itse tuota mitään sisältöä.

Sallitut arvot: HTML- ja Interface-merkkaus

Esim. or: 'Sisältöä ei löytynyt.'