Sivupohja, jota käytetään PDF-muotoisen palautuslomakken muodostamiseen.

Kuvaus

PDF-tulosteiden sivupohjat on eriytetty tulosteteemoiksi.

PDF-tulosteiden HTML-sivupohjat ovat nykyään kaupan teemasta erillisiä tulosteteemoja, jotka asennetaan kansioon themes/print

Kaupan teemassa sijaitsevat tulosteiden sivupohjat toimivat edelleen, mutta suosittelemme siirtämään sivupohjat tulosteteemaksi mahdollisimman pian.

Palautuslomake voidaan tulostaa hallintatyökalun tilaussivulla Dokumentit-kohdassa. Lisäksi asiakkaat voivat aina ladata tilauksen palautuslomakkeen verkkokaupan julkipuolen Oma tili- tai Tilausseuranta-sivuilta.

Palautuslomake toimii teknisesti kuten muutkin MyCashflow'n tulosteet, mutta suunnittelussa on hyvä mahdollistaa palautettavien tuotteiden merkitseminen lomakkeella sekä lisätä johonkin palauttajan allekirjoituskenttä.

Lisäksi palautusdokumentin on aina sisällettävä tietyt lain vaatimat kohdat.

Sivupohjan HTML-tiedosto muunnetaan PDF-muotoon Prince XML -ohjelmalla, joka sisältää vahvan tuen CSS-kielelle ja tukee myös jossain määrin JavaScriptiä.

Ohjelman tukisivuilta löytyy ohjeita suunnittelijalle.

Lue lisää MyCashflow'n PDF-tulosteiden muotoilusta.

Sivupohjan ominaisuudet

Sivupohjan sijainti
themes/print/THEME/returndocument.html
Sivupohjan URL
Tulosteilla ei ole URL-osoitetta.
Asetettu näkyvyys

Toteutus oletusteemassa

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>{%Receipt} {OrderNumber}</title>

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="{ThemeUrl}/css/printables.css?date=20170803" />

</head>

<body>

	<div id="ReceiptHeader">
		<div id="Logo">
			{Logo}
		</div>
		<div id="ReceiptTitle">
			<h4>{%Ordernumber} {OrderNumber}</h4>
			<h1>{%ReturnDocument}</h1>
		</div>
	</div>

	<p id="ReturnIntro">{%ReturnDocumentHelpText}</p>

	<div id="ReturnAddressInfo">
		<div class="AddressColumn">
			<h3>{%ReturnReceiver}</h3>
			<p>
				{ContactCompany}
				{ContactBusinessID(
					before: ' (',
					after: ')'
				)}
				<br>
				{ContactStreetAddress1(
					after: '{ContactStreetAddress2(before: ',&ensp;')}'
				)}
				<br>
				{ContactZip} {ContactCity(after:',&ensp;')} {ContactCountry}
			</p>
			<p>
				{ContactEmail(after:'<br>')}
				{ContactInternet(after:'<br>')}
				{ContactPhone(after:'<br>')}
			</p>
		</div>
		<div class="AddressColumn">
			<h3>{%OrderInformation}</h3>
			{OrderInfo}
			<h3>{%Returner}</h3>
			<p>
				{OrderCustomerInformation}
			</p>
		</div>
	</div>

	<h3>{%ReturnedProducts}</h3>
	<p>{%ReturnedProductsLegalText}</p>

	{OrderProducts(
		coupon: 'false',
		before: '
			<table id="ReturnedProducts">
				<tbody>
		',
		helper: '{{
			<tr>
				<td class="checkbox">
					<div></div>
				</td>
				<th>
					{OrderProductName}
					{OrderProductVariation(before: ' <br /><em class="ProductVariation">',after:'</em>')}
					{OrderProductCode(
						before: '&nbsp;<small>({%ProductCode}:&nbsp;',
						after: ')</small>'
					)}
				</th>
			</tr>
		}}',
		after: '
				</tbody>
			</table>
		'
	)}

	<div id="Signature">
		<h4>{%CustomerSignature}</h4>
	</div>

</body>
</html>