Muuntaa minkä tahansa annetun merkkijonon MD5-tiivistettyyn muotoon.

Kuvaus

Esimerkiksi jotkut ulkoisten palvelujen JavaScript-työkalut vaativat tiettyjä tietoja MD5-tiivistetyssä muodossa.

Allaolevassa esimerkissä lisätään teeman sivupohjaan MD5-tiivistetty asiakkaan sähköpostiosoite käyttämällä {CustomerEmail}-tagia JSON-objektissa.

<script type="text/javascript">
var object = {
    "data": "{MD5(text: {CustomerEmail})}"
}
</script>

Syntaksi

{MD5(
    text: string
)}

Näkyvyys

Toimii näkyvyydessä: globaali

Globaalin näkyvyyden tageja on mahdollista käyttää missä tahansa sivupohjassa ja minkä tahansa tagin sisällä.

Attribuutit

text:

Teksti, joka muunnetaan MD5-tiivistettyyn muotoon.

Sallitut arvot: merkkijono
after/before:

after- ja before-attribuuteilla voit määritellä sisällön, joka tulostetaan ennen ja/tai jälkeen tagin tulostaman sisällön.

Sallitut arvot: HTML- ja Interface-merkkaus

Esim.:

  • before: '<p>Tämä merkkaus näytetään ennen tagin omaa sisältöä.</p>'
  • after: '<p>Tämä taas lisätään tagin oman sisällön jälkeen</p>'

after- ja before-attribuuttien sisältöä ei tulosteta, jos tagi itse ei tuota mitään sisältöä.

escape:

Asettaa tulostettavassa sisällössä pakomerkin ennen lainausmerkkejä.

Attribuutin tarkoitus on helpottaa tagin palauttaman sisällön käyttämistä JavaScriptin avulla.

Sallitut arvot: true / false. Oletusarvo false.

or:

Määrittää vaihtoehtoisen sisällön, joka näytetään mikäli tagi ei itse tuota mitään sisältöä.

Sallitut arvot: HTML- ja Interface-merkkaus

Esim. or: 'Sisältöä ei löytynyt.'