Jotta saat verkkokauppasi tuotteet mahdollisimman hyvin näkyville julkisissa hakukoneissa, sinun on kiinnitettävä huomiota verkkokauppasi sisältöjen hakukoneoptimointiin.

Hakukoneoptimoinnilla tarkoitetaan sivun sisältöjen laatimista niin, että sivu saadaan näkymään mahdollisimman korkealla hakukoneiden tuloslistoilla, kun joku suorittaa haun tietyllä hakusanalla.

Hakukoneoptimointiin liittyy sekä teknisiä että sisällöllisiä tekijöitä. Kauppiaan näkökulmasta tärkeintä on järjestää ja laatia sisältö hakukoneystävällisellä tavalla. Hakukoneoptimointi parantaa myös verkkokaupan sisäisen haun toimivuutta, sillä MyCashflow'n sisäinen hakukone noudattelee monia samoja lainalaisuuksia kuin yleisimmät julkiset hakukoneet.

Avainsanat

Avainsanoilla tarkoitetaan sivun sisältöön liittyviä sanoja, joiden toivotaan nostavan verkkosivu korkealle hakutulossivulla. Harva verkkosivu toimii niin, että mikä tahansa hakusana nostaisi sen korkealle hakutuloksissa, vaan sivustolle on huolella valittava rajattu määrä avainsanoja, jotka todella liittyvät sivuston sisältöön.

Avainsanojen valikointi

Valittujen avainsanojen määrä riippuu paljon verkkokaupasta. Samassa kaupassa voidaan myydä sekä tietokoneita että huonekaluja, eikä näitä luonnollisesti voi kuvailla samoilla avainsanoilla. Avainsanat kannattaa siis valikoida perustuen verkkokaupan tuotekategorioihin. Myös kategorioiden sisällä voi olla vaihtelua: esimerkiksi housuja ei todennäköisesti haeta samoilla hakusanoilla kuin neuleita, vaikka molemmat kuuluvat pääkategoriaan vaatteet.

Avainsanoja valikoidessa on myös hyvä ajatella asiaa laajemmin – mieti kaikkia sanoja, joita käytetään jostakin tuotteesta puhuttaessa. Esimerkiksi televisioita voidaan hakea vaikkapa seuraavien tietojen perusteella:

 • tuotemerkin (Samsung, Sony, jne.),
 • mallin (taulu-TV, plasma-TV...)
 • laitteen ominaisuuksien (laajakuva, 52", Full HD, antenni)
 • käyttötarkoituksen (kotiteatteri, matka, jne.)

Google Ads auttaa avainsanojen valikoinnissa

Google Adsin avainsanatyökalun avulla voit tarkastella eri hakusanojen hakumääriä ja saada vinkkejä suunnittelemiesi avainsanojen perusteella.

Google Adsissa voit myös pyrkiä optimoimaan valikoimiesi hakusanojen näkyvyyttä luonnollisissa hakutuloksissa.

Avainsanojen käyttäminen sivulla

Hakukoneiden käyttämät sisällön seulontakriteerit elävät koko ajan. Tähän osioon on pyritty keräämään tällä hetkellä hyödyllisiä menetelmiä avainsanojen käyttämisessä:

 • Käytä avainsanoja muutamissa tärkeissä sijainneissa.
 • Kun käytät avainsanaa, käytä samassa yhteydessä sen synonyymejä, lähikäsitteitä ja muita avainsanaan liittyviä sanoja.
  • Esimeriksi kun puhut televisioista, voit mainita samassa yhteydessä kotiteatterit, DVD-soittimet, kaiuttimet, jne.
  • Älä kuitenkaan yritä väkisin mahduttaa samaan kappaleeseen kaikkea aiheeseen liittyvää, koska tekstistä voi tällöin tulla vaikealukuista; jäsentele teksti loogisesti.
 • Käytä avainsanoja tekstikappaleiden alkupäässä – säilytä edelleen kohtuus avainsanojen määrässä. Hakukoneet osaavat jossain määrin tulkita myös avainsanojen käyttöympäristöä, joten jos käytät kappaleessa avainsanaa, varmista että kappaleen sisältö todella liittyy valitsemaasi avainsanaan.

Muista että kirjoitat ihmisille, et hakukoneelle

Avainsanoja tulee käyttää luonnollisella tavalla osana tekstiä. Avainsanoja ei saa olla yksittäisellä sivulla liikaa eikä liian vähän. Älä myöskään toista yksittäisiä sanoja liikaa, vaan käytä synonyymejä ja lähikäsitteitä.

Helpoiten optimoit tekstisi kirjoittamalla luonnollisia lauseita, joissa käytät avainsanoja kohdissa, joissa ne ovat olennaisia.

Tärkeät sijainnit avainsanoille

Avainsanoja kannattaa sijoitella erityisesti seuraaviin kohtiin sisältöteksteissä.

SijaintiSelite
Dokumentin otsikko (<title>)

Dokumentin otsikon on tarkoitus tiivistää sivun sisältö. Hakukoneet ottavat otsikossa tyypillisesti huomioon alle sata ensimmäistä merkkiä, ja otsikon alkupäässä esiintyvät avainsanat katsotaan merkityksellisimmiksi.

Monesti on hyödyllistä sisällyttää dokumentin otsikkoon esimerkiksi kaupan, yrityksen tai tuotemerkin nimi.

Verkkokaupan nimi sisältyy oletusarvoisesti aina dokumentin otsikkoon. Tämän voi estää kaupan teemassa {Title}-tagin tulostusta muokkaamalla.

Metakuvaus (<meta name="description">)

Metakuvauksen teksti näytetään hyvin usein hakutuloksen yhteydessä otsikon alla. Tämä tarkoittaa että hakukoneen kautta saapuvat kävijät saavat ensivaikutelmansa sivusta tämän tekstin perusteella.

Metakuvauksessa käytetyt avainsanat eivät vaikuta sivun sijoittumiseen hakutuloslistoilla.

Sivun otsikot (h1–h6)

Käytä tärkeintä avainsanaa ainakin sivun pääotsikossa (h1). Käytä avainsanoja muissakin otsikoissa, mikäli otsikon alle sijoitetussa tekstissä puhutaan avainsanaan liittyvästä asiasta. Käytä tällöin myös itse tekstissä avainsanaa sekä sen synonyymejä ja lähikäsitteitä.

Sivun otsikkona käytetään eri sisältötyyppien (tuote, tuoteryhmä, jne.) nimikenttiä.

Sisältöteksti (pääsisältöalue)

Kirjoita luonnollista, helppolukuista ja laadukasta sisältöä. Käytä avainsanoja sisällössä kohtuudella, ja vain sellaisissa kohdissa, mihin ne luontevasti asettuvat.

Käytä myös avainsanojen synonyymejä ja lähikäsitteitä, mikäli se on luontevaa.

Avainsanojen määrällä tekstissä ei ole ratkaisevaa merkitystä, mutta normaalipituisissa tekstikappaleissa avainsanoja kannattaa käyttää muutaman kerran.

Tuotteiden avainsanat

MyCashflow'n tuotelomakkeella on Avainsanat-kenttä, jonka sisältöä verkkokaupan sisäinen hakukone hyödyntää tuotteiden etsinnässä.

Anna tähän kenttään pilkuilla erotettuna lista tuotetta kuvailevista avainsanoista.

Voit asettaa dokumentin otsikon ja metakuvauksen sivukohtaisesti käyttämällä Web Designer -laajennuksen hakukoneoptimoinnin työkaluja.

Avainsanojen testaaminen

Kun olet valinnut mielestäsi sopivat avainsanat omalle sivustollesi, voit testata niitä suorittamalla hakuja niillä. Testaaminen kannattaa tehdä sekä ennen avainsanojen sijoittelua sisältöihin että sen jälkeen:

 • Suorita hakuja valitsemillasi avainsanoilla, ennen kuin lisäät niitä tekstiin.

