Hakee ja tulostaa tekstin sanakirjasta. Teksti haetaan kävijän valitseman version kielellä.

Kuvaus

MyCashflow'n sanakirjatyökalun avulla voidaan luoda tekstikatkelmia, joita voidaan käyttää sekä verkkokaupan sisältökentissä että teematiedostoissa.

Sanakirjatyökalua käyttämällä teemaan ei tarvitse kovakoodata tekstiä, vaan kaikki teksti saadaan ylläpitäjän hallittavaksi verkkokaupan hallintatyökalussa.

Varsinkin monikielisessä verkkokaupassa kaikki teemassa käytettävä teksti pitää hakea {Text}-tagin avulla, sillä muuten tekstejä ei voida näyttää teemassa eri kielillä.

Syntaksi

{Text(
    code: string
)}

Näkyvyys

Toimii näkyvyydessä: globaali

Globaalin näkyvyyden tageja on mahdollista käyttää missä tahansa sivupohjassa ja minkä tahansa tagin sisällä.

{Text}-tagin pitkän syntaksin käyttäminen

{Text(
    code: 'ContentLabel',
    before: '<h1 class="ContentLabel">',
    after: '</h1>'
)}
{Text(
    code: 'CustomContent',
    escape: false
)}                

Esimerkissä haetaan sanakirjasta kaksi riviä, joiden koodit ovat ContentLabel ja CustomContent.

{Text}-tagin lyhyen syntaksin käyttäminen

{%ContentLabel(
    before: '<h1 class="ContentLabel">',
    after: '</h1>'
)}
{\%CustomContent}               

Tässä esimerkissä tulostetaan sama sisältö kuin edellisessä esimerkissä, mutta käyttämällä lyhyttä syntaksia.

Huomaa että myös escape-attribuuttia voidaan käyttää lyhyellä syntaksilla lisäämällä merkkauksen alkuun \-merkki.

Attribuutit

code:

Haettavan sanakirjarivin yksilöllinen koodi, joka asetetaan hallintatyökalussa.

Sallitut arvot: merkkijono
after/before:

after- ja before-attribuuteilla voit määritellä sisällön, joka tulostetaan ennen ja/tai jälkeen tagin tulostaman sisällön.

Sallitut arvot: HTML- ja Interface-merkkaus

Esim.:

  • before: '<p>Tämä merkkaus näytetään ennen tagin omaa sisältöä.</p>'
  • after: '<p>Tämä taas lisätään tagin oman sisällön jälkeen</p>'

after- ja before-attribuuttien sisältöä ei tulosteta, jos tagi itse ei tuota mitään sisältöä.

escape:

Asettaa tulostettavassa sisällössä pakomerkin ennen lainausmerkkejä.

Attribuutin tarkoitus on helpottaa tagin palauttaman sisällön käyttämistä JavaScriptin avulla.

Sallitut arvot: true / false. Oletusarvo false.

or:

Määrittää vaihtoehtoisen sisällön, joka näytetään mikäli tagi ei itse tuota mitään sisältöä.

Sallitut arvot: HTML- ja Interface-merkkaus

Esim. or: 'Sisältöä ei löytynyt.'