Tulostaa vapaavalintaisen verkkokaupan sivun URL-osoitteen.

Kuvaus

Linkin kohde valitaan asettamalla arvo sekä type- että id-attribuuteille.

Tagi tulostaa pelkän URL-osoitteen, joten sitä voidaan käyttää esimerkiksi <a>-tagin href-attribuutissa. Voit tulostaa valmiin linkin haluttuun kohteeseen käyttämällä {Link}-tagia.

Syntaksi

{LinkURL(
  id: id,
  type: string
)}

Näkyvyys

Toimii näkyvyydessä: globaali

Globaalin näkyvyyden tageja on mahdollista käyttää missä tahansa sivupohjassa ja minkä tahansa tagin sisällä.

Attribuutit

id:

Kohdesivun ID-numero.

Sallitut arvot: sivun ID-numero

type:

Kohdesivun sisältötyyppi.

Sallitut arvot:

 • 'product'
 • 'category'
 • 'brand'
 • 'campaign'
 • 'infopage'
 • 'news'
after/before:

after- ja before-attribuuteilla voit määrittää sisällön, joka tulostuu ennen tagin tuottamaa sisältöä tai sen jälkeen.

Sallitut arvot: HTML- ja Interface-merkkaus

Esim.:

 • before: '<p>Tämä merkkaus näkyy ennen tagin omaa sisältöä.</p>'
 • after: '<p>Tämä taas näkyy tagin oman sisällön jälkeen.</p>'

Mikäli tagi ei tuota mitään sisältöä, myöskään after- ja before-attribuuttien sisältö ei tulostu.

escape:

Asettaa tulostuvassa sisällössä pakomerkin ennen lainausmerkkejä.

Attribuutin tarkoitus on helpottaa tagin palauttaman sisällön käyttämistä JavaScriptin avulla.

Sallitut arvot: true/false. Oletusarvo false.

or:

Määrittää vaihtoehtoisen sisällön, joka näkyy mikäli tagi ei itse tuota mitään sisältöä.

Sallitut arvot: HTML- ja Interface-merkkaus

Esim. or: 'Sisältöä ei löytynyt.'