Hakee ja tulostaa tekstiä verkkokaupan sanakirjasta tai teeman käännöstiedostoista.

Kuvaus

Tagi tulostaa haetun tekstirivin kävijän selaaman version kielellä.

Tagilla voidaan tulostaa tekstiä sekä verkkokaupan sanakirjasta että teeman käännöstiedostoista. Jos sekä sanakirja että teeman käännöstiedostot sisältävät saman käännösavaimen, tagi hakee määritetyn tekstirivin ensisijaisesti sanakirjasta.

Jos tagilla tulostetaan teeman käännöstiedostossa sijaitsevaa tekstiä eikä haettavalla tekstillä ole käännöstä version kielellä, se tulostuu oletusversion tai ensimmäisen käännöksen sisältävän version kielellä.

Tagilla on pitkä ja lyhyt syntaksi. Lyhyessä syntaksissa tagin attribuuteista on käytettävissä vain escape.

Syntaksi

{Text(
  code: string
)}
{%Code}

Näkyvyys

Toimii näkyvyydessä: globaali

Globaalin näkyvyyden tageja on mahdollista käyttää missä tahansa sivupohjassa ja minkä tahansa tagin sisällä.

{Text}-tagin pitkän syntaksin käyttäminen

{Text(
  code: 'ContentLabel',
  before: '<h1 class="ContentLabel">',
  after: '</h1>'
)}
{Text(
  code: 'CustomContent',
  escape: false
)}        

Esimerkissä haetaan verkkokaupan sanakirjasta kaksi riviä, joiden avaimet ovat ContentLabel ja CustomContent.

{Text}-tagin lyhyen syntaksin käyttäminen

Tagin lyhyessä syntaksissa haettavan tekstin avain asetetaan tagin nimeksi ja sen edelle %-merkki.

<h1>{\%CustomContent}</h1>
{%CustomContent}

escape-attribuuttia voidaan käyttää lyhyessä syntaksissa lisäämällä merkkauksen alkuun \-merkki. Muita attribuutteja lyhyt syntaksi ei tue.

Attribuutit

{Text}-tagin lyhyessä syntaksissa tuettuna on vain escape-attribuutti.

Jos haluat käyttää muita attribuutteja, käytä tagin pitkää syntaksia.

code:

Haettavan sanakirja- tai käännöstiedostorivin yksilöllinen avain, joka asetetaan hallintatyökalussa tai käännöstiedostossa.

Sallitut arvot: merkkijono
after/before:

after- ja before-attribuuteilla voit määrittää sisällön, joka tulostuu ennen tagin tuottamaa sisältöä tai sen jälkeen.

Sallitut arvot: HTML- ja Interface-merkkaus

Esim.:

 • before: '<p>Tämä merkkaus näkyy ennen tagin omaa sisältöä.</p>'
 • after: '<p>Tämä taas näkyy tagin oman sisällön jälkeen.</p>'

Mikäli tagi ei tuota mitään sisältöä, myöskään after- ja before-attribuuttien sisältö ei tulostu.

escape:

Asettaa tulostuvassa sisällössä pakomerkin ennen lainausmerkkejä.

Attribuutin tarkoitus on helpottaa tagin palauttaman sisällön käyttämistä JavaScriptin avulla.

Sallitut arvot: true/false. Oletusarvo false.

or:

Määrittää vaihtoehtoisen sisällön, joka näkyy mikäli tagi ei itse tuota mitään sisältöä.

Sallitut arvot: HTML- ja Interface-merkkaus

Esim. or: 'Sisältöä ei löytynyt.'