Muuntaa minkä tahansa annetun merkkijonon MD5-tiivistettyyn muotoon.

Kuvaus

Esimerkiksi jotkut ulkoisten palvelujen JavaScript-työkalut vaativat tiettyjä tietoja MD5-tiivistetyssä muodossa.

Allaolevassa esimerkissä lisätään teeman sivupohjaan MD5-tiivistetty asiakkaan sähköpostiosoite käyttämällä {CustomerEmail}-tagia JSON-objektissa.

<script type="text/javascript">
var object = {
    "data": "{MD5(text: {CustomerEmail})}"
}
</script>

Syntaksi

{MD5(
    text: string
)}

Näkyvyys

Toimii näkyvyydessä: globaali

Globaalin näkyvyyden tageja on mahdollista käyttää missä tahansa sivupohjassa ja minkä tahansa tagin sisällä.

Attribuutit

text:

Teksti, joka muunnetaan MD5-tiivistettyyn muotoon.

Sallitut arvot: merkkijono
after/before:

after- ja before-attribuuteilla voit määrittää sisällön, joka tulostuu ennen tagin tuottamaa sisältöä tai sen jälkeen.

Sallitut arvot: HTML- ja Interface-merkkaus

Esim.:

  • before: '<p>Tämä merkkaus näkyy ennen tagin omaa sisältöä.</p>'
  • after: '<p>Tämä taas näkyy tagin oman sisällön jälkeen.</p>'

Mikäli tagi ei tuota mitään sisältöä, myöskään after- ja before-attribuuttien sisältö ei tulostu.

escape:

Asettaa tulostuvassa sisällössä pakomerkin ennen lainausmerkkejä.

Attribuutin tarkoitus on helpottaa tagin palauttaman sisällön käyttämistä JavaScriptin avulla.

Sallitut arvot: true/false. Oletusarvo false.

or:

Määrittää vaihtoehtoisen sisällön, joka näkyy mikäli tagi ei itse tuota mitään sisältöä.

Sallitut arvot: HTML- ja Interface-merkkaus

Esim. or: 'Sisältöä ei löytynyt.'