Tulostaa käytössä olevan teeman URL-osoitteen.

Kuvaus

Tagi tulostaa suhteellisen osoitteen teemakansioon verkkokaupan juurihakemistosta. Tulostettava linkki voi olla esimerkiksi muotoa /files/MyCashflow-Default-Theme-master.

{ThemeURL}-tagia voidaan käyttää esimerkiksi tulostamaan linkki tyylitiedostoon tai teemakansiossa sijaitsevaan kuvaan.

Katso myös {Theme}-tagi, joka tulostaa vain teemakansion nimen.

Syntaksi

{ThemeURL}

Näkyvyys

Toimii näkyvyydessä: globaali

Globaalin näkyvyyden tageja on mahdollista käyttää missä tahansa sivupohjassa ja minkä tahansa tagin sisällä.

Tyylitiedostoviittauksen luominen {ThemeURL}-tagin avulla

{ThemeURL}-tagin avulla voit luoda esimerkiksi viittauksia teeman tyylitiedostoihin. Tällöin teeman osoitetta ei tarvitse kirjoittaa viittauksiin kokonaisuudessaan:

<head>
  ...
  <!-- Tyylitiedosto -->
  <link
    rel="stylesheet"
    href="http://www.jokuverkkokauppa.fi/{ThemeURL}/css/master.css"
    type="text/css"
    media="all" />
  
  <!-- Favicon -->
  <link
    rel="icon"
    href="http://www.jokuverkkokauppa.fi/{ThemeURL}/i/favicon.png" 
    type="image/png" />
  ...
</head>

Huomaa että tagi tulostaa osoitteen suhteessa verkkokaupan juuriosoitteeseen, joten jos haluat viitata tyylitiedostoihin absoluuttisilla linkeillä, lisää itse verkkokaupan osoite linkin osoitteeseen.

Useimmiten tyylitiedostoviittauksiin kannattaa käyttää {MinifyCSS}-tagia, jonka avulla voit minifioida sivulle haettavat CSS-tiedostot automaattisesti.

Attribuutit

after/before:

after- ja before-attribuuteilla voit määritellä sisällön, joka tulostetaan ennen ja/tai jälkeen tagin tulostaman sisällön.

Sallitut arvot: HTML- ja Interface-merkkaus

Esim.:

 • before: '<p>Tämä merkkaus näytetään ennen tagin omaa sisältöä.</p>'
 • after: '<p>Tämä taas lisätään tagin oman sisällön jälkeen</p>'

after- ja before-attribuuttien sisältöä ei tulosteta, jos tagi itse ei tuota mitään sisältöä.

escape:

Asettaa tulostettavassa sisällössä pakomerkin ennen lainausmerkkejä.

Attribuutin tarkoitus on helpottaa tagin palauttaman sisällön käyttämistä JavaScriptin avulla.

Sallitut arvot: true / false. Oletusarvo false.

or:

Määrittää vaihtoehtoisen sisällön, joka näytetään mikäli tagi ei itse tuota mitään sisältöä.

Sallitut arvot: HTML- ja Interface-merkkaus

Esim. or: 'Sisältöä ei löytynyt.'