Näitä sivuja käytetään esittämään verkkokaupan asiakastilien sivuja. Valitettavasti sivuille ei ole mahdollista luoda teemassa omia sivupohjia, eikä niiden HTML-merkkaukseen ole mahdollista vaikuttaa.

Kaikki asiakastilien sivut esitetään käyttämällä yleistä sisältöjen sivupohjaa.