Osa MyCashflow-teemojen sivupohjista on pakollisia, jotta teema voidaan ottaa käyttöön.

Kaikille sivupohjille ei ole pakko olla teemassa omaa toteutusta, koska osa sivupohjista korvautuu automaattisesti toisilla tiedostoilla. Esimerkiksi jos sisältösivun pohjatiedosto puuttuu teemasta, käytetään sen tilalla yleistä sisältösivua.

Sivupohjien omilla sivuilla on ilmoitettu, jos sivupohja korvautuu automaattisesti jollain toisella tiedostolla.

Sivupohjien jättäminen pois teemasta voi säästää aikaa teeman toteutuksessa, mutta se voi myös vaikeuttaa teeman muokkaamista jatkossa.

Esimerkiksi kun jätät teemasta pois monivaiheisen kassan eri vaiheiden sivuja, poisjätettyjen vaiheiden muokkaaminen ei ole jatkossa mahdollista.

Seuraavat tiedostot ovat pakollisia, jotta teema voidaan ottaa käyttöön kauppaversiolla: