Textile on merkintäkieli, jolla voidaan helposti tuottaa muotoiltua tekstiä verkkojulkaisuympäristössä.

Tekstieditori on uudistettu

MyCashflow'ssa on otettu käyttöön uusi graafinen tekstieditori, jossa tekstiä voidaan muotoilla helppokäyttöisten työkalujen avulla. Jos Wordin käyttäminen on sinulle tuttua, osaat käyttää myös uutta tekstieditoria.

Jos käytät vielä vanhaa editoria, lue lisää tekstieditorin päivityksestä ja käyttöönotosta.

Textilen avulla voit muun muassa

 • lisätä tekstiin kuvia, hyperlinkkejä, listoja ja taulukkoja.
 • muotoilla tekstiä kursivoimalla, lihavoimalla ja muilla tutuilla korostuskeinoilla.

Textile ei vaadi kokemusta HTML:stä tai muista verkkojulkaisuteknologioista, vaan se on suunniteltu helposti lähestyttäväksi kirjoitustyökaluksi.

Voit käyttää Textile-merkintöjä kaikissa MyCashflow'n tekstikentissä, joissa on maininta Textile-merkinnöistä.

MyCashflow'n tekstieditorin muotoilutyökaluilla voit lisätä monia Textile-merkintöjä kirjoittamatta niitä käsin. Lue myös tekstieditorin käyttöohjeet.

MyCashflow-kauppiaan Textile-opas

Alla olevassa listassa esitellään verkkokauppojen sisältöteksteissä useimmin käytettyjä ja hyödyllisimpiä Textile-merkintöjä.

Ohessa on myös linkki perusteelliseen Textile-dokumentaation, jossa voit myös harjoitella Textile-merkintöjen käyttöä: http://txstyle.org/

Lisää jokaisen Textile-merkintöjä sisältävän rivin jälkeen yksi tyhjä rivi, jotta teksti muotoutuu oikein. Tämä ei koske listankohtien ja taulukon rivien väliin jäävää tilaa.

Listat

Listan tyyppiTextile-merkintäTulostusmuoto
Järjestelemätön lista

* Ensimmäinen kohta

* Toinen kohta

** Ensimmäinen alikohta

** Toinen alikohta

*** Alemman tason kohta

* Kolmas kohta

 • Ensimmäinen kohta
 • Toinen kohta
  • Ensimmäinen alikohta
  • Toinen alikohta
   • Alemman tason kohta
 • Kolmas kohta
Järjestetty lista

# Ensimmäinen kohta

# Toinen kohta

## Ensimmäinen alikohta

## Toinen alikohta

### Alemman tason kohta

# Kolmas kohta

 1. Ensimmäinen kohta

 2. Toinen kohta

  1. Ensimmäinen alikohta

  2. Toinen alikohta
   1. Alemman tason kohta
 3. Kolmas kohta
Sekoitetut listatyypit

* Ensimmäinen kohta

* Toinen kohta

## Ensimmäinen alikohta

## Toinen alikohta

*** Alemman tason kohta

* Kolmas kohta

 • Ensimmäinen kohta
 • Toinen kohta
  1. Ensimmäinen alikohta
  2. Toinen alikohta
   • Alemman tason kohta
 • Kolmas kohta
Määritelmälista

- Käsite 1 := Yksirivinen määritelmä

- Käsite 2 := Toinen yksirivinen määritelmä

- Käsite 3 := Monirivinen määritelmä on yhtä helppoa lisätä kuin yksirivinenkin. =:

Käsite 1

Yksirivinen määritelmä

Käsite 2

Toinen yksirivinen määritelmä

Käsite 3

Monirivinen määritelmä on yhtä helppoa lisätä kuin yksirivinenkin.

Tekstinkorostuskeinot

KorostuskeinoTextile-merkintäTulostusmuoto
Kursiivi

_kursiivi_

kursiivi
Lihavointi

*lihavointi*

lihavointi
Alleviivaus

+Alleviivaus+

Alleviivaus
Yliviivaus

-Yliviivaus-

Yliviivaus
Väritys
p{color:blue;}. Kappale sinistä tekstiä
Kappale sinistä tekstiä

Kuvat

Kuvan tyyppiTextile-merkintä
Kuva kaupan tiedostohakemistosta

!/files/katapultti.jpg!

Kuva ulkopuolisesta osoitteesta

!https://www.mycashflow.fi/themes/promo/i/mycashflow-logo.png!

Kuva, jolla on alt/title -tekstit (käytetään muun muassa ruudunlukijoiden kanssa)

!/files/katapultti.jpg(Upea katapultti 1100-luvulta)!

Kuva, jolla on CSS-luokka

!(css_luokka)/files/katapultti.jpg!

Kuva, jolla on CSS-tyyli

!{ border: solid 5px purple; }/files/katapultti.jpg!

Linkit

Linkin tyyppiTextile-merkintäTulostusmuoto
Paikallinen sijainti

"Linkin teksti":/docs/pages/viewpage.action?pageId=5013609

Linkin teksti
Ulkopuolinen sijainti

"Linkin teksti":http://fi.wikipedia.org/wiki/Katapultti

Linkin teksti
Linkin osoite näkyvissä

"$":http://fi.wikipedia.org/wiki/Katapultti

http://fi.wikipedia.org/wiki/Katapultti
Sähköpostilinkki

"Postia kirjoittajalle":mailto:someone@example.com

Postia kirjoittajalle
Kuva linkkinä

!https://www.mycashflow.fi/images/mycashflow-logo.png!:https://www.mycashflow.fi

Taulukot

Taulukon muotoTextile-merkintäTulostusmuoto
Tavallinen kaksirivinen taulukko

|Solu|Solu|Solu|Solu|

|Solu||Solu|Solu|

SoluSoluSoluSolu
SoluSoluSolu
Otsikkorivillinen kaksirivinen taulukko

|_. Otsikko |_. Otsikko |_. Otsikko |_. Otsikko|

|Solu|Solu|Solu|Solu|

|Solu||Solu|Solu|

OtsikkoOtsikkoOtsikkoOtsikko
SoluSoluSoluSolu
SoluSoluSolu
Taulukko, jolla on CSS-tyyli

table{background-color: red;}.

|Solu|Solu|Solu|

|Solu|Solu|Solu|

|Solu|Solu|Solu|

SoluSoluSolu
SoluSoluSolu
Taulukko, jolla on CSS-tyyli ja -luokka

table(css_luokka){background-color: red;}.

|Solu|Solu|Solu|

|Solu|Solu|Solu|

|Solu|Solu|Solu|

SoluSoluSolu
SoluSoluSolu
SoluSoluSolu

Otsikot

Lisää aina rivinvaihto otsikon loppuun.

h1. Otsikko 1

h2. Otsikko 2

h3. Otsikko 3

h4. Otsikko 4

h5. Otsikko 5

h6. Otsikko 6

Kappaleet ja rivinvaihdot

MyCashflow'n tekstieditori lisää enter-painikkeella automaattisesti uuden kappaleen, mutta jos haluat tehdä eron kappaleen- ja rivinvaihdoille, käytä seuraavia merkintöjä.

Uusi kappalePaina Enter-painiketta tai lisää kappaleen alkuun p.
RivinvaihtoPaina rivin lopussa Shift+Enter

HTML ja Textile

Textile-merkinnät muunnetaan automaattisesti HTML-muotoon, mutta Textilen kanssa on mahdollista käyttää myös puhtaita HTML-merkintöjä.

<p>Tämä on tekstikappale</p>

<p>Tämä on <em>toinen tekstikappale</em></p>

* Tämä on lista, ...

* jossa on ...

* kolme kohtaa, ...

** ja yksi alakohta.

<p>Tässä taas on kaksi kuvaa, joista toinen tuotetaan HMTL:n ja toinen Textilen avulla.</p>

<img src="https://www.mycashflow.fi/themes/promo/i/mycashflow-logo.png" />

!https://www.mycashflow.fi/themes/promo/i/mycashflow-logo.png!

Tämä on tekstikappale

Tämä on toinen tekstikappale

 • Tämä on lista, …
 • jossa on …
 • kolme kohtaa, …
  • ja yksi alakohta.

Tässä taas on kaksi kuvaa, joista toinen tuotetaan HMTL:n ja toinen Textilen avulla.

Textilen ohittaminen

Jos haluat kirjoittaa tekstiä, johon et halua Textilen tulkintojen vaikuttavan vahingossa, voit käyttää notextile-blokkia.

notextile..

Tässä _sisällössä_ *Textile-merkintöjä*ei tulkita, joten -teksti tulostuu ruudulle- sellaisenaan.

|Ei |lainkaan |Textile-merkintöjä

Tässä _sisällössä_ *Textile-merkintöjä* ei tulkita, joten -teksti tulostuu ruudulle- sellaisenaan.

|Ei |lainkaan |Textile-merkintöjä