Sivupohja, jota käytetään PDF-muotoisen laskun muodostamiseen.

Kuvaus

PDF-tulosteiden sivupohjat on eriytetty tulosteteemoiksi.

PDF-tulosteiden HTML-sivupohjat ovat nykyään kaupan teemasta erillisiä tulosteteemoja, jotka asennetaan kansioon themes/print

Kaupan teemassa sijaitsevat tulosteiden sivupohjat toimivat edelleen, mutta suosittelemme siirtämään sivupohjat tulosteteemaksi mahdollisimman pian.

Laskun sivupohja on käytössä vain tilauksilla, joiden maksutavat käyttävät MyCashflow'n sisäänrakennettuja maksupalveluja (Ennakkomaksu ja Lasku).

Lasku tulostetaan hallintatyökalun tilaussivun kohdassa Dokumentit. Lisäksi tilaussähköpostien sivupohjiin on hyödyllistä lisätä laskun latauslinkki {OrderDownloadInvoice}-tagin avulla.

Laskuun on monesti hyödyllistä lisätä myös aiempien maksutapahtumien tietoja – esim. jos laskutetaan tilaus osissa.

Voit tarkastella sivupohjan HTML-tulostusta hallintatyökalussa määrittämällä sivun URL-osoitteen seuraavasti:

/flow/kuitti.php?t=invoice&tilaus=TILAUSNUMERO&pdf=false

Sivupohjan HTML-tiedosto muunnetaan PDF-muotoon Prince XML -ohjelmalla, joka sisältää vahvan tuen CSS-kielelle ja tukee myös jossain määrin JavaScriptiä.

Ohjelman tukisivuilta löytyy ohjeita suunnittelijalle.

Lue lisää MyCashflow'n PDF-tulosteiden muotoilusta.

Sivupohjan ominaisuudet

Sivupohjan sijainti
themes/print/THEME/invoice.html
Sivupohjan URL
Tulosteilla ei ole URL-osoitetta.
Asetettu näkyvyys

Toteutus oletusteemassa

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"/>
<title>{%Invoice} {OrderNumber}</title>

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="{ThemeUrl}/css/printables.css?date=20170803"/>

</head>

<body>

	<div id="ReceiptHeader">
		<div id="Logo">
			{Logo}
		</div>
		<div id="ReceiptTitle">
			<h4>{ShopName}</h4>
			<h1>{%Invoice} {OrderNumber}</h1>
		</div>
	</div>

	<div id="InfoWrapper">
		<div id="ShippingAddress">
			{OrderShippingCompany(after:'<br/>')}
			{OrderShippingName(after:'<br/>')}
			{OrderShippingAddress(after:'<br/>')}
			{OrderShippingZip}
			{OrderShippingCity(after:'<br/>')}
			{OrderShippingCountry(after:'<br/>')}
			{OrderShippingEmail(after:'<br/>')}
			{OrderShippingPhone}
		</div>
		<div id="OrderInfo">
			<dl>
				<dt>{%CheckoutCustomerInformation}</dt>
				<dd>{OrderCustomerInformation}</dd>
			</dl>
			{OrderInfo}
		</div>
	</div>

	{OrderProducts(
		before: '
			<div id="PrintProducts">
				<table>
					<thead>
						<tr>
							<th scope="col" class="CartProduct">{%Product}</th>
							<th scope="col">{%ShippingDate}</th>
							<th scope="col">{%Quantity}</th>
							<th scope="col">{%Price}</th>
							<th scope="col" class="CartTotal">{%Total}</th>
						</tr>
					</thead>
		',
		helper: '{{
			<tr>
				<th class="CartProduct">
					<h3>
						{OrderProductName}
						{OrderProductVariation(before: ' <br/><em class="ProductVariation">',after:'</em>')}
						{OrderProductDownloadLink(before: ' <br/><span style="font-weight: normal;">{%ProductDownload}: </span><strong class="ProductDownloadLink">',after:'</strong>')}
					</h3>
					{OrderProductCode(
						before: '<dl><dt>{%ProductCode}</dt><dd>',
						after: '</dd></dl>'
					)}
					{OrderProductWarranty(
						before: '<dl><dt>{%Warranty}</dt><dd>',
						after: '&nbsp;{%Months}</dd></dl>'
					)}
					{OrderProductChoices}
				</th>
				<td>{OrderProductShippingStatus}</td>
				<td>{OrderProductQuantity}</td>
				<td>
					{OrderProductPrice(
						after: '<br><small>{%VAT}&nbsp;{OrderProductTaxRate(after:'%')}</small>',
						before: '{OrderProductComparePrice(before: '<span style="color: #888; text-decoration: line-through;">', after: '</span>')}&ensp;'
					)}
				</td>
				<td class="CartTotal">
					{OrderProductTotal(
						after: '<br><small>{OrderProductTotalTax}</small>'
					)}
				</td>
			</tr>
		}}',
		after: '
					<tfoot>
						<tr class="CartTotal">
							<th scope="row" colspan="4">{%CheckoutProductsTotal} <br><small>{%VAT}</small></th>
							<td class="CartTotal">
								{OrderSubTotal}<br>
								<small>{OrderSubtotalTax}</small>
							</td>
						</tr>
						{OrderShippingCosts(
							before: '<tr class="CartTotal"><th scope="row" colspan="4">{%ShippingCosts}: {OrderShippingMethod}<br><small>{%VAT}&nbsp;{OrderShippingCostsTaxRate(after:'%')}</small></th><td class="CartTotal">',
							after: '<br><small>{OrderShippingCostsTax}</small></td></tr>'
						)}
						{OrderPaymentCosts(
							before: '<tr class="CartTotal"><th scope="row" colspan="4">{%PaymentCosts}: {OrderPaymentMethod}<br><small>{%VAT}&nbsp;{OrderPaymentCostsTaxRate(after:'%')}</small></th><td class="CartTotal">',
							after: '<br><small>{OrderPaymentCostsTax}</small></td></tr>'
						)}
						<tr class="CartTotal" id="FullTotal">
							<th scope="row" colspan="4">{%Total} <br><small>{%VAT}</small></th>
							<td class="CartTotal">
								{OrderTotal}<br>
								<small>{OrderTax}</small>
							</td>
						</tr>
					</tfoot>
				</table>
			</div>
		'
	)}

	<div id="VatInfo">
		{OrderTotalsByTaxRate}
		{OrderVATDescription}
	</div>

	<table id="PaymentDetails">
		<tr>
			<td width="10%">{%InvoiceRecipientAccountNumber}</td>
			<td width="30%">{ContactBankAccount}</td>
			<td width="60%" colspan="3" rowspan="3" id="OrderPaymentTransactions">
				<h4>{%InvoiceBankTransfer}</h4>
				<p>{%InvoicePaymentReferenceInfo}</p>

				<h4>{%OrderPaymentTransactions}</h4>
				{OrderPaymentTransactions}
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="10%">{%InvoiceRecipientName}</td>
			<td width="30%">{ContactCompany}</td>
		</tr>
		<tr>
			<td rowspan="3">{%InvoicePayer}</td>
			<td rowspan="3">{OrderCustomerInformation}</td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="10%">{%PaymentReference}</td>
			<td width="50%" colspan="2">{OrderPaymentReference}</td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="10%">{%InvoiceDueDate}</td>
			<td width="25%">{OrderDueDate(expiry:'14')}</td>
			<td width="25%" id="OrderOpenTotal">{OrderOpenTotal}</td>
		</tr>
	</table>

	<div id="ReceiptContact">
		<p id="PrintContactAddress">
			{ContactCompany}
			{ContactBusinessID(
				before: ' (',
				after: ')'
			)}
			<br>
			{ContactStreetAddress1(
				after: '
					{ContactStreetAddress2(
						before: ',&nbsp;'
					)}
				'
			)}
			<br>
			{ContactZip} {ContactCity(after:',&nbsp;')} {ContactCountry}
		</p>
		<p id="PrintContactElectrical">
			{ContactEmail(after:'<br>')}
			{ContactInternet(after:'<br>')}
			{ContactPhone(after:'<br>')}
		</p>
		<div id="PrintBanner">
			{Banners(
				name: 'print',
				sort: 'random',
				limit: 1,
				helper: '{{
					{BannerText}
				}}'
			)}
		</div>
	</div>

</body>
</html>