Lataa JavaScript-tiedostoja sivulle pakattuna, ja mahdollisuuksien mukaan suoraan välimuistista.

Kuvaus

Tagin käyttäminen parantaa teeman suorituskykyä, varsinkin jos teemassa käytetään esim. useampia Javascript-kirjastoja.

Oletusarvoisesti {MinifyJS} tulostaa myös {SupportScripts}-tagin tulostamat skriptit.

Katso myös {MinifyCSS}-tagi, jonka avulla voit lisätä sivulle pakattuja CSS-tiedostoja.

Syntaksi

{MinifyJS(
  files: string,
  mode: string,
  support_scripts: boolean
)}

Näkyvyys

Toimii näkyvyydessä: globaali

Globaalin näkyvyyden tageja on mahdollista käyttää missä tahansa sivupohjassa ja minkä tahansa tagin sisällä.

Teeman skriptien lataaminen minifioituina

{MinifyJS(
  files:'js/jquery.171.min.js|js/mcf.main.js|js/mcf.checkout.js',
  mode: 'development'
)}         

Teeman ollessa vielä kehitysvaiheessa {MinifyJS}-tagin mode-attribuutilla pidetään arvoa 'development', jolloin skriptejä ei ladata välimuistista, vaan suoraan palvelimelta jokaisen sivunlatauksen yhteydessä. Tällöin kaikki muutokset nähdään teemassa ilman viivettä.

Kun teeman kehitys on saatu loppuun, ja sivusto julkaistaan, {MinifyJS}-tagin mode-attribuutiksi kannattaa vaihtaa 'production'; tämä parantaa teeman suorituskykyä, kun skriptit ladataan pakattuina ja mahdollisuuksien mukaan välimuistista.

{MinifyJS(
  files:'js/jquery.171.min.js|js/mcf.main.js|js/mcf.checkout.js',
  mode: 'production'
)}        

Attribuutit

files:

Määrittää tiedostot, jotka tagilla halutaan ladata.

Arvona annetaan haluttujen tiedstojen sijainnit putkimerkillä erotettuina ja suhteessa teeman juurihakemistoon.

Esim. files:'js/jquery.171.min.js|js/mcf.main.js|js/mcf.checkout.js'

mode:

Määrittää tagille tilan, jonka perusteella tiedostot ladataan joko pakattuina tai pakkaamattomina.

Sallitut arvot:

 • 'production': Tuotantotilassa tiedostot ladataan pakattuina välimuistista.
 • 'development': Kehitystilassa tiedostot ladataan uudestaan jokaisen sivunlatauksen yhteydessä, jotta mahdolliset muutokset saadaan nopeasti näkyviin.
support_scripts:

Asettaa tagin tulostamaan myös kaikki {SupportScripts}-tagin tulostamat JavaScript-tiedostot. Tällöin {SupportScripts}-tagia ei tarvitse lisätä teemaan erikseen.

Sallitut arvot: true/false. Oletusarvo true. Arvolla true skriptit tulostetaan.

after/before:

after- ja before-attribuuteilla voit määrittää sisällön, joka tulostuu ennen tagin tuottamaa sisältöä tai sen jälkeen.

Sallitut arvot: HTML- ja Interface-merkkaus

Esim.:

 • before: '<p>Tämä merkkaus näkyy ennen tagin omaa sisältöä.</p>'
 • after: '<p>Tämä taas näkyy tagin oman sisällön jälkeen.</p>'

Mikäli tagi ei tuota mitään sisältöä, myöskään after- ja before-attribuuttien sisältö ei tulostu.

escape:

Asettaa tulostuvassa sisällössä pakomerkin ennen lainausmerkkejä.

Attribuutin tarkoitus on helpottaa tagin palauttaman sisällön käyttämistä JavaScriptin avulla.

Sallitut arvot: true/false. Oletusarvo false.

or:

Määrittää vaihtoehtoisen sisällön, joka näkyy mikäli tagi ei itse tuota mitään sisältöä.

Sallitut arvot: HTML- ja Interface-merkkaus

Esim. or: 'Sisältöä ei löytynyt.'