  Näin näet millaista kilpailu valitsemistasi avainsanoista on. Kiinnitä huomiota siihen, millaiset sivut nousevat ylimmäksi, ja millaista sisältö noilla sivuilla on.

  Mikäli jollain avainsanalla vaikuttaa olevan hyvin paljon kilpailua, on syytä keksiä sanan rinnalle jokin toinen sana, jolla kilpailua ei ole yhtä paljon.

 • Suorita hakuja myös jonkin aikaa avainsanojen lisäämisen jälkeen.

  Suorita hakuja (sekä verkkokaupan sisällä että julkisissa hakukoneissa) valitsemillasi ja tekstiin sijoittamillasi avainsanoilla, ja katso muuttuiko tuotteiden sijainti hakutuloksissa parempaan suuntaan.

  Huomaa että avainsanojen käyttö on vain yksi osa hakukoneoptimointia, joten pelkkä hyvien avainsanojen lisääminen ei välttämättä tuota merkittäviä tuloksia.

Aluksi testaaminen voi olla hidasta, koska Googlen hakuindeksin päivittymisessä kestää jonkin aikaa.

Linkittäminen

Eräs tärkeä tekijä hakukonelöydettävyyden kannalta on linkkien luominen sivustosi sisältöihin ja niistä pois päin. Keskity erityisesti seuraaviin asioihin:

 • Yksittäisille sivuille ja sivustolle yleensä tulee linkkejä lähteistä, joiden aihepiiri liittyy sivustoosi. Tärkeää on myös että linkkien lähteet ovat tunnettuja sekä itsessään hyvin hakukoneoptimoituja.
 • Sivuilta linkitetään muille aiheeseen liittyville sivuille. Esimerkiksi tuotesivulta voit antaa linkin valmistajan sivulle, jossa kerrotaan samasta tuotteesta.
 • Verkkokaupan sisällä on riittävästi linkkejä toisiinsa liittyvien sisältöjen välillä. Toimiva verkkokaupan sisäinen linkittäminen myös auttaa kävijöitä navigoimaan kaupassa.

  Työkaluja linkkien luomiseen

  MyCashflow'n ristiinmyytävät tuotteet auttavat sisäisten linkkien luomisessa tuotteiden välille.

  Tuotteet voi sijoitella useisiin tuoteryhmiin, jolloin asiakkaat löytävät ne suuremmalla todennäköisyydellä.

  Verkkokaupan etusivulle on usein hyödyllistä nostaa esimerkiksi uusimpia tai suosituimpia tuotteita. Voit myös mainostaa tuotteita, joille haluat lisää näkyvyyttä.

Tekstisisältö

Avainsanojen sijoittelu oikeille paikoille ei sellaisenaan vie verkkokauppasi hakukonenäkyvyyttä kovin pitkälle – sisällön on oltava kokonaisuudessaan laadukasta.

Lisää tietoa hyvien otsikkoiden ja katkelmien kirjoittamisesta löydät Googlen ohjesivulta.

Tuoteryhmien ja -merkkien kuvaustekstit

Tuoteryhmien ja tuotemerkkien kuvaustekstit ovat hyvä paikka käsitellä ryhmään sijoitettavia tuotteita laajemmin. Kerro täällä yleistietoa myymistäsi tuotteista, ja käytä tekstissä tuotteisiin liittyviä avainsanoja luonnollisella tavalla.

Tekstissä on myös hyödyllistä käyttää aiheeseen liittyviä kuvia ja videoita. Tällä on positiivinen vaikutus sivun näkyvyyteen hakukoneissa verrattuna sivuihin, joilla on pelkkää tekstisisältöä.

Tuotteiden kuvaukset

Kun olet tuoteryhmien ja -merkkien kuvauksissa kertonut yleistä tietoa myymistäsi tuotteista, tuotesivuilla on hyvä keskittyä yksityiskohtaisempaan tietoon tuotteista:

 • Kerro tarkoissa tuotetiedoissa mahdollisimman selkeästi ja kattavasti tuotteen ominaisuuksista. Tämä palvelee niitä hakijoita, jotka etsivät tuotetta juuri jonkin tietyn ominaisuuden perusteella.

  Ilmaise asia omin sanoin

  Vältä sisällön kopioimista esimerkiksi valmistajan sivuilta, sillä Google saattaa rangaista sivustoa, jolla on muualta kopioitua sisältöä.

 • Tuotekuvauksessa voit kertoa tuotteesta vapaammin mainostavaan sävyyn tuotteesta. Käytä tekstissä avainsanoja, niiden synonyymejä, sekä muita aiheeseen liittyviä sanoja.

  Linkitä sisältökentästä samankaltaisiin ja yhteensopiviin tuotteisiin. Vaikka olisitkin tehnyt tämän ristiinmyynnillä avulla, sisällön joukossa olevilla linkeillä on paljon painoarvoa hakukonelöydettävyydessä.

 • Lisää Avainsanat-kenttään tuotteen tärkeimmät avainsanat.

  Kentän sisältöä käytetään vain MyCashflow'n sisäisessä hakukoneessa, joten tässä suhteessa hakukone toimii eri tavalla kuin julkiset hakukoneet.

Verkkokaupan aihepiirejä käsittelevät sivut

Jos verkkokaupallasi on jokin selkeä teema (tai teemoja), joihin tuotevalikoima on keskittynyt (esim. lemmikkienhoito tai viihde-elektroniikka), luo infosivuja, joilla kirjoitat näistä aihepiireistä. Infosivujen luominen antaa sinulle mahdollisuuden tuottaa lisää laadukasta sisältöä, minkä lisäksi hyödyllisen ja aiheeseen liittyvän sisällön tuottaminen parantaa verkkokauppasi imagoa.

Keskeisiä aihepiirejä käsitteleviltä infosivuilta on myös hyvin luontevaa linkittää verkkokauppasi tuoteryhmäsivuille, tai suoraan yksittäisiin tuotteisiin. Näin sivut auttavat myös sisäisten linkkien luonnissa.

Kävijäseuranta

Hakukoneoptimoinnissa eräs tärkeä menetelmä on kävijäseuranta. Tällä tarkoitetaan esimerkiksi sivustolle johtavien hakusanojen tarkkailua ja kävijöiden käyttäytymisen seurantaa, kun he ovat saapuneet sivustollesi.

Jotta voisit seurata verkkosivujesi liikennettä ja hakutermejä, tarvitset jonkin kävijäseurantatyökalun. MyCashflow'hun on oletusarvoisesti mahdollista asentaa seuraavat työkalut:

Mikäli MyCashflow'n laajennuksista ei löydy haluamaasi kävijäseurannan työkalua, muidenkin työkalujen käyttö on mahdollista, mutta se edellyttää usein Javascript-koodin lisäämistä kaupan teemaan.

Seurannan tulosten käsitteleminen

Kun olet ottanut käyttöön kävijäseurantatyökalun, voit alkaa analysoida sen keräämää tietoa. Kiinnitä huomiota erityisesti seuraaviin asioihin:

 • Mitä hakusanoja kävijäsi käyttävät, kun he tulevat sivustollesi? Ovatko hakusanat samoja, joita olet käyttänyt avainsanoina kaupassasi?

  Valitsemiasi avainsanoja on hyvä miettiä uudestaan, jos kävijöiden käyttämät hakusanat eroavat niistä merkittävästi.

 • Mille sivuille kävijät päätyvät milläkin hakusanoilla? Löytävätkö he haun kautta tarkoittamasi sivut, vai nouseeko jokin sivu odottamattomasti muiden yli?
 • Kun kävijät käyttävät sivustosi sisäistä hakua, löytävätkö he etsimänsä, eli siirtyvätkö he hakusivulta johonkin hakutulokseen, vai poistuvatko he hakusivulta avaamatta mitään hakutulosta.