Tulostaa käytössä olevan teeman URL-osoitteen.

Kuvaus

Tagi tulostaa versiossa käytössä olevan teeman sijainnin suhteessa kaupan juuriosoitteeseen muodossa /files/themes/shop/Theme

{ThemeURL}-tagia voidaan käyttää esimerkiksi tulostamaan linkki tyylitiedostoon tai teemakansiossa sijaitsevaan kuvaan.

Syntaksi

{ThemeURL}

Näkyvyys

Toimii näkyvyydessä: globaali

Globaalin näkyvyyden tageja on mahdollista käyttää missä tahansa sivupohjassa ja minkä tahansa tagin sisällä.

Tyylitiedostoviittauksen luominen {ThemeURL}-tagin avulla

{ThemeURL}-tagin avulla voit luoda esimerkiksi viittauksia teeman tyylitiedostoihin. Tällöin teeman osoitetta ei tarvitse kirjoittaa viittauksiin kokonaisuudessaan:

<head>
  ...
  <!-- Tyylitiedosto -->
  <link
    rel="stylesheet"
    href="/{ThemeURL}/css/master.css"
    type="text/css"
    media="all" />
  ...
</head>

Useimmiten tyylitiedostoviittauksiin kannattaa käyttää {MinifyCSS}-tagia, jonka avulla voit minifioida sivulle haettavat CSS-tiedostot automaattisesti.

Attribuutit

after/before:

after- ja before-attribuuteilla voit määrittää sisällön, joka tulostuu ennen tagin tuottamaa sisältöä tai sen jälkeen.

Sallitut arvot: HTML- ja Interface-merkkaus

Esim.:

 • before: '<p>Tämä merkkaus näkyy ennen tagin omaa sisältöä.</p>'
 • after: '<p>Tämä taas näkyy tagin oman sisällön jälkeen.</p>'

Mikäli tagi ei tuota mitään sisältöä, myöskään after- ja before-attribuuttien sisältö ei tulostu.

escape:

Asettaa tulostuvassa sisällössä pakomerkin ennen lainausmerkkejä.

Attribuutin tarkoitus on helpottaa tagin palauttaman sisällön käyttämistä JavaScriptin avulla.

Sallitut arvot: true/false. Oletusarvo false.

or:

Määrittää vaihtoehtoisen sisällön, joka näkyy mikäli tagi ei itse tuota mitään sisältöä.

Sallitut arvot: HTML- ja Interface-merkkaus

Esim. or: 'Sisältöä ei löytynyt.'