Jos verkkokaupassasi on useita kauppaversioita tai hyvin erityyppisiä tuotteita ja sisältöjä, saatat haluta edistää niiden hakukonenäkyvyyttä eri tavoilla. Tätä varten voit käyttää MyCashflow-teemassasi dynaamisesti luotavia sivun metatietoja.

Dynaamisesti luotavien metatietojen avulla voidaan samaa sivupohjaa käyttämällä tulostaa sivulle eri metatiedot, riippuen siitä mikä sisältö (tuote, tuoteryhmä, jne.) sivulle on valittuna.

Teeman mukauttaminen

Jotta voisit tulostaa metatiedot sivuille dynaamisesti, verkkokauppasi kaupan teema on toteutettava tietyllä tavalla. Ota tarvittaessa yhteyttä verkkokauppasi ulkoasun suunnittelijaan tai MyCashflow'n asiakaspalveluun.

MyCashflow'n oletusteemassa sivun metatiedot on valmiiksi toteutettu dynaamisesti Interface-tagien avulla. Jos käytät oletusteemaa, sinun ei tarvitse tehdä muutoksia teemaan.

Jos olet toteuttanut oman teemasi ilman dynaamisia metatietoja, voit käyttää MyCashflow'n oletusteeman toteutusta mallina omallesi.

 1. Luo metatiedot sisältävästä sivun yläosasta helper-tiedosto, joka sisältää ainakin <head>-elementin.
 2. Toteuta teeman metatiedot Interface-tagien avulla:
  • Dokumentin otsikko:
   <title>{Title}</title>
  • Sivun otsikko:
   <h1>{PageTitle}</h1>
  • Metakuvaus:
   <meta name="description" content="{MetaDescription}">

   Oletusarvoisesti {MetaDescription}-tagi tulostaa esimerkiksi tuotteiden kohdalla tuotekuvauksen alkuosan – sisältösivujen kohdalla taas sisältökentän alun. Joissakin tapauksissa tämä voi riittää, mutta hakukoneoptimointikenttien avulla voit itse määrittää sisällöille yksilölliset metatiedot. Lue lisää seuraavasta kappaleesta.

Metatietojen määrittäminen sisältö- ja kielikohtaisesti

Kun teemasi metatiedot on toteutettu Interface-tagien avulla, voit määrittää yksilölliset metatiedot sisältöjen (esim. tuotteiden, tuoteryhmien ja sisältösivujen) muokkauslomakkeilla Hakukoneoptimointi -osiossa.

Tässä osiossa voit itse määrittää kaikille sisällöille seuraavat tiedot:

 • Dokumentin otsikko (<title>-elementti)
 • Sivun otsikko (<h1>-elementti, joka näytetään sivulla otsikkona)
 • Meta-kuvaus (<meta name="description"> -elementti)

Nämä tiedot voit määrittää jokaisella kaupan kielellä käyttämällä kenttien vasemmassa yläkulmassa olevaa kielivalitsinta.

Ottamalla käyttöön Web Designer -laajennuksen voit myös luoda sisällöille vaihtoehtoisia sivupohjia, jolloin voit vaikuttaa myös yksittäisten sivujen rakenteeseen, ulkonäköön ja asetteluun